Νέα 10/04/20: Η EPB παρέχει Wifi Hotspots για τους φοιτητές του Hamilton County     | |    09/04/20: Η Open Fiber θα ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της ιταλικής ανάπτυξης έως το τέλος του 2022     | |    08/04/20: Νορβηγία: Η Nkom επιβεβαιώνει την αύξηση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής υπαίθρου     | |    07/04/20: Fatbeam: Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών προσφέρει άμεση πρόσβαση στη σύνδεση Last-Mile     | |    06/04/20: Η Vodafone επιτρέπει ταχύτητες 1Gbps σε επιπλέον 630.000 γερμανικές κατοικίες     | |    03/04/20: Η.Π.Α.: Η FCC σχεδιάζει χρηματοδότηση ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγροτική Αμερική μέσω του 5G Fund     | |    02/04/20: Γερμανία: Η 1&1 Drillisch θα καθυστερήσει την ανάπτυξη δικτύων 5G λόγω της πανδημίας COVID-19     | |    01/04/20: Η Rostelecom ανέφερε αύξηση στις ευρυζωνικές συνδέσεις κατά 22%     | |    31/03/20: ΕΕΤΤ: Αναφορά μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ» 2019     | |    30/03/20: Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις: Η Flow ενισχύει τις βασικές ευρυζωνικές ταχύτητες εν μέσω εξάπλωσης του COVID-19     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας

Μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι οι ακόλουθοι:

 • Το ρυθμιστικό πλαίσιο: Το ρυθμιστικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζει την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητα. Σε περιπτώσεις, που το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών μπορεί να δυσλειτουργεί.
 • Οι δομικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στις αγορές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τεχνολογιών (π.χ. αύξηση του ανταγωνισμού, ιδιωτικοποίηση των δημόσιων οργανώσεων, απελευθέρωση αγοράς, παγκοσμιοποίηση, κ.λπ.).
 • Οι αλλαγές των ευρυζωνικών υπηρεσιών και της χρήσης τους (π.χ., VoIP, κινητή τηλεφωνία, 3G, WLAN, WiFi, WiMAX, ψηφιακή τηλεόραση).
 • Οι τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ., δημιουργία των καινοτόμων και διαλειτουργικών λύσεων σε ένα περιβάλλον IP, υιοθέτηση του IPv6 πρωτοκόλλου, δημιουργία οπτικών δικτύων, ψηφιοποίηση περιεχομένου, αύξηση της υπολογιστικής δύναμης των προσωπικών υπολογιστών, κ.λπ.).
 • Η ανάγκη των χρηστών για γρηγορότερη πρόσβαση στο περιεχόμενο. Δεδομένου ότι η απαίτηση για τις ευρυζωνικές υποδομές οδηγείται από την ανάγκη για πρόσβαση στο περιεχόμενο, τόσο οι απαιτήσεις για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες όσο και για τις υποδομές είναι αλληλένδετες.
 • Το κόστος: ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς παράγοντες είναι το εισόδημα, έναντι του κόστους μιας ευρυζωνικής συνδρομής. Ε (ηλεκτρονικό) - ετοιμότητα και γενικά το τεχνολογικό επίπεδο μιας χώρας.
 • Η ψηφιακή ετοιμότητα (e-readiness) και γενικότερο το τεχνολογικό επίπεδο μιας χώρας. Η ψηφιακή ετοιμότητα αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μιας χώρας και καθορίζεται από τη συλλογή των παραγόντων που δείχνουν πόσο υπαγόμενη μπορεί να είναι μια αγορά στις ευκαιρίες που παρέχονται από την ανάπτυξη του Διαδικτύου. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες είναι: a) η υποδομή προσβασιμότητας και τεχνολογίας, β) το επιχειρησιακό περιβάλλον, γ) η υιοθέτηση καταναλωτών και επιχειρήσεων, δ) το νομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, κ.λπ.
 • Ορισμός Καλών και Βέλτιστων Πρακτικών: Το επόμενο βήμα στοχεύει στην ποσοτικοποίηση των παραγόντων και τον καθορισμό δύο νέων δεικτών: τον δείκτη βέλτιστων πρακτικών και τον δείκτης καλών πρακτικών.

 • Κριτήρια: Το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας είναι η επιλογή των βασικών κριτηρίων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των δεικτών.
 • Πηγές: Για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων παρουσιάζονται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.
 • Δείκτες: Με βάση τα κριτήρια χρησιμοποιήθηκε μία εξίσωση για τον καθορισμό του Δείκτη Βέλτιστων Πρακτικών καθώς και του Δείκτη Καλών Πρακτικών.
 • Βάρη: Καθορίζονται τα βάρη των διάφορων παραμέτρων.
 • Ανάλυση Βέλτιστων Πρακτικών: Βασιζόμενοι στα παραπάνω υπολογίζουμε το σκορ (Score) για κάθε χώρα.

  [1] C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos, Best Practices Worldwide for Broadband Growth, Broadband Europe 2006, Geneva, Switzerland, 11 - 14 December 2006
  [2] C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos, Identifying Best Practices for Supporting Broadbnad Growth: Methodology and Analysis, Journal of Network and Computer Applications, Elsevier Science, 2009, pp. 795 - 807