Νέα 26/08/21: Ο Τηλελιμένας Plana της United Group έλαβε πλήρη πιστοποίηση βαθμίδας 4 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τηλελιμένων (WTA)     | |    06/08/21: Ερχεται το «Ultra-Fast Broadband 2» για γρήγορο internet σε όλη την Ελλάδα     | |    30/07/21: COSMOTE: Λύσεις για Internet χωρίς σταθερή γραμμή σε όλη την Ελλάδα     | |    28/07/21: COSMOTE: Λύσεις smart cities με τεχνολογία ΝΒ-ΙοΤ στα Χανιά και τη Μονεμβασιά     | |    27/07/21: Μνημόνιο συνεργασίας της Συμμετοχές 5G με την Nokia Hellas     | |    26/07/21: Η Logicom Solutions μετατρέπει την Πάφο σε «έξυπνη πόλη»     | |    23/07/21: Πώς το 5G θα αλλάξει την ιατρική και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία     | |    21/07/21: Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2020-2021     | |    20/07/21: Με την υποστήριξη του Δικτύου Νέας Γενιάς της WIND η αντιμετώπιση ατυχημάτων στις παραλίες     | |    19/07/21: Η Hewlett Packard Enterprise επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο 5G λύσεων με την αυτοματοποιημένη λύση διαχείρισης 5G     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών

Ολλανδία

   :: Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Η Ολλανδία κατέχει μια από τις υψηλότερες θέσεις στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με την υιοθέτηση της ευρυζωνικότητας. Η Ολλανδία είναι μια από τις λίγες χώρες όπου υπάρχει περίπου το ίδιο ποσοστό χρηστών καλωδιακής τηλεόρασης και DSL, που σημαίνει υψηλό βαθμό ανταγωνισμού στον τομέα των υποδομών.

Καθοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ολλανδία είναι οι παρακάτω:

:: Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Πιο συγκεκριμένα τα ολλανδικά μέτρα παρέμβασης στην αγορά λαμβάνουν τη μορφή συνεργασιών ιδιωτικού-δημόσιου τομέα παρά τις «παραδοσιακές» δημόσιες παρεμβάσεις. Από πολύ νωρίς η κυβέρνηση ανάπτυξε δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της βιομηχανίας και των κυβερνητικών οργάνων και δημιούργησε ειδικά όργανα που διαχειρίζονται θέματα ευρυζωνικότητας. Παράδειγμα αποτελεί το Smart Community International Network (SCIN), το οποίο αναπτύχθηκε το 2003 από την κυβέρνηση και έχει ως στόχο τη προώθηση και την υποστήριξη της διεθνούς ανταλλαγής και συνεργασίας καθώς και την πραγματοποίηση κοινών δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης.

:: Η αγορά διατηρεί την αρχική ευθύνη για τις επενδύσεις σχετικά με την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της νέας γενιάς των ευρυζωνικών υποδομών όπως και την παροχή των συνοδευτικών υπηρεσιών.

::Σύμφωνα με την κυβέρνηση οι δημοτικές και οι περιφερειακές αρχές όπως επίσης και οι κατασκευαστικές εταιρείες κατοικιών έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο ρόλο στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών. Μέριμνα της κυβέρνησης ήταν να υπάρχει μια ομοιόμορφη κυβερνητική δράση.

:: Η εφαρμογή του προγράμματος Gridforum.nl , το οποίο είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και άλλων δημοσίων οργανισμών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα σημείο εστίασης του Dutch Grid Computing και να συγκεντρώσει την πείρα και τις καινοτόμες ιδέες από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

::Παράλληλα το GigaPort Next Generation Network είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ της ολλανδικής κυβέρνησης, της βιομηχανίας τεχνολογιών πληροφορικής και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το κράτος και ανέρχεται στα €40 εκατομμύρια. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια γέφυρα μεταξύ της υποδομής γνώσης και της αγοράς. Στα πλαίσια του GigaPort, αναπτύσσεται ένα (ερευνητικό) δίκτυο επόμενης γενιάς (SURFnet6), ενώ παράλληλα επεκτείνεται και η μετάβαση σε δίκτυα οπτικών ινών στο Άμστερνταμ. Το SURFnet6 προορίζεται πρωτίστως για ερευνητικά ινστιτούτα, αλλά μπορούν να συνδεθούν και επιχειρήσεις προκειμένου να εξετάσουν νέες εφαρμογές.

::Συντονισμένη δράση για την ανάπτυξη κοινοτικών ευρυζωνικών δικτύων. Παραδείγματα αποτελούν οι πόλεις του Άμστερνταμ (Citynet Fiber Amsterdam) και του Ρότερνταμ (City Development Corporation), στις οποίες αναπτύσσονται ευρυζωνικά δίκτυα οπτικών ινών που παρέχουν πρόσβαση στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

::Το κράτος δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα των καταναλωτών για τη ρύθμιση της ευρυζωνικής αγοράς. Παράλληλα ακολουθεί μια τεχνολογικά-ανεξάρτητη ευρυζωνική πολιτική και αφήνει την επιλογή της τεχνολογίας στα συμβαλλόμενα μέρη της αγοράς.

::Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το νέο νόμο τηλεπικοινωνιών (Telecommunications Act) και το καθεστώς παροχής ανοικτών δικτύων (Open Network Provision regime) ως πλαίσιο για την ευρυζωνική αγορά. Επιπλέον λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε (περιφερειακά) μονοπώλια των νέων ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης.

:: Διατίθενται μεγάλα χρηματικά κονδύλια για την χρηματοδότηση δράσεων και πρωτοβουλιών. Παραδείγματος χάριν, το Kenniswijk και το Broadband in Four Social Sectors είναι δύο από τα περισσότερο χρηματοδοτημένα προγράμματα.

:: Το 2001 δημιουργήθηκε η Ευρυζωνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (Broadband Expert Group) η οποία έχει πραγματοποίησε μια έκθεση με τίτλο «Ευρυζωνικό Έδαφος της Ολλανδίας». Μετά από αυτή την έκθεση, η Ομάδα προώθησε ένα πρόγραμμα δράσης για την ευρυζωνικότητα που εστιάζει στην υποκίνηση, στη διάχυση γνώσης και στην αφαίρεση των εμποδίων που υπάρχουν τόσο στη νομοθεσία, όσο και στο κανονιστικό πλαίσιο.

:: Επιπλέον δημιουργήθηκε η Επιτροπή Ώθησης της Ευρυζωνικότητας (Broadband Impulse Committee) προκειμένου να κατευθύνει την ανάπτυξη της πολιτικής για την ευρυζωνικότητα. Συγκεκριμένα, ο στόχος της είναι να κινητοποιήσει τους συμμετέχοντες από πλευράς αγοράς και κυβέρνησης και να δώσει νέες δυνατότητες για διάλογο.

:: Δημιουργήθηκε η Αρχή Έρευνας και Καινοτομίας στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) προκειμένου να διασφαλίσει τη δομική αύξηση στην έρευνα και στην οργάνωση πρότυπων κέντρων. Ένας από τους στόχους είναι να συνταχτεί ένα εθνικό ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

:: Το κράτος προσπαθώντας να κεντρίσει το ενδιαφέρον για τις ευρυζωνικές εφαρμογές και υπηρεσίες παρέχει όλο και περισσότερο ευρυζωνικό περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα οπτικο-ακουστικό υλικό που αναφέρεται σε ιστορικά στοιχεία, ενώ ήδη επεξεργάζεται σχετικά συστήματα για να υποστηρίξει την παροχή ευρυζωνικού υλικού.