Νέα 26/05/20: Καταγράφηκε η μεγαλύτερη ταχύτητα στο Ιντερνετ 44,2 terabits per second (Tbps) από ομάδα των πανεπιστημίων Monash, Swinburne και RMIT     | |    25/05/20: Ουγγαρία: Η κάλυψη δικτύου Magabit Telekom gigabit φτάνει σε 2 εκατομμύρια κτίρια     | |    22/05/20: Η εταιρεία Personal αυξάνει το αποτύπωμα της Παραγουάης σε συνδέσεις FTTH     | |    21/05/20: Ιταλία: Η Wind Tre μεταπωλεί τις συνδέσεις οπτικών ινών μέσω του FTTH δικτύου της Fastweb     | |    21/05/20: ΕΕΤΤ: Μειώνονται οι τιμές πρόσβασης σε δίκτυα νέας γενιάς (NGA)     | |    19/05/20: Η Κάτω Αυστρία επενδύει 310 εκατομμύρια ευρώ σε ευρυζωνικές υποδομές για αγροτικές κοινότητες     | |    18/05/20: Απομακρυσμένη ελληνική ορεινή κοινότητα δημιουργεί βραβευμένο ευρυζωνικό έργο με κονδύλια της ΕΕ     | |    15/05/20: Το μεγαλύτερο ερευνητικό 5G δίκτυο της Ευρώπης ξεκινά την λειτουργία του στη Γερμανία     | |    14/05/20: Ιταλία: Η EOLO σχεδιάζει επένδυση 150 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη σταθερής ασύρματης πρόσβασης     | |    13/05/20: Η Virgin Media επεκτείνει το δίκτυο στη Βόρεια Ιρλανδία για να καλύψει 150.000 ακόμη εγκαταστάσεις     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών

Μεγάλη Βρετανία

   :: Ευρυζωνικά Δίκτυα (Συνδυασμός Τεχνολογιών)

East Riding of Yorkshire Council Broadband Network | Cumbria Lancashire Education Online | Derwentside District Council | Bredon Hill Villages, Advantage West Midlands | East of England Broadband Network | Πανεπιστήμιο Αμπερντίν | DurhamNet | East Midlands Broadband Consortium | London Grid for Learning | North West Learning Grid | South East Grid for Learning | South West Grid for Learning | West Midlands Regional Broadband Consortium | Yorkshire & Humberside Grid for Learning | Digital Region | FibreSpeed - Open Access Networks for Wales | NYnet - Broadband Transformation for North Yorkshired | South Yorkshire

Cumbria Lancashire Education Online (CLEO)
Η CLEO είναι μια κοινοπραξία από τοπικές εκπαιδευτικές αρχές που εκμεταλλεύθηκε τις τηλεπικοινωνιακές και τις επιχειρηματικές δεξιότητες που ήταν διαθέσιμες στο πανεπιστήμιο του Lancashire για την ανάπτυξη ενός σημαντικού ευρυζωνικού δικτύου. Παρόλο που η περιοχή παρουσίαζε αρκετές δυσκολίες εξαιτίας των δημογραφικών δεδομένων, η συνεργασία των εκπαιδευτικών αρχών, των κολλεγίων και του πανεπιστημίου έδωσε καλά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα τώρα έχει πάρει την απαραίτητη άδεια η οποία του επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Η κατασκευή του δικτύου διήρκησε δύο χρόνια, άρχισε το 2000 και ολοκληρώθηκε το 2001. Το δίκτυο παρέχει κάλυψη στο 25% των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της περιοχής καθώς και σε ιδιώτες. Το δίκτυο κορμού που κατασκευάστηκε χρησιμοποιεί κυρίως microwave τεχνολογία με ταχύτητες των 155Mbit/s ενώ στα σημεία πρόσβασης χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνολογίες. Στα σχολεία και στους υπόλοιπους χρήστες παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητες που κυμαίνονται από 5 Mbit/s έως 10Mbit/s. Παρόλο που η χρηματοδότηση του προγράμματος έγινε από τις DfES και NWDA, το έργο δεν κατοχυρώνεται ως νομικό πρόσωπο. Αυτό σημαίνει ότι οι διαδικασίες για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και την παροχή έργου είναι σύνθετες και ειδικές. Για παράδειγμα, το τμήμα υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Lancashire [65] είχε το ρόλο του προμηθευτή για τον απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό. Το Πανεπιστήμιο είχε ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του δικτύου CLEO. Εκτός από τον ρόλο του προμηθευτή, είχε και το ρόλο του τεχνικού συμβούλου αλλά ήταν υπεύθυνο και για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, τη διαχείριση και τη λειτουργία του δικτύου. Ο Barry Forde, λόγω της θέσης του στο Πανεπιστήμιο ήταν ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη και τη διαχείριση του δικτύου. Για την παροχή των ευρυζωνικών υπηρεσιών χρησιμοποιείται ένας περιορισμένος αριθμός παρόχων. Οι εταιρείες Your Communications, ntl και Telewest παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην υπο - περιφέρεια. Η UKERNA παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες για εκπαιευτικούς ρόλους και η Telewest παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες σε οργανισμούς που δεν ανήκουν στον εκπαιδευτικό χώρο. Μια ευρύτερη ομάδα προμηθευτών χρησιμοποιήθηκε για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την πρόσβαση στα σχολεία και σε άλλους χώρους στο δίκτυο κορμού και την παροχή συνδέσεων microwave links στο κυρίως δίκτυο. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αξιολογήθηκαν αρκετές τεχνολογίες από διάφορους τους προμηθευτές εξοπλισμού και τώρα πια έχει πιλεγεί μια συγκεκριμένη ομάδα προμηθευτών που παρέχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.
Δείτε περισσότερα για το έργο εδώ.