Νέα 01/12/20: Ο ΣΕΠΕ παρουσίασε την ελληνική διάκριση της Digisec στα Βραβεία “Virtual WITSA Global ICT Excellence Awards 2020”     | |    27/11/20: Η Ericsson εκτιμά πως η αγορά του 5G για τους καταναλωτές μπορεί να ανέλθει σε 31 τρις δολάρια μέχρι το 2030     | |    26/11/20: Με θέμα τις «Ασύμμετρες Απειλές» εναντίον κρίσιμων υποδομών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ξεκινά τις εργασίες του το 6ο ψηφιακό Συνέδριο ICT Security World.     | |    25/11/20: Vodafone: H επανεκκίνηση μέσα από το 5G και την τεχνολογία θα οδηγήσει το μέλλον     | |    24/11/20: Στην περαιτέρω διεύρυνση του myKEPlive προχωρά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μπήκαν επιπλέον 41 Δήμοι και 47 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών     | |    20/11/20: Η Sparkle είναι ο πρώτος πάροχος τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα πιστοποιημένος για χρήση ΑΠΕ στα data centers του     | |    19/11/20: Πλέον μια επιχείρηση ελέγχει και διαχειρίζεται τον εξοπλισμό της από μακριά     | |    18/11/20: Ο όμιλος Euroaxes υλοποιεί έργα WiFi4EU σε πάνω από 100 Δήμους της χώρας     | |    16/11/20: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 10ου e-Government Forum με ρεκόρ στον αριθμό των συμμετοχών Συνέδρων και των ομιλητών. Σημαντικές ανακοινώσεις από τον υπουργό Επικρατείας κ. Κυριάκο Πιερρακάκης.     | |    13/11/20: Έγκριση γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης των εταιρειών VODAFONE και WIND     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

   :: Ευρυζωνικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (και Συνδυασμός Τεχνολογιών)

Reedsburg, Wisconsin | Portland | Jackson, Tennessee | Seattle | Utopia, Utah | Burlington, Vermont | Palo Alto | Cedar Falls | Lebanon | Braintree | Bryan | Bristol | Tacoma | Franklin | Chattanooga | Sallisaw | Dover | Danville | Pulaski | Το δίκτυο OptiNet | Δίκτυο οπτικών ινών στο Cleveland | UTOPIA Metronet στην Utah | Δίκτυο οπτικών ινών στο Cape Cod | Δίκτυο FTTH στην πόλη Powell | Η διείσδυση FTTH ανά πολιτεία | East - Central Vermont, ECFiber | Greenlight | Santa Monica City Net | Martin County | MassBroadband 123 | New Hampshire FastRoads | One Maryland Broadband Network (OMBN)

Palo Alto
Η "City of Palo Alto Utilities -CPAU" παρέχει σύνδεση με δίκτυο σκοτεινών οπτικών ινών στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή από το 2000. Επιπλέον ήταν σε πιλοτική εφαρμογή ένα πειραματικό δίκτυο FTTP για περισσότερους από 48 μήνες. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2005. Η CPAU παρέχει πλήθος υπηρεσιών μεταξύ των οποίων, υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας, οπτικών ινών και φυσικού αερίου. Η συμβουλευτική επιτροπή (Utilities Advisory Commission) επιτηρεί και διαχειρίζεται την CPAU και υποβάλλει συστάσεις στο συμβούλιο της πόλης του Palo Alto σχετικά με τις πολιτικές, νομοθετικές δραστηριότητες καθώς και την οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων και των έργων που καλείται κάθε φορά να αναλάβει. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από πέντε μέλη που δεν είναι μέλη του συμβουλίου ή δημοτικοί υπάλληλοι. Κάθε ένα από τα μέλη της επιτροπής είναι πελάτης χρησιμότητας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ενός πελάτη χρησιμότητας. Τουλάχιστον τέσσερα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι κάτοικοι της πόλης. Ο αρχικός σχεδιασμός του δικτύου οπτικών ινών ξεκίνησε το 1996 και είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μια εφαρμογή κορμού για την υποστήριξη υπηρεσιών σκοτεινών οπτικών ινών. Το δίκτυο κορμού αποτελείται από 4,750 μίλια οπτικών ινών. Το 2000 το Συμβούλιο της πόλης ενέκρινε την πραγματοποίηση δοκιμών FTTP για να καθορίσει τη δυνατότητα ευρείας επέκτασης του δικτύου έτσι ώστε να καλύπτει ολόκληρη την πόλη. Στις δοκιμές πραγματοποιήθηκε μεταφορά βίντεο και δεδομένων σε 66 σπίτια και ήταν επιτυχής από τεχνικής άποψης. Το Συμβούλιο ενέκρινε το 2002 τη συνεργασία με ένα σύμβουλο ο οποίος θα είχε ως υποχρέωση να εκπονήσει μια επιχειρησιακή μελέτη για την ανάπτυξη ενός δικτύου FTTP. Ένα τμήμα της μελέτης αυτής ήταν να πραγματοποιηθεί έρευνα για το ενδιαφέρον των κατοίκων της πόλης σχετικά με την ανάπτυξη ενός δικτύου FTTP. Τον Σεπτέμβριο, του 2002, η μελέτη ολοκληρώθηκε, και το Συμβούλιο συμφώνησε να επεκτείνει το χρονικό πλαίσιο για όσους συμμετέχουν δοκιμαστικά και να προχωρήσει στη χρηματοδότηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Στη μελέτη που είχε εκπονηθεί, η χρηματοδότηση προβλεπόταν να γίνει από το Ηλεκτρικό Ταμείο, όμως το 2004, διαπιστώθηκε ότι στην πραγματικότητα, το ταμείο δεν ήταν σε θέση να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα FTTP και κατά συνέπεια, το κόστος χρηματοδότησης θα ήταν μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο. Τον Ιανουάριο του 2006, το Συμβούλιο ζήτησε από την CPAU να ετοιμάσει μια πρόταση στην οποία θα αξιολογηθεί εάν οποιοσδήποτε ιδιωτικός φορέας ενδιαφέρεται να συνεχίσει ή να συνεργαστεί για την ανάπτυξη ενός δικτύου FTTP σε ολόκληρη την πόλη. Το πιλοτικό FTTP επιχειρηματικό σχέδιο για την παροχή υπηρεσιών φωνής, βίντεο και μετάδοσης δεδομένων δεν προωθήθηκε λόγω νομικών και οικονομικών κωλυμάτων. Οι αρχικοί στόχοι του συστήματος που προτάθηκε από την CPAU ήταν:
-η ικανότητα παροχής σε κάθε πολίτη/χρήστη ένα ελάχιστο εύρος ζώνης των 100 Mbps/sec
-o παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων, βίντεο και τηλεφωνικών υπηρεσιών

Ένας δευτερεύων στόχος του συστήματος ήταν η προώθηση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών. Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα εξής:
-Ανοικτό σύστημα
-Καθαρότητα δικτύων
-Ελάχιστο οικονομικό ρίσκο

Η κατασκευή για το fiber-ring χρηματοδοτήθηκε με ένα εικοσαετές εσωτερικό δάνειο δύο εκατομμυρίων δολαρίων από την υπηρεσία ηλεκτρισμού με μηδενικό επιτόκιο. Η χρηματοδότηση περιελάμβανε το κόστος της αρχικής εξωτερικής κατασκευής και το κεφάλαιο κίνησης για τα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας. Το πιλοτικό δίκτυο FTTP χρησιμοποιήθηκε για περισσότερους από 48 μήνες και εξυπηρετήθηκαν συνολικά 70 κάτοικοι. Το κόστος του πιλοτικού δικτύου FTTP ήταν 600.000 δολάρια τα οποία καλύφθηκαν από το ταμείο της ηλεκτρικής υπηρεσίας. Το Μάρτιο του 2007 η Δημοτική Αρχή του Palo Alto αποφάσισε να αναπτύξει ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών που θα παρέχει υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων και κάλυψη σε όλη την πόλη. Την κατασκευή του δικτύου που θα αρχίσει την φετινή χρονιά (2007) την έχει αναλάβει η 180 Connect Network Services η οποία συνεργάζεται με την PacketFront Inc. Το κόστος του έργου υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 41 εκατομμύρια δολάρια.