Νέα 07/08/20: Η TelOne δημιουργεί νέα σύνδεση οπτικών ινών στη βόρεια Ζιμπάμπουε     | |    06/08/20: Νέα Ζηλανδία: Το πρόγραμμα UFB επιτυγχάνει συνδέσεις σε ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις     | |    05/08/20: Ηνωμένο Βασίλειο: Η Virgin Media επεκτείνει τη συνδεσιμότητα gigabit σε τρεις ακόμη πόλεις     | |    04/08/20: Ουκρανία: Η Ukrtelecom εκδίδει προτάσεις για την επίτευξη του στόχου του υπουργείου για κάλυψη του 95% του αγροτικού πληθυσμού με ταχύτητα 100Mbps     | |    03/08/20: Η Telecom Namibia αναβαθμίζει το VSAT για να προσφέρει σύνδεση σε απομακρυσμένες περιοχές     | |    31/07/20: Μαλδίβες: Η Dhiraagu επεκτείνει την ευρυζωνική σύνδεση οπτικών ινών στο Maduwaree     | |    30/07/20: Η Vodafone Germany καλύπτει με υπηρεσίες gigabit 21 εκατομμύρια γερμανικά σπίτια     | |    29/07/20: Περού: Το Κογκρέσο προτείνει την αύξηση του ελάχιστου επιπέδου ταχύτητας διαδικτύου από 40% σε 90%     | |    28/07/20: Νέα Ζηλανδία: Η Επιτροπή Εμπορίου συζητά επιπλέον διαβουλεύσεις για την μεθοδολογία εισαγωγής για τη ρύθμιση των υπηρεσιών πρόσβασης σταθερής γραμμής οπτικών ινών     | |    24/07/20: Η ευρυζωνική σύνδεση οπτικών ινών της εταιρείας Dhiraagu φτάνει σε 60 νησιά στις Μαλδίβες     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών

Πορτογαλία

   :: Ευρυζωνικά Δίκτυα (Συνδυασμός Τεχνολογιών)

Evora County Fibre Broadband Network | Alentejo | Portugal Telecom

Alentejo
Τα κοινοτικά δίκτυα είναι δημόσια ευρυζωνικά δίκτυα, που προωθούνται από δημόσιους φορείς, όταν υπάρχει έλλειψη της αγοράς τηλεπικοινωνιών στις περιοχές. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται από τον UMIC - Οργανισμός για την Κοινωνία της Γνώσης, τα έργα κοινοτικού δικτύου πρέπει να είναι ουδέτερα σε σχέση με τις τεχνολογικές λύσεις. Έχοντας προσδιορίσει την ανάπτυξη των υποδομών NGN ως ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων και των πολιτών, η κεντρική περιοχή Alentejo με τοπική σύμπραξη των φορέων ξεκίνησε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Για να αποφευχθούν προβλήματα βιωσιμότητας, η κοινότητα αποφάσισε να προβεί σε δημόσια προσφορά για την παραχώρηση 10 ετών, προκειμένου να έχουν οι πάροχοι τη λειτουργία του δικτύου. Για την παραχώρηση αυτή οι πάροχοι καταβάλλουν ένα ετήσιο κόστος και υποχρεούνται να διατηρούν το δίκτυο σε ένα μοντέλο ίσης πρόσβασης. Το συνολικό κόστος του έργου είναι 6,8 εκατ. ευρώ, 45% των ευρωπαϊκών κονδυλίων και το 55% των περιφερειακών ταμείων. Το δίκτυο ολοκληρώθηκε το 2009 και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από το 2010, συνδέει τις 14 πόλεις της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στα επιχειρηματικά πάρκα. Είναι ένα δίκτυο κορμού, ανοικτό σε κάθε πάροχο που δραστηριοποιείται στην περιοχή και έχει δυναμικότητα μεταφοράς 10Gb. Το δίκτυο διαθέτει 640 χιλιόμετρα οπτικών ινών χρησιμοποιώντας νέους ιδιόκτητους αγωγούς, στύλους και χαντάκια από άλλες υπάρχουσες υποδομές. Η συνολική επένδυση ήταν 6,8 εκατομμύρια ευρώ, με το 45% από ευρωπαϊκά κονδύλια και το 55% από τα περιφερειακά ταμεία.
Από την άποψη της μετάδοσης χρησιμοποιεί το δίκτυο 3 επίπεδα:
- Δίκτυο Α: Συνδέει κύρια POP σε ένα πλεονάζον δίκτυο 10Gbps.
- Δίκτυο Β: Συνδέει τους παρόχους σε ένα δίκτυο 1Gbps
- Δίκτυο C: Ασύρματη κάλυψη με τη χρήση ασύρματου πλέγματος σε 14 επιχειρηματικά Πάρκα. Μέσω του δικτύου αυτού όλοι οι δήμοι, αυξάνουν την ανάπτυξη και την πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, με τη περιοχή να βρίσκεται σε ανάπτυξη και την κοινωνική δομή να βελτιώνεται, όχι μόνο σε εσωτερικό επίπεδο, αλλά και στην ανάπτυξη στενών περιοχών που συμμετέχουν ή όχι σε παρόμοια έργα.
Το έργο αποσκοπεί στην παροχή βασικής υποδομής για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης με βάση μια βελτιωμένη κοινωνία της γνώσης, την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, την ένταξη και εκπαίδευση των πολιτών, την αποτελεσματικότητα και την βιωσιμότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης.