Νέα 10/04/20: Η EPB παρέχει Wifi Hotspots για τους φοιτητές του Hamilton County     | |    09/04/20: Η Open Fiber θα ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της ιταλικής ανάπτυξης έως το τέλος του 2022     | |    08/04/20: Νορβηγία: Η Nkom επιβεβαιώνει την αύξηση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής υπαίθρου     | |    07/04/20: Fatbeam: Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών προσφέρει άμεση πρόσβαση στη σύνδεση Last-Mile     | |    06/04/20: Η Vodafone επιτρέπει ταχύτητες 1Gbps σε επιπλέον 630.000 γερμανικές κατοικίες     | |    03/04/20: Η.Π.Α.: Η FCC σχεδιάζει χρηματοδότηση ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγροτική Αμερική μέσω του 5G Fund     | |    02/04/20: Γερμανία: Η 1&1 Drillisch θα καθυστερήσει την ανάπτυξη δικτύων 5G λόγω της πανδημίας COVID-19     | |    01/04/20: Η Rostelecom ανέφερε αύξηση στις ευρυζωνικές συνδέσεις κατά 22%     | |    31/03/20: ΕΕΤΤ: Αναφορά μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ» 2019     | |    30/03/20: Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις: Η Flow ενισχύει τις βασικές ευρυζωνικές ταχύτητες εν μέσω εξάπλωσης του COVID-19     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών

Ισπανία

   :: Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Η κυβέρνηση της Ισπανίας από τα τέλη της δεκαετίας του 90 ξεκίνησε την απελευθεροποίηση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και προσπάθησε με συντονισμένες προσπάθειες να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και ιδιαίτερα της ευρυζωνικότητας. Η πολιτική που ακολουθήθηκε είχε ως αποτέλεσμα η ισπανική ευρυζωνική αγορά να επεκτείνεται με γοργούς ρυθμούς, παρόλο που αποτελεί μια από τις πιο αραιοκατοικημένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που δρα ως ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων.

Καθοριστικοί παράγοντες για την κατάσταση της ευρυζωνικότητας στην Ισπανία είναι οι παρακάτω:

:: Το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας εισήγαγε την «Ευρυζωνική Πολιτική για την Ισπανία» η οποία βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:
      i) Προώθηση της διαθεσιμότητας ευρυζωνικών συνδέσεων και υπηρεσιών, ειδικότερα στις αγροτικές και υποανάπτυκτες περιοχές,
      ii) Ενθάρρυνση της χρήσης υπηρεσιών πληροφορικής στις λιγότερο αναπτυγμένες κοινότητες,
      ii)Προώθηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για την οικονομική ανάπτυξη.

:: Για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών η κυβέρνηση της χώρας εφάρμοσε το «Εθνικό πρόγραμμα για την προώθηση της ευρυζωνικότητας στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές». Πιο συγκεκριμένα οι ισπανικές αρχές δέσμευσαν 26,4 εκατομμύρια ευρώ από επιχορηγήσεις και 111,9 εκατομμύρια ευρώ από άτοκα δάνεια για την περίοδο 2005-2008. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, που συγχρηματοδοτείται με ευρωπαϊκούς πόρους, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την παροχή της ευρυζωνικότητας σε συγκεκριμένες περιοχές, στις οποίες δεν είναι διαθέσιμες οι ευρυζωνικές υπηρεσίες.

:: Τα προγράμματα δεν ευνοούν κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία και δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε εναλλακτικούς παρόχους. Κάποιες περιοχές παρέχουν επίσης σημαντική επιχορήγηση: η ευρυζωνικά αργοπορημένη Castilla y Leon δέσμευσε 80 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη δικτύου κατά την περίοδο 2004 - 2006, ενώ η Catalunya, ο ευρυζωνικός πρωτοπόρος, προέβλεπε αντίστοιχα 129 εκατομμύρια ευρώ.

:: Παράλληλα εφαρμόστηκαν διάφορα προγράμματα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, περιεχομένου και εφαρμογών. Για παράδειγμα η δράση Espana.es περιλαμβάνει στρατηγικές της Κοινωνίας της Πληροφορίας και στοχεύει στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής διαχείρισης. Επίσης στα πλαίσια των προγραμμάτων που τρέχουν από το Red.es, μια δημόσια επιχείρηση που σχετίζεται με το Υπουργείο Βιομηχανίας, Τουρισμού και Εμπορίου, πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες για την παροχή δορυφορικής σύνδεσης σε σχολεία και βιβλιοθήκες. Τέλος η δράση educacion.es είχε ως στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος με βελτιωμένη πρόσβαση, στην εκπαίδευση των διδασκάλων και στην παροχή τόσο δικτυακών υπηρεσιών, όσο και υπηρεσιών περιεχομένου.