Νέα 30/09/20: H Three Ireland ενεργοποιεί το δίκτυο 5G     | |    29/09/20: Η Vodafone θα λανσάρει 5G στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2021     | |    28/09/20: Η Telefonica θα λανσάρει 5G στις πέντε μεγαλύτερες πόλεις της Γερμανίας τον επόμενο μήνα     | |    25/09/20: Κυριάκος Πιερρακάκης: Η δημοπρασία για το 5G και το «Ταμείο Φαιστός» δημιουργούν μία μεγάλη αγορά καινοτομίας και απασχόλησης υψηλού επιπέδου     | |    24/09/20: Η Virgin Media καταγράφει ταχύτητες 2.2Gbps σε δοκιμή     | |    23/09/20: Με ευρύτατη πλειοψηφία 275 βουλευτών πέρασε το ν/σ για τον «Κώδικά Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κυριάκος Πιερρακάκης: «Ακόμα και στα τέλη της εβδομάδας ο διαγωνισμός για το 5G» ανάφερε.     | |    22/09/20: Η Ericsson εξαγοράζει αντί 1,1 δισ. δολαρίων την Cradlepoint, πάροχο ασύρματων λύσεων WAN     | |    21/09/20: Γερμανία: Η Telekom θα απενεργοποιήσει το δίκτυο 3G από τις 30 Ιουνίου 2021     | |    27/08/20: Η Vodafone UK συνεργάζεται με την Openreach για να επεκτείνει τις υπηρεσίες gigabit σε τρεις νέες πόλεις     | |    26/08/20: Γερμανία: Η Telekom αυξάνει τις ταχύτητες των ευρυζωνικών υπηρεσιών για 280.000 επιπλέον σπίτια     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών

Γαλλία

   :: Ευρυζωνικά Δίκτυα Οπτικών Ινών

Cosnes sur Loire | Clermont-Ferrand | Saint - Nom - la - Breteche | Hauts de seine | Sipperec | Grand Toulouse | Reims | Perigueux | Nante | Chalon | Pau | Creusot-Montceau | Cher | Iliad | ECHO | Auvergne | Gigalis | Niverlan | Pau Pyrenees

Gigalis
Το Gigalis είναι ένα νέο δίκτυο οπτικών ινών πολύ υψηλής ταχύτητας που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή Pays de la Loire. Το Gigalis ξεκίνησε ως μέρος της περιφερειακής πολιτικής για ψηφιακή καινοτομία και τέθηκε σε ισχύ το 2006 και αποτελεί τη βάση των νέων υπηρεσιών σε δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία και πανεπιστήμια. Το έργο είναι μια κοινοπραξία που αποτελείται από τις τοπικές δημόσιες αρχές και φορείς, με τη διαχείριση και την ανάπτυξη να έχει ανατεθεί στην εταιρεία Alcatel-Lucent.
Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
- Να προσφέρει ευρυζωνικές πολύ υψηλές ταχύτητες σε όλη τη περιοχή. Ένα δίκτυο FTTH ικανό να αναπτύξει ταχύτητα μεταξύ 10 και 40 Gbps έχει τεθεί σε εφαρμογή για 17 πόλεις της περιοχής.
- Να συμβάλει στη μείωση των δασμών internet σε επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα που επικρατούν στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και οι τοπικοί φορείς να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων και στην τόνωση του ανταγωνισμού. Επίσης το δίκτυο προσφέρει εξοικονόμηση έως και 80% σε σύγκριση με τις προηγούμενες τιμές. Η υποδομή και η τιμολόγηση συνέβαλαν στη βελτίωση της οικονομίας της περιοχής, της ανταγωνιστικότητας, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία.
Η ανάπτυξη του δικτύου έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση (2008-2010) αφορούσε την ανάπτυξη ενός δικτύου που να συνδέει όλες τις νομαρχίες και τις περιφερειακές πρωτεύουσες της περιοχής, δημιουργώντας ένα δίκτυο κορμού. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου πέρα από αυτό το βασικό σκελετό για να διευκολύνει την ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας σε όλη τη περιοχή και ιδιαίτερα για σημαντικά σημεία, όπως νοσοκομεία, ακαδημαϊκά ιδρύματα, βιομηχανικές ζώνες κλπ.
Η εκτεταμένη χρήση των προϋπαρχόντων ινών για το δίκτυο κορμού βοήθησε στην ελαχιστοποίηση του αρχικού κόστος ανάπτυξης και όπου ήταν δυνατόν επεκτάσεις έγιναν με τις υπάρχουσες ίνες και με χρήση συνεργείων από την κατασκευή άλλων έργων όπως οδικά, ηλεκτροδότηση. Το Gigalis έχει αναπτύξει μια παθητική υποδομή, με τη μορφή των 500 χλμ. δικτύου με 72 ζεύγη οπτικών ινών που εξαγοράστηκαν από διάφορους παρόχους. Από την αρχή του έργου, ο στόχος ήταν να χρησιμοποιηθεί ως ένα μεγάλο μέρος του υπάρχοντος δικτύου οπτικών ινών όσο το δυνατόν.
Το έργο έχει κριθεί με επιτυχία, δημιουργώντας όλο και περισσότερο ενδιαφέρον από τους τοπικούς φορείς παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και από τις εθνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν τις ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας σε όλη την περιοχή.
Η εισαγωγή του δικτύου Gigalis έχει βοηθήσει στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η υγειονομική περίθαλψη σε ολόκληρη την περιοχή του Λίγηρα. Για παράδειγμα, χάρη στις συνδέσεις μεταξύ επτά πανεπιστημιακών νοσοκομείων και έξι γενικών νοσοκομείων, περισσότερες από 9,600 ώρες διασκέψεων βίντεο έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους, σε σύγκριση με 3.600 παρελθόν, έτσι επιτρέπει στους γιατρούς που εργάζονται σε διαφορετικές ειδικότητες σε όλη τη περιοχή τη δυνατότητα για τηλεδιασκέψεις.
Το Gigalis έχει επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα της εκπαίδευσης, με τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των πανεπιστημίων των πόλεων της Nantes, St-Nazaire και La Roche-sur-Yon. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Laval, Le Mans και Angers έχουν ήδη πρόσβαση σε αυτό το δίκτυο. Το Gigalis κατέστησε δυνατό για τα τρία πανεπιστήμια να επικεντρώσουν την αποθήκευση αρχείων τους στη Nantes, μέσω των 10 Gbps συνδέσεων με τις άλλες δύο πόλεις. Οι μαθητές σε αυτά τα τρία πανεπιστήμια έχουν τώρα το δικό τους εικονικό χώρο εργασίας, με την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη διδασκαλία σε έγγραφα, όπως παρουσιάσεις, κείμενα, αρχεία ήχου ή βίντεο.
Δείτε περισσότερα εδώ και εδώ.