Νέα 10/04/20: Η EPB παρέχει Wifi Hotspots για τους φοιτητές του Hamilton County     | |    09/04/20: Η Open Fiber θα ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της ιταλικής ανάπτυξης έως το τέλος του 2022     | |    08/04/20: Νορβηγία: Η Nkom επιβεβαιώνει την αύξηση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής υπαίθρου     | |    07/04/20: Fatbeam: Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών προσφέρει άμεση πρόσβαση στη σύνδεση Last-Mile     | |    06/04/20: Η Vodafone επιτρέπει ταχύτητες 1Gbps σε επιπλέον 630.000 γερμανικές κατοικίες     | |    03/04/20: Η.Π.Α.: Η FCC σχεδιάζει χρηματοδότηση ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγροτική Αμερική μέσω του 5G Fund     | |    02/04/20: Γερμανία: Η 1&1 Drillisch θα καθυστερήσει την ανάπτυξη δικτύων 5G λόγω της πανδημίας COVID-19     | |    01/04/20: Η Rostelecom ανέφερε αύξηση στις ευρυζωνικές συνδέσεις κατά 22%     | |    31/03/20: ΕΕΤΤ: Αναφορά μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ» 2019     | |    30/03/20: Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις: Η Flow ενισχύει τις βασικές ευρυζωνικές ταχύτητες εν μέσω εξάπλωσης του COVID-19     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας: Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι πάρα πολλοί έδω αναφέρονται οι σημαντικότεροι.

Ορισμός Καλών και Βέλτιστων Πρακτικών: Το επόμενο βήμα στοχεύει στην ποσοτικοποίηση των παραγόντων και τον καθορισμό δύο νέων δεικτών: τον δείκτη βέλτιστων πρακτικών και τον δείκτης καλών πρακτικών.

 • Κριτήρια: Το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας είναι η επιλογή των βασικών κριτηρίων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των δεικτών.
 • Πηγές: Για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων παρουσιάζονται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.
 • Δείκτες: Με βάση τα κριτήρια χρησιμοποιήθηκε μία εξίσωση για τον καθορισμό του Δείκτη Βέλτιστων Πρακτικών καθώς και του Δείκτη Καλών Πρακτικών.
 • Βάρη
 • Μπορεί να θεωρηθεί ότι ο παράγοντας Ε (που είναι η ευρυζωνική διείσδυση) έχει υψηλή σημασία. Αυτό είναι αρκετά λογικό καθώς θεωρείται ως ο ενδεικτικότερος παράγοντας για τον υπολογισμό των βέλτιστων πρακτικών για την αύξηση της ευρυζωνικότητας. Συνεπώς, πολλαπλασιάζουμε αυτόν τον παράγοντα με 3 (WE= 3).

  Επιπλέον, οι παράγοντες A, C, F, και H μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν ίση (μεταξύ τους) σημασία στην αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης. Εντούτοις, αυτοί οι δείκτες έχουν χαμηλότερη σημασία από το δείκτη Ε και υψηλότερη από το δείκτη Ι. Επομένως, WA=WC=WF=WH=2 και WEI=1.

  Ο δείκτης Β έχει τη χαμηλότερη σημασία από τους παράγοντες A, C, F, και H. Αυτό είναι αρκετά λογικό καθώς θεωρείται ως εξαρτημένος παράγοντας και επομένως ορίζεται με το βάρος 1 (WB= 1). Κατά συνέπεια η εξίσωση (1) θα μπορούσε να αλλάξει στην εξίσωση (5).

  Score= 2*(Α) + (Β)+ 2*(C) + 3*(E) + 2*(F) + 2*(H) + (I) (5)

  Για τον υπολογογισμό των βέλτιστων και καλών πρακτικών λαμβάνεται πλέον υπόψη η εξίσωση (5).

 • Ανάλυση Βέλτιστων Πρακτικών: Βασιζόμενοι στα παραπάνω υπολογίζουμε το σκορ (Score) για κάθε χώρα.

  [1] C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos, Best Practices Worldwide for Broadband Growth, Broadband Europe 2006, Geneva, Switzerland, 11 - 14 December 2006
  [2] C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos, Identifying Best Practices for Supporting Broadbnad Growth: Methodology and Analysis, Journal of Network and Computer Applications, Elsevier Science, 2009, pp. 795 - 807