Πρόγραμμα Εκδήλωσης
στο
Παπαστράτειο Μέγαρο (Πλατεία Συντριβανίου)
Δήμου Αγρινίου
με θέμα
"Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας
στη Χώρα και ιδιαίτερα
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας"

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006

http://ru6.cti.gr/broadband/

Helpdesk: 801 11 22263 (801 11 BBAND)

 


3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας"
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   
   

"Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στη Χώρα και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας"

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006

Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου

09:00-09:30

Προσέλευση-Εγγραφές

09:30-10:00

Χαιρετισμοί:

Ιωάννης Μπίνας, Αντιδήμαρχος Αγρινίου

Σπύρος Πολίτης, Ειδικός Σύμβουλος σε Θέματα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Δημήτριος Σταμάτης, Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας

10:00-11:45

1η Συνεδρία
Η σημασία της Ευρυζωνικότητας

15' εισηγήσεις

Νίκος Πολύζος, Σύμβουλος Εφαρμογών Υψηλής Τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, Εμπορικός Δ/ντης της SimpleSOFT AEBE

"Η Ευρυζωνικότητα - Μοχλός στην Ανάπτυξη και την Ολική Ποιότητα των Υπηρεσιών των ΟΤΑ και των ΔΕΚΟ" Παρουσίαση

Σπήλιος Λιβανός, Πρόεδρος Ινστιτούτου Παναγιώτη Κανελλόπουλου, για την Ανάπτυξη της Δ. Ελλάδος

"Νέες Τεχνολογίες και Ανάπτυξη της Περιφέρειας"

Γιάννης Μπερλής, Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης, CENTRAL A.E.B.E.

"Ευρυζωνικότητα & Οπτικές Ίνες: Πλεονεκτήματα & Εφαρμογές" Παρουσίαση

Dr. Δημητριάδης Βασίλης, C.O.O (Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών) Lannet Communications A.E.

"Τα Επόμενα Βήματα της Lannet στην Ευρυζωνικότητα" Παρουσίαση

Δημήτρης Ματζανάς, Δήμος Αγρινίου

"Το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Αγρινίου" Παρουσίαση

11:45-11:50

Συζήτηση, Συντονιστής, Χρήστος Μπούρας, Πρόεδρος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΜ-6/ΕΑΙΤΥ, Υπεύθυνος Έργου «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ»

11:50-12:00

Διάλειμμα, Καφές

12:00-13:45

2η Συνεδρία
Ευρυζωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες

15' εισηγήσεις

Ιωάννης Παπαδημητρίου, Τεχνικός OTE

"Ευρυζωνικά Δίκτυα του ΟΤΕ" Παρουσίαση

Γεώργιος Κουφός, Εξωτερικός συνεργάτης σε θέματα πληροφορικής και τεχνολογίας, Δήμος Οινιαδών

"Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών στο Δήμο Οινιαδών" Παρουσίαση

Γιώργος Καρακάξης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΤΕΡΝΙΑ Α.Ε.

"Ανάπτυξη υποδομών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών - Η Εμπειρία της Αθήνας" Παρουσίαση

Χρήστος Βέργος, Διευθυντής Πωλήσεων, ALCATEL

"Λύσεις ALCATEL για Ευρυζωνική Υποδομή Πόλεων" Παρουσίαση

Κωνσταντίνος Ρογκάλας, Διευθυντής Marketing και Ανάπτυξης,Νοτιοανατολική Ευρώπη,ERICSSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,

"Η Ευρυζωνικότητα στο σπίτι, οι απαιτήσεις υποδομής στη πόλη και στη γειτονιά,και σχετικά επιτυχημένα παραδείγματα του εξωτερικού" Παρουσίαση

13:45-14:00

Συζήτηση, Συντονιστής, Γιάννης Ταλούμης, Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας ΙΝΑΔΕ, Πρόεδρος 3NET

14:00-14:15

Συμπεράσματα: Χρήστος Μπούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΜ-6/ΕΑΙΤΥ, Υπεύθυνος Έργου «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ»

14:15-15:00

Διάλειμμα, Ελαφρύ Γεύμα