Νέα 11/06/21: Τηλεοπτική κάλυψη σε περιοχές χωρίς σήμα μέσω του gov.gr     | |    11/06/21: Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον καθορισμό Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας     | |    07/06/21: Η WIND εντάσσει την τεχνολογία NarrowBand Internet of Things (NB-IoT) στο δίκτυο της     | |    04/06/21: To 5G μας συστήνει τις έξυπνες πόλεις -Πόσο κοντά βρισκόμαστε στο μέλλον;     | |    03/06/21: Πώς το 5G θα αλλάξει τις μετακινήσεις για πάντα     | |    02/06/21: Ανοικτός διαγωνισμός καινοτομίας 5G-LOGINNOV : Το 5G στην υπηρεσία της εφοδιαστικής αλυσίδας και των λιμένων     | |    28/05/21: Ο Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας ήταν η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση μέσω 5G     | |    27/05/21: Η GSMA καλεί τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε άδεια χρήσης φάσματος ζώνης 6 GHz με στόχο να ενισχύσουν το 5G     | |    24/05/21: COSMOTE: πρωτοποριακή τεχνολογική λύση για την προστασία της άγριας πανίδας στην Ελλάδα     | |    21/05/21: Συμφωνία συνεργασίας Συμμετοχές 5G και Vantage Towers Greece     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών

Λετονία

   :: Ευρυζωνικά Δίκτυα Οπτικών Ινών

Lattelecom | Δίκτυο επόμενης γενιάς για τις αγροτικές περιοχές

Δίκτυο επόμενης γενιάς για τις αγροτικές περιοχές
Η υπάρχουσα υποδομή στις αγροτικές περιοχές δεν είναι κατάλληλη για ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας. Ωστόσο, σε μεγάλα τμήματα της Λετονίας, η δημιουργία συνδέσεων υψηλής ταχύτητας internet δεν είναι εμπορικά βιώσιμη για τους παρόχους υπηρεσιών. Λόγω της εκτιμώμενης χαμηλής ζήτησης, οι ιδιωτικοί πάροχοι έχουν μέχρι στιγμής αποφασίσει να μην επενδύσουν σε αυτές τιε περιοχές στην κατασκευή ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ψηφιακού χάσματος μεταξύ των αστικών και των περιφερειακών περιοχών. Το έργο NGN προβλέπει τη στήριξη της ανάπτυξης και τη δημιουργία υποδομών οπτικών ινών για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές που επί του παρόντος δεν εξυπηρετούνται και όπου δεν υπάρχουν σχέδια για την ανάπτυξη ενός δικτύου επόμενης γενιάς στο εγγύς μέλλον. Το έργο χωρίζεται σε δύο φάσεις. Μέχρι το 2015, η πρώτη φάση θα εξασφαλίσει τη σύνδεση σε περίπου 165 σημεία. Μέχρι το 2020 η δεύτερη φάση θα εξασφαλίσει τις υποδομές για τις υπόλοιπες περιοχές με τελικά 500 σημεία σύνδεσης με NGN και περίπου 7.000 χλμ. οπτικών ινών. Το έργο θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα διάθεσης για υπηρεσίες NGA με οπτικές ίνες σε ποσοστό 95% των αγροτικών περιοχών. Η Λετονική Κρατική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση, μια μη κερδοσκοπική δημόσια επιχείρηση, υποχρεούται να παρέχει χονδρικές υπηρεσίες υπό ίσους όρους πρόσβασης σε ισότιμη βάση. Τα κατασκευαστικά έργα θα πραγματοποιηθούν από ιδιωτικούς φορείς που επιλέγονται από ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μέσω ανοικτού διαγωνισμού. Το προβλεπόμενο συνολικό ποσό της χρηματοδότησης είναι 101,71 εκατ. Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 23 εκατ. ευρώ για τη φάση 1 και 78,71 εκατ. ευρώ για τη φάση 2) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Δείτε περισσότερα εδώ