"Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στη Νομαρχία Ηλείας"

Πύργος, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2008

10:30

Προσέλευση - Εγγραφή

11:00

Χαιρετισμοί επισήμων

 

Παναγιώτης Πλατανιάς, Αντινομάρχης Ηλείας

«Η Ευρυζωνικότητα στο Νομό Ηλείας»

11:30 

Παρασκευάς Λυκουργιώτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Ν.Α. Ηλείας

«Εφαρμογές Ευρυζωνικότητας και Κοινωνικές Επιπτώσεις» Παρουσίαση

 

Δημήτρης Ντοάς, Τμήμα Πληροφορικής Ν.Α. Ηλείας

«Ευρυζωνικότητα και εφαρμογές» Παρουσίαση

12:30

Διάλειμα – Καφές

13:00

Γιώργος Ζήσης, Systema Technologies AE

«Επιδεικτική Εφαρμογή Τηλεδιάσκεψης»

 

Έρη Γιαννακά, Μηχανικός Έρευνας & Ανάπτυξης, Ερευνητική Μονάδα 6, ΕΑΙΤΥ

«Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, Επίδειξη Στρατηγική, Βέλτιστες Πρακτικές» Παρουσίαση

 

Λεωνίδας Πουλόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ερευνητική Μονάδα 6, ΕΑΙΤΥ

«Βέλτιστες Πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας»Παρουσίαση

13:30

Κλείσιμο Ημερίδας