Νέα 03/08/20: Η Telecom Namibia αναβαθμίζει το VSAT για να προσφέρει σύνδεση σε απομακρυσμένες περιοχές     | |    31/07/20: Μαλδίβες: Η Dhiraagu επεκτείνει την ευρυζωνική σύνδεση οπτικών ινών στο Maduwaree     | |    30/07/20: Η Vodafone Germany καλύπτει με υπηρεσίες gigabit 21 εκατομμύρια γερμανικά σπίτια     | |    29/07/20: Περού: Το Κογκρέσο προτείνει την αύξηση του ελάχιστου επιπέδου ταχύτητας διαδικτύου από 40% σε 90%     | |    28/07/20: Νέα Ζηλανδία: Η Επιτροπή Εμπορίου συζητά επιπλέον διαβουλεύσεις για την μεθοδολογία εισαγωγής για τη ρύθμιση των υπηρεσιών πρόσβασης σταθερής γραμμής οπτικών ινών     | |    24/07/20: Η ευρυζωνική σύνδεση οπτικών ινών της εταιρείας Dhiraagu φτάνει σε 60 νησιά στις Μαλδίβες     | |    23/07/20: Ηνωμένο Βασίλειο: Το DCMS περιγράφει τις κανονιστικές αλλαγές που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τη διαθεσιμότητα gigabit και να βελτιώσουν την κάλυψη των κινητών δικτύων     | |    22/07/20: Δημιουργήθηκε το Australian Broadband Advisory Council     | |    21/07/20: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: Χρήσιμες συμβουλές για πιο γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση στο Internet σε ειδικές συνθήκες     | |    20/07/20: Γουινέα: Η Orange Guinea επιλέγει την Alepo για ψηφιοποίηση σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών

Νορβηγία

   :: Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Το 1994 πραγματοποιήθηκε η απελευθέρωση της νορβηγικής αγοράς τηλεπικοινωνιών και από τότε έχουν γίνει σημαντικά βήματα ανάπτυξης στον τομέα αυτό. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα κατέχει τα υψηλότερα ποσοστά ευρυζωνικής διείσδυσης σε σχέση με τις υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες. Πιο συγκεκριμένα το δεύτερο τρίμηνο του 2007, η Νορβηγία παρουσίαζε ευρυζωνική διείσδυση της τάξης του 32,3% ενώ η Σουηδία βρισκόταν στο 26,8% και η Φινλανδία στο 29%. Παράλληλα το ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο και από το μέσο όρο για τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης που για το συγκεκριμένο τρίμηνο βρισκόταν στο 21,7%.

Καθοριστικοί παράγοντες για την καλή κατάσταση στον τομέα της ευρυζωνικότητας στην Νορβηγία είναι οι παρακάτω:

:: Το Μάιο του 2002 η κυβέρνηση της Νορβηγίας παρουσίασε το στρατηγικό κείμενο «eNorway 2005», βάση του οποίου η κυβέρνηση της Νορβηγίας έθετε τρεις στόχους για την τηλεπικοινωνιακή της πολιτική, οι οποίοι ήταν οι εξής:
      i) Δημιουργία αξίας στη βιομηχανία: Η επέκταση και η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής πρέπει να χαράξουν το δρόμο για την δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία της Νορβηγίας
      ii) Αποδοτικότητα και ποιότητα στον δημόσιο τομέα: Η τεχνολογία της πληροφορικής πρέπει να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να αυξηθεί η απόδοση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του δημόσιου τομέα και να δημιουργηθούν νέες και πιο βελτιωμένες εφαρμογές
      iii) Εμπλοκή και ταυτότητα: Όλοι οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής και οι τεχνολογίες αυτές αυτή πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της κληρονομιάς, της ταυτότητας και της γλώσσας της Νορβηγίας


:: Τον Σεπτέμβριο του 2003 η κυβέρνηση κατέθεσε τη Λευκή Βίβλο της ευρυζωνικότητας στην Βουλή. Οι στόχοι που τέθηκαν στη Λευκή Βίβλο ήταν οι ακόλουθοι:
      i) Σε όλες τις περιοχές της χώρας θα πρέπει να παρέχονται καλά ευρυζωνικά πακέτα υπηρεσιών
      ii) Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ ποικίλων και ποιοτικών εφαρμογών οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις συνθήκες της Νορβηγίας
      iii) Να έρθουν σε επαφή οι επιχειρήσεις με τα οφέλη της ευρυζωνικότητας


:: Η κυβέρνηση της Νορβηγίας ενισχύει την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων από τις τοπικές αρχές. Οι τοπικές αρχές σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους φορείς συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη και επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών, καθώς μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες για τον συντονισμό και τον σχεδιασμό υποδομών στον δήμο ή στην περιφέρειά τους και να διαχειριστούν την ανάπτυξη και την επέκταση της ευρυζωνικότητας. Οι τοπικές αρχές και οι δήμοι μπορούν είτε να εμπλακούν άμεσα στην παροχή υπηρεσιών, είτε να την αφήσουν σε κάποιον εμπορικό φορέα της αγοράς. Χάρη στην πρωτοβουλία των τοπικών αρχών έχουν πραγματοποιηθεί αρκετά έργα σε διάφορα σημεία της χώρας. Με τη χρηματοδότηση και την ενίσχυση αυτών των έργων οι τοπικές αρχές συμβάλουν καθοριστικά στην αύξηση του ανταγωνισμού σε περιοχές όπου οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών δεν θεωρούσαν επικερδείς για την ανάπτυξη και την επέκταση της ευρυζωνικότητα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η κατανομή του κόστους των υποδομών και δημιουργείται μια μεγαλύτερη βάση πελατών.

:: Η εφαρμογή του προγράμματος «Digital Regional Agder», που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των τοπικών αρχών και των δήμων της νότιας Νορβηγίας, επέτρεψε την παροχή καλύτερων ευρυζωνικών πακέτων υπηρεσιών στις περιοχές που βρίσκονται στο νότιο τμήμα της χώρας, όσον αφορά την κάλυψη και τη χωρητικότητα/ ρυθμό μετάδοσης.

::Η κυβέρνηση ακολούθησε μια ουδέτερη πολιτική όσον αφορά την τεχνολογία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των διάφορων τεχνολογικών πλατφορμών. Οι εμπλεκόμενοι της αγοράς ανέλαβαν την ανάπτυξη των υποδομών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις βοηθητικές υπηρεσίες, καθώς και την επιλογή της τεχνολογίας.

:: Το κράτος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προετοιμασία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ύπαρξη αποδοτικού ανταγωνισμού ως προς την ανάπτυξη του δικτύου επικοινωνιών, υπηρεσιών και περιεχομένου. Παράλληλα ο κρατικός μηχανισμός ενθάρρυνε τη δημόσια ζήτηση για την ευρυζωνικότητα και προετοίμασε το έδαφος για την ανάπτυξη υπηρεσιών, περιεχομένου και δεξιοτήτων. Τέλος αξιολογεί τις πρωτοβουλίες σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κάποια εμπορική βάση για την ανάπτυξη και την επέκταση της ευρυζωνικότητας.

::Η θέσπιση του νέου νόμου για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ενδυνάμωσε τον ανταγωνισμό στην αγορά των τηλεπικοινωνιών καθώς παρέχει στις αρχές τα μέσα με τα οποία θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά. Παράλληλα ο Νόμος περιλαμβάνει μέσα που είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να παρακινήσουν, αλλά και να ρυθμίσουν την εμφάνιση νέων αγορών.

::Πλήθος δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της χρήσης των υπαρχόντων, αλλά και των νέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, στην κατάρτιση μελετών που σχετίζονται με το κόστος και τον ανταγωνισμό, καθώς επίσης και στη δημιουργία διαθέσιμων ραδιο-συχνοτήτων για την ανάπτυξη ασύρματων (radio-based) δικτύων επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν από τους φορείς της αγοράς.

::Το κράτος παρέχει ειδικά φορολογικά μέτρα που διευκολύνουν την απόκτηση οικιακών ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και ευρυζωνικών συνδέσεων έχοντας ως στόχο την αύξηση των δεξιοτήτων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής.