Νέα 26/08/21: Ο Τηλελιμένας Plana της United Group έλαβε πλήρη πιστοποίηση βαθμίδας 4 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τηλελιμένων (WTA)     | |    06/08/21: Ερχεται το «Ultra-Fast Broadband 2» για γρήγορο internet σε όλη την Ελλάδα     | |    30/07/21: COSMOTE: Λύσεις για Internet χωρίς σταθερή γραμμή σε όλη την Ελλάδα     | |    28/07/21: COSMOTE: Λύσεις smart cities με τεχνολογία ΝΒ-ΙοΤ στα Χανιά και τη Μονεμβασιά     | |    27/07/21: Μνημόνιο συνεργασίας της Συμμετοχές 5G με την Nokia Hellas     | |    26/07/21: Η Logicom Solutions μετατρέπει την Πάφο σε «έξυπνη πόλη»     | |    23/07/21: Πώς το 5G θα αλλάξει την ιατρική και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία     | |    21/07/21: Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2020-2021     | |    20/07/21: Με την υποστήριξη του Δικτύου Νέας Γενιάς της WIND η αντιμετώπιση ατυχημάτων στις παραλίες     | |    19/07/21: Η Hewlett Packard Enterprise επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο 5G λύσεων με την αυτοματοποιημένη λύση διαχείρισης 5G     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών

Ισπανία

   :: Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Η κυβέρνηση της Ισπανίας από τα τέλη της δεκαετίας του 90 ξεκίνησε την απελευθεροποίηση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και προσπάθησε με συντονισμένες προσπάθειες να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και ιδιαίτερα της ευρυζωνικότητας. Η πολιτική που ακολουθήθηκε είχε ως αποτέλεσμα η ισπανική ευρυζωνική αγορά να επεκτείνεται με γοργούς ρυθμούς, παρόλο που αποτελεί μια από τις πιο αραιοκατοικημένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που δρα ως ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων.

Καθοριστικοί παράγοντες για την κατάσταση της ευρυζωνικότητας στην Ισπανία είναι οι παρακάτω:

:: Το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας εισήγαγε την «Ευρυζωνική Πολιτική για την Ισπανία» η οποία βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:
      i) Προώθηση της διαθεσιμότητας ευρυζωνικών συνδέσεων και υπηρεσιών, ειδικότερα στις αγροτικές και υποανάπτυκτες περιοχές,
      ii) Ενθάρρυνση της χρήσης υπηρεσιών πληροφορικής στις λιγότερο αναπτυγμένες κοινότητες,
      ii)Προώθηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για την οικονομική ανάπτυξη.

:: Για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών η κυβέρνηση της χώρας εφάρμοσε το «Εθνικό πρόγραμμα για την προώθηση της ευρυζωνικότητας στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές». Πιο συγκεκριμένα οι ισπανικές αρχές δέσμευσαν 26,4 εκατομμύρια ευρώ από επιχορηγήσεις και 111,9 εκατομμύρια ευρώ από άτοκα δάνεια για την περίοδο 2005-2008. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, που συγχρηματοδοτείται με ευρωπαϊκούς πόρους, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την παροχή της ευρυζωνικότητας σε συγκεκριμένες περιοχές, στις οποίες δεν είναι διαθέσιμες οι ευρυζωνικές υπηρεσίες.

:: Τα προγράμματα δεν ευνοούν κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία και δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε εναλλακτικούς παρόχους. Κάποιες περιοχές παρέχουν επίσης σημαντική επιχορήγηση: η ευρυζωνικά αργοπορημένη Castilla y Leon δέσμευσε 80 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη δικτύου κατά την περίοδο 2004 - 2006, ενώ η Catalunya, ο ευρυζωνικός πρωτοπόρος, προέβλεπε αντίστοιχα 129 εκατομμύρια ευρώ.

:: Παράλληλα εφαρμόστηκαν διάφορα προγράμματα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, περιεχομένου και εφαρμογών. Για παράδειγμα η δράση Espana.es περιλαμβάνει στρατηγικές της Κοινωνίας της Πληροφορίας και στοχεύει στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής διαχείρισης. Επίσης στα πλαίσια των προγραμμάτων που τρέχουν από το Red.es, μια δημόσια επιχείρηση που σχετίζεται με το Υπουργείο Βιομηχανίας, Τουρισμού και Εμπορίου, πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες για την παροχή δορυφορικής σύνδεσης σε σχολεία και βιβλιοθήκες. Τέλος η δράση educacion.es είχε ως στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος με βελτιωμένη πρόσβαση, στην εκπαίδευση των διδασκάλων και στην παροχή τόσο δικτυακών υπηρεσιών, όσο και υπηρεσιών περιεχομένου.