Νέα 01/12/20: Ο ΣΕΠΕ παρουσίασε την ελληνική διάκριση της Digisec στα Βραβεία “Virtual WITSA Global ICT Excellence Awards 2020”     | |    27/11/20: Η Ericsson εκτιμά πως η αγορά του 5G για τους καταναλωτές μπορεί να ανέλθει σε 31 τρις δολάρια μέχρι το 2030     | |    26/11/20: Με θέμα τις «Ασύμμετρες Απειλές» εναντίον κρίσιμων υποδομών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ξεκινά τις εργασίες του το 6ο ψηφιακό Συνέδριο ICT Security World.     | |    25/11/20: Vodafone: H επανεκκίνηση μέσα από το 5G και την τεχνολογία θα οδηγήσει το μέλλον     | |    24/11/20: Στην περαιτέρω διεύρυνση του myKEPlive προχωρά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μπήκαν επιπλέον 41 Δήμοι και 47 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών     | |    20/11/20: Η Sparkle είναι ο πρώτος πάροχος τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα πιστοποιημένος για χρήση ΑΠΕ στα data centers του     | |    19/11/20: Πλέον μια επιχείρηση ελέγχει και διαχειρίζεται τον εξοπλισμό της από μακριά     | |    18/11/20: Ο όμιλος Euroaxes υλοποιεί έργα WiFi4EU σε πάνω από 100 Δήμους της χώρας     | |    16/11/20: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 10ου e-Government Forum με ρεκόρ στον αριθμό των συμμετοχών Συνέδρων και των ομιλητών. Σημαντικές ανακοινώσεις από τον υπουργό Επικρατείας κ. Κυριάκο Πιερρακάκης.     | |    13/11/20: Έγκριση γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης των εταιρειών VODAFONE και WIND     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

   :: Ευρυζωνικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (και Συνδυασμός Τεχνολογιών)

Reedsburg, Wisconsin | Portland | Jackson, Tennessee | Seattle | Utopia, Utah | Burlington, Vermont | Palo Alto | Cedar Falls | Lebanon | Braintree | Bryan | Bristol | Tacoma | Franklin | Chattanooga | Sallisaw | Dover | Danville | Pulaski | Το δίκτυο OptiNet | Δίκτυο οπτικών ινών στο Cleveland | UTOPIA Metronet στην Utah | Δίκτυο οπτικών ινών στο Cape Cod | Δίκτυο FTTH στην πόλη Powell | Η διείσδυση FTTH ανά πολιτεία | East - Central Vermont, ECFiber | Greenlight | Santa Monica City Net | Martin County | MassBroadband 123 | New Hampshire FastRoads | One Maryland Broadband Network (OMBN)

Portland
Η δημοτική αρχή της πόλη του Portland, που έχει 529,121 κατοίκους και 237,307 νοικοκυριά, το 2005 συνέταξε μια μελέτη που αφορούσε την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στην πόλη. Στα τέλη του 2006 το δημοτικό συμβούλιο διενήργησε μια νέα πιο λεπτομερή μελέτη που περιείχε και το επιχειρηματικό πλάνο για την ανάπτυξη ενός ανοικτού δικτύου οπτικών ινών. Παράλληλα από το Δεκέμβριο του 2006 τέθηκε σε λειτουργία το ασύρματο δίκτυο της πόλης, Η δημοτική αρχή θεωρεί πως τα δύο έργα συμπληρώνουν το ένα το άλλο και δεν είναι ανταγωνιστικά. Η μελέτη που διενεργήθηκε καθώς και η αυξημένη διείσδυση του διαδικτύου και γενικότερα των νέων τεχνολογιών στην πόλη δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη δημιουργία αλλά και τη βιωσιμότητα ενός δικτύου FTTH. ε βάση τα αποτελέσματα της αρχικής μελέτης, η δημοτική αρχή θεωρεί ότι έχει καθιερώσει ένα επιχειρησιακό μοντέλο για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα ενός μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό το δίκτυο θα καλύπτει όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο Portland. Τα οφέλη που θα αποκομίσει η πόλη από την ανάπτυξη των δικτύων επόμενης γενιάς θα δώσουν νέα ώθηση στην τοπική οικονομία, εκπαίδευση και ποιότητα ζωής. Η πόλη ανησυχεί για το ότι οι κατέχοντες υπεύθυνη θέση δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο βραχυπρόθεσμο κέρδος και όχι στους βασικούς μακροπρόθεσμους παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη των δικτύων του 21ου αιώνα. Το τρέχον, προκαταρκτικό σχέδιο της πόλης είναι για ένα χονδρικό δίκτυο, και σε κάθε περίπτωση οι προσφορές υπηρεσιών θα καθορίζονται από τους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών που μισθώνουν το δίκτυο.