Νέα 10/04/20: Η EPB παρέχει Wifi Hotspots για τους φοιτητές του Hamilton County     | |    09/04/20: Η Open Fiber θα ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της ιταλικής ανάπτυξης έως το τέλος του 2022     | |    08/04/20: Νορβηγία: Η Nkom επιβεβαιώνει την αύξηση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής υπαίθρου     | |    07/04/20: Fatbeam: Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών προσφέρει άμεση πρόσβαση στη σύνδεση Last-Mile     | |    06/04/20: Η Vodafone επιτρέπει ταχύτητες 1Gbps σε επιπλέον 630.000 γερμανικές κατοικίες     | |    03/04/20: Η.Π.Α.: Η FCC σχεδιάζει χρηματοδότηση ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγροτική Αμερική μέσω του 5G Fund     | |    02/04/20: Γερμανία: Η 1&1 Drillisch θα καθυστερήσει την ανάπτυξη δικτύων 5G λόγω της πανδημίας COVID-19     | |    01/04/20: Η Rostelecom ανέφερε αύξηση στις ευρυζωνικές συνδέσεις κατά 22%     | |    31/03/20: ΕΕΤΤ: Αναφορά μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ» 2019     | |    30/03/20: Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις: Η Flow ενισχύει τις βασικές ευρυζωνικές ταχύτητες εν μέσω εξάπλωσης του COVID-19     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας: Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι πάρα πολλοί έδω αναφέρονται οι σημαντικότεροι.

Ορισμός Καλών και Βέλτιστων Πρακτικών: Το επόμενο βήμα στοχεύει στην ποσοτικοποίηση των παραγόντων και τον καθορισμό δύο νέων δεικτών: τον δείκτη βέλτιστων πρακτικών και τον δείκτης καλών πρακτικών.

 • Κριτήρια: Το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας είναι η επιλογή των βασικών κριτηρίων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των δεικτών.
 • Πηγές
 • Για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων που αναφέρθηκαν, παρουσιάζονται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν. (Σημειώνεται πως τα στοιχεία για όλα τα ανωτέρω κριτήρια ήταν διαθέσιμα για τις ακόλουθες χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κορέα, Μεγάλη Βρετανία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, και Φινλανδία):

 • Κριτήριο "A": Για το κόστος 1 Kbps /USD PPP τα στοιχεία αφορούν τον Νοέμβριο του 2004 (εκτός από τις χώρες Ολλανδία, Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία, Αυστρία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Νέα Ζηλανδία, για τις οποίες τα στοιχεία αφορούν το 2002) και αντλήθηκαν από το OECD, Communications Outlook 2005. Το κόστος 1 Kbps/USD PPP υπολογίστηκε ως το πηλίκο:
  Μηνιαίο κόστος (USD PPP) / Ταχύτητα σύνδεσης-downstream (kbit/s)
 • Κριτήριο "B": Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της παραγωγικότητας αφορά το διάστημα 2000-2004 και τα σχετικά στοιχεία αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων OECD productivity database
 • Κριτήριο "C": Η βαθμολογία e-readiness αφορά το 2005 και τα σχετικά στοιχεία αντλήθηκαν από την αναφορά "The 2005 e-readiness rankings, A white paper from the Economist Intelligence Unit"
 • Κριτήριο "D": Ο ρυθμός αύξησης διείσδυσης της ευρυζωνικότητας αφορά το διάστημα 2002-2005 (%) και χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του ΟΟΣΑ (2005b)
 • Κριτήριο "E": Τα στοιχεία αφορούν την ευρυζωνική διείσδυση τον Ιούνιο του 2005 και χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του ΟΟΣΑ (2005b)
 • Κριτήριο "F": Τα στοιχεία αφορούν τη διείσδυση του Διαδικτύου τον Ιούνιο του 2005 και είναι βασισμένα στο Internet World Stats (2006)
 • Κριτήριο "G": Τα στοιχεία αφορούν το ποσοστό αύξησης διείσδυσης του Διαδικτύου κατά τη διάρκεια του 2000-2005 και είναι βασισμένα στο Internet World Stats (2006)
 • Κριτήριο "H": Για τις επενδύσεις σε ΤΠΕ για το 2003 (2002 για την Αυστραλία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία και την Ισπανία και 2001 για την Ιταλία) και αφορά το εκατοστιαίο ποσοστό δημιουργίας ακαθάριστου πάγιου ενεργητικού (gross fixed capital formation) και σχετίζεται με το σύνολο των επενδύσεων του έτους. Ως εξοπλισμός ΤΠΕ καθορίζεται εδώ ο εξοπλισμός σε υπολογιστές και λογισμικό. Η επένδυση λογισμικού στην Ιαπωνία είναι πιθανό να έχει υποτιμηθεί, εξ αιτίας των μεθοδολογικών διαφορών
 • Κριτήριο "I": Για το επίπεδο ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το ITU World Telecommunication Regulatory Database. Το επίπεδο ανταγωνισμού σε κάθε χώρα έχει υπολογιστεί ως μέσος όρος του επιπέδου ανταγωνισμού σε κάθε τομέα. Το επίπεδο του ανταγωνισμού σε κάθε χώρα ορίζεται ως:
  -0: αν υπάρχει μονοπώλιο,
  -1: αν υπάρχουν μόνο δύο πάροχοι,
  -2: αν υπάρχει μερικός ανταγωνισμός,
  -3: αν υπάρχει πλήρης ανταγωνισμός.

  Από τα παραπάνω προέκυψε η Εικόνα που ακολουθεί:


  Εικόνα 1: Επίπεδο ανταγωνισμού
 • Δείκτες: Με βάση τα κριτήρια χρησιμοποιήθηκε μία εξίσωση για τον καθορισμό του Δείκτη Βέλτιστων Πρακτικών καθώς και του Δείκτη Καλών Πρακτικών.
 • Βάρη: Καθορίζονται τα βάρη των διάφορων παραμέτρων.
 • Ανάλυση Βέλτιστων Πρακτικών: Βασιζόμενοι στα παραπάνω υπολογίζουμε το σκορ (Score) για κάθε χώρα.

  [1] C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos, Best Practices Worldwide for Broadband Growth, Broadband Europe 2006, Geneva, Switzerland, 11 - 14 December 2006
  [2] C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos, Identifying Best Practices for Supporting Broadbnad Growth: Methodology and Analysis, Journal of Network and Computer Applications, Elsevier Science, 2009, pp. 795 - 807