Νέα 26/08/21: Ο Τηλελιμένας Plana της United Group έλαβε πλήρη πιστοποίηση βαθμίδας 4 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τηλελιμένων (WTA)     | |    06/08/21: Ερχεται το «Ultra-Fast Broadband 2» για γρήγορο internet σε όλη την Ελλάδα     | |    30/07/21: COSMOTE: Λύσεις για Internet χωρίς σταθερή γραμμή σε όλη την Ελλάδα     | |    28/07/21: COSMOTE: Λύσεις smart cities με τεχνολογία ΝΒ-ΙοΤ στα Χανιά και τη Μονεμβασιά     | |    27/07/21: Μνημόνιο συνεργασίας της Συμμετοχές 5G με την Nokia Hellas     | |    26/07/21: Η Logicom Solutions μετατρέπει την Πάφο σε «έξυπνη πόλη»     | |    23/07/21: Πώς το 5G θα αλλάξει την ιατρική και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία     | |    21/07/21: Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2020-2021     | |    20/07/21: Με την υποστήριξη του Δικτύου Νέας Γενιάς της WIND η αντιμετώπιση ατυχημάτων στις παραλίες     | |    19/07/21: Η Hewlett Packard Enterprise επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο 5G λύσεων με την αυτοματοποιημένη λύση διαχείρισης 5G     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας: Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι πάρα πολλοί έδω αναφέρονται οι σημαντικότεροι.

Ορισμός Καλών και Βέλτιστων Πρακτικών: Το επόμενο βήμα στοχεύει στην ποσοτικοποίηση των παραγόντων και τον καθορισμό δύο νέων δεικτών: τον δείκτη βέλτιστων πρακτικών και τον δείκτης καλών πρακτικών.

 • Κριτήρια: Το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας είναι η επιλογή των βασικών κριτηρίων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των δεικτών.
 • Πηγές: Για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων παρουσιάζονται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.
 • Δείκτες: Με βάση τα κριτήρια χρησιμοποιήθηκε μία εξίσωση για τον καθορισμό του Δείκτη Βέλτιστων Πρακτικών καθώς και του Δείκτη Καλών Πρακτικών.
 • Βάρη
 • Μπορεί να θεωρηθεί ότι ο παράγοντας Ε (που είναι η ευρυζωνική διείσδυση) έχει υψηλή σημασία. Αυτό είναι αρκετά λογικό καθώς θεωρείται ως ο ενδεικτικότερος παράγοντας για τον υπολογισμό των βέλτιστων πρακτικών για την αύξηση της ευρυζωνικότητας. Συνεπώς, πολλαπλασιάζουμε αυτόν τον παράγοντα με 3 (WE= 3).

  Επιπλέον, οι παράγοντες A, C, F, και H μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν ίση (μεταξύ τους) σημασία στην αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης. Εντούτοις, αυτοί οι δείκτες έχουν χαμηλότερη σημασία από το δείκτη Ε και υψηλότερη από το δείκτη Ι. Επομένως, WA=WC=WF=WH=2 και WEI=1.

  Ο δείκτης Β έχει τη χαμηλότερη σημασία από τους παράγοντες A, C, F, και H. Αυτό είναι αρκετά λογικό καθώς θεωρείται ως εξαρτημένος παράγοντας και επομένως ορίζεται με το βάρος 1 (WB= 1). Κατά συνέπεια η εξίσωση (1) θα μπορούσε να αλλάξει στην εξίσωση (5).

  Score= 2*(Α) + (Β)+ 2*(C) + 3*(E) + 2*(F) + 2*(H) + (I) (5)

  Για τον υπολογογισμό των βέλτιστων και καλών πρακτικών λαμβάνεται πλέον υπόψη η εξίσωση (5).

 • Ανάλυση Βέλτιστων Πρακτικών: Βασιζόμενοι στα παραπάνω υπολογίζουμε το σκορ (Score) για κάθε χώρα.

  [1] C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos, Best Practices Worldwide for Broadband Growth, Broadband Europe 2006, Geneva, Switzerland, 11 - 14 December 2006
  [2] C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos, Identifying Best Practices for Supporting Broadbnad Growth: Methodology and Analysis, Journal of Network and Computer Applications, Elsevier Science, 2009, pp. 795 - 807