Νέα 03/08/20: Η Telecom Namibia αναβαθμίζει το VSAT για να προσφέρει σύνδεση σε απομακρυσμένες περιοχές     | |    31/07/20: Μαλδίβες: Η Dhiraagu επεκτείνει την ευρυζωνική σύνδεση οπτικών ινών στο Maduwaree     | |    30/07/20: Η Vodafone Germany καλύπτει με υπηρεσίες gigabit 21 εκατομμύρια γερμανικά σπίτια     | |    29/07/20: Περού: Το Κογκρέσο προτείνει την αύξηση του ελάχιστου επιπέδου ταχύτητας διαδικτύου από 40% σε 90%     | |    28/07/20: Νέα Ζηλανδία: Η Επιτροπή Εμπορίου συζητά επιπλέον διαβουλεύσεις για την μεθοδολογία εισαγωγής για τη ρύθμιση των υπηρεσιών πρόσβασης σταθερής γραμμής οπτικών ινών     | |    24/07/20: Η ευρυζωνική σύνδεση οπτικών ινών της εταιρείας Dhiraagu φτάνει σε 60 νησιά στις Μαλδίβες     | |    23/07/20: Ηνωμένο Βασίλειο: Το DCMS περιγράφει τις κανονιστικές αλλαγές που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τη διαθεσιμότητα gigabit και να βελτιώσουν την κάλυψη των κινητών δικτύων     | |    22/07/20: Δημιουργήθηκε το Australian Broadband Advisory Council     | |    21/07/20: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: Χρήσιμες συμβουλές για πιο γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση στο Internet σε ειδικές συνθήκες     | |    20/07/20: Γουινέα: Η Orange Guinea επιλέγει την Alepo για ψηφιοποίηση σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών

Γερμανία

   :: Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Η Γερμανία έχει τη μεγαλύτερη ευρυζωνική αγορά στην Ευρώπη. Από το 2004 έως το 2006 ο αριθμός των συνδρομητών ευρυζωνικών συνδέσεων παρουσίασε μεγάλη αύξηση και οι συνδρομητές στα τέλη του 2006 ήταν περισσότεροι από τους διπλάσιους σε σχέση με το 2004. Στα τέλη του 2006, η αγορά DSLστη Γερμανία παρουσίασε τη πιο δυναμική αύξηση σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία έχει το 22% όλων των ευρωπαϊκών γραμμών DSL. Η κυβέρνηση θέλοντας να ενισχύσει την ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, υιοθέτησε τη στρατηγική για την «Information Society Germany 2006». Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής αναπτύχθηκαν δράσεις για την ενίσχυση και την προώθηση σύγχρονων εφαρμογών και υπηρεσιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του Διαδικτύου και της υγείας. Επιπλέον δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Μερικές από τις βασικές δράσεις της στρατηγικής «Information Society Germany 2006» ήταν οι εξής:

::Ανάπτυξη του κατάλληλου περιβάλλοντος για την προώθηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε έως το 2008 το 40% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να χρησιμοποιεί τις σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

::Η κυβέρνηση επανεξέτασε τη βασική νομοθεσία και την άνοιξη του 2004 προχώρησε στη θέσπιση νέου νόμου για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

:: Όσον αφορά τον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης της τεχνολογίας δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επέκταση του κυρίαρχου ρόλου στον τομέα των κινητών συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Παράλληλα πραγματοποιούνται ενέργειες για την ανάπτυξη αξιόπιστου λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών. Επιπλέον η κυβέρνηση προχώρησε στη δικτύωση των ερευνητικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων έχοντας ως στόχο τη συνεργασία των δύο αυτών πλευρών. Τέλος ενίσχυσε την ανάπτυξη παγκόσμιων προτύπων για τα δίκτυα του μέλλοντος.

:: Για την προώθηση και την ενίσχυση της ευρυζωνικότητας και των νέων τεχνολογιών στον τομέα της εκπαίδευσης, η κυβέρνηση ανέπτυξε μια σειρά δράσεων, όπως:
      i) Αυξημένη διείσδυση νέων μέσων σε σχολεία, ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και πανεπιστήμια,
      ii) Ανάπτυξη στρατηγικών για τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ολοήμερα σχολεία,
      iii) Δημιουργία ενός δικτύου αριστείας (network of excellence) και μιας τεχνικής υποδομής πλαισίου (grid infrastructure) για τη γερμανική έρευνα και επιχειρηματικότητα,
      iv) Ανάπτυξη και ενσωμάτωση εφαρμογών ηλεκτρονικής επιστήμης (e-science)


:: Στα πλαίσια της ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τέθηκε σε εφαρμογή η υλοποίηση 15 έργων, τα μισά εκ των οποίων αφορούν τις τοπικές αρχές. Παράλληλα εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Federal Government Online» στα πλαίσια του οποίου παρέχονται online 440 υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ από τις αρχές του 2004, για όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες δημιουργήθηκε ένα εικονικό ταχυδρομικό γραφείο. Επιπλέον στα πλαίσια του προγράμματος «MEDIA@Komm-Transfer» δημιουργήθηκαν 20 μοντέλα τοπικών ηλεκτρονικών διακυβερνήσεων. Για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιβραβεύονται από την κυβέρνηση οι συμβάσεις εκείνες που πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω ενός ασφαλούς e-tendering συστήματος, που είναι σύμφωνο με το νομικό πλαίσιο. Επίσης πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για την επέκταση του IVBB (Informationsverbund Berlin-Bonn) έτσι ώστε να δημιουργηθεί το Federal Administration Information Association,στο οποίο μπορεί να ενταχθεί κάθε κυβερνητική υπηρεσία.

:: Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην χρήση ηλεκτρονικών καρτών («επαγγελματικές κάρτες», κάρτες υγειονομικής περίθαλψης κ.α.) και ψηφιακών υπογραφών από τους πολίτες έτσι ώστε να διευκολύνονται στις καθημερινές συναλλαγές τους.

:: Τέλος η κυβέρνηση πραγματοποίησε έθεσε σε εφαρμογή δράσεις με στόχο την δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος ανάπτυξης των τεχνολογιών πληροφορικής. Μερικές από τις δράσεις ήταν οι εξής:
      i) Ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου για την προστασία των κρίσιμων υποδομών που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής,
      ii) Ανάπτυξη πολιτικής για την ασφάλεια του Διαδικτύου,
      iii) Ενημερωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε νέα άτομα και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής,