Νέα 03/07/20: Η νέα νομοθεσία εγγυάται ευρυζωνική πρόσβαση για όλους τους Αυστραλούς     | |    02/07/20: Ολλανδία: Η T-Mobile αναπτύσσει FTTH για την κάλυψη τριών περιοχών του Αϊντχόβεν. Η KPN υπογράφει συμφωνία για οπτικές ίνες με τον Δήμο του Ρότερνταμ     | |    01/07/20: Γερμανία: Τα δίκτυα οπτικών ινών της M-net πέρασαν από 770.000 νοικοκυριά το 2019     | |    30/06/20: Η Telenet και η Fluvius ξεκινούν συνομιλίες για συνεργασία ανάπτυξης FTTH στη Φλάνδρα     | |    29/06/20: Επιδότηση 360 ευρώ για οπτική ίνα μέχρι την πρίζα της επιχείρησης, μέσω της δράσης Superfast Βroadband     | |    26/06/20: Ηνωμένο Βασίλειο: Η Openreach επιβεβαιώνει την παύση της ανάπτυξης του δικτύου G.fast έως το 2021     | |    25/06/20: Γ. Κωνσταντινίδης: «Τα ευρυζωνικά δίκτυα και οι ψηφιακές υπηρεσίες οδηγούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας»     | |    24/06/20: Η Nokia επιλέχθηκε ως βασικός προμηθευτής για το Εθνικό Ευρυζωνικό Πρόγραμμα της Ιρλανδίας     | |    23/06/20: Ιταλία: Η Wind Tre σχεδιάζει την έναρξη ανάπτυξης 5G σε δέκα πόλεις φέτος     | |    22/06/20: Οι κινητοί πάροχοι της Εσθονία ζητούν επανεξέταση για την υποστήριξη των δικτύων 5G     | |   

Έργα Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ

Περιγραφή του έργου | Διεθνής εμπειρία | Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών στην ΠΔΕ | Διαβούλευση των ΜΑΝs των 8 Δήμων της ΠΔΕ | Επιχειρηματικά Μοντέλα Αξιοποίησης Υποδομών | Προτεινόμενα Επιχειρηματικά Μοντέλα | Ψηφιακό Υλικό

Επιχειρηματικά Μοντέλα Αξιοποίησης Ευρυζωνικών Δικτυακών Υποδομών

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας μέσα από τις προσκλήσεις 93 και 105 χρηματοδοτεί την ανάπτυξης ευρυζωνικών μητροπολιτικών δικτύων σε διάφορους δήμους της χώρας, τα οποία θα στηρίζονται είτε σε οπτικές ίνες (στην περίπτωση της πρόσκλησης 93) είτε σε ασύρματες τεχνολογίες (στην περίπτωση της πρόσκλησης 105). Η ανάπτυξη αυτών των ευρυζωνικών υποδομών εγείρει διάφορα ερωτήματα σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την εκμετάλλευσης των δικτύων τα οποία θα δημιουργηθούν (ποιος θα είναι ο ρόλος του δήμου, ποιος θα είναι ο κρατικός παρεμβατισμός, πως θα προωθηθεί ο υγιείς ανταγωνισμός, πως θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του δικτύου κλπ).

Το επιχειρηματικό μοντέλο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκμετάλλευση ενός ευρυζωνικού μητροπολιτικού δικτύου. Καθορίσει ποιος είναι ο ρόλος του δήμου, πως θα προωθηθεί ο υγιής ανταγωνισμός, σε πιο επίπεδο θα προωθηθεί ο ανταγωνισμός, πια θα είναι η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα κλπ. Στόχος του επιχειρηματικού μοντέλου είναι να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του ευρυζωνικού μητροπολιτικού δικτύου και η εξασφάλιση πόρων για την συντήρηση του και επέκταση ενώ ταυτόχρονα να οξύνει τον ανταγωνισμό με στόχο την καλύτερη και φθηνότερη παροχή υπηρεσιών στον πολίτη. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους πολίτες, είναι και η συμμετοχή στην ανάπτυξη δικτυακών ευρυζωνικών υποδομών για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Είναι σαφές οτι οι ευρυζωνικές υποδομές προσφέρουν τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών, μοιώνοντας το κόστος των παραδοσιακών υπηρεσίων και κάνοντας τελικά τις πόλεις πιο ελκυστικές για να ζήσει και να εργαστεί ο καθένας μας.

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τα βασικά επίπεδα ενός επιχειρηματικού μοντέλου:

 • Το πρώτο επίπεδο αφορά τον παθητικό εξοπλισμό του δικτύου δηλαδή αγωγούς, οπτικές ίνες κλπ. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο ποιος (ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση, κλπ.) παρέχει και εκμεταλλεύεται την βασική υποδομή ενός ευρυζωνικού δικτύου.
 • Το δεύτερο επίπεδο αφορά τον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο ποιος (ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση, κλπ.) παρέχει και εκμεταλλεύεται την ενεργή υποδομή ενός ευρυζωνικού δικτύου.
 • Το τρίτο επίπεδο αφορά το ποιος έχει πρόσβαση στο δίκτυο, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που προσφέρει.

Αναθέτοντας διαφορετικούς διαχειριστές (δήμος, ιδιωτικός τομέας, κλπ) σε κάθε ένα από τα παραπάνω επίπεδα του επιχειρηματικού μοντέλου δημιουργούνται διαφορετικά παραδείγματα (σενάρια) επιχειρηματικών μοντέλων που δείχνουν το πώς οι δημόσιοι οργανισμοί και οι πάροχοι υποδομών, εξοπλισμού και υπηρεσιών μπορούν να συνεργαστούν προς όφελος του καταναλωτή.

Επίσης πρέπει να τονίσουμε οτι σημαντικό ρόλο στον καθοριμό του επιχειρηματικού μοντέλου έχουν:

 • H εταιρία διαχείρησης και λειτουργίας του δικτύου
 • Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και οι πάροχοι περιεχομένου
 • Οι τελικοί χρήστες

Χρήσιμο Yλικό για Επιχειρηματικά Μοντέλα

Η βιομηχανία των Δικτύων διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη παγκόσμια οικονομία σήμερα. Η σύγχρονη οικονομική θεωρία βασίζει πολύ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων γενικότερα. Χρήσιμο υλικό για τα επιχειρηματικά μοντέλα και την οικονομία των δικτύων μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

 • Στο κείμενο "The Economics of Networks", παρουσιάζονται και αναλύονται όλοι οι οικονομικοί παράγοντες των σύγχρονων δικτύων και προτείνονται μέθοδοι οικονομικής εκμετάλλευσης των δικτύων.
 • Στο δικτυακό τόπο (http://www.stern.nyu.edu/networks/site.html) υπάρχουν χρήσιμες εργασίες - δημοσιεύσεις σχετικά με αναπτυξιακά σχέδια και οικονομική διαχείριση των σύγχρονων δικτύων.
 • Επίσης στο άρθρο "2010, Broadband City, Aroadmap for Local Goverment executives" μπορείτε να βρείτε χρήσιμές πληροφορίες για επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται ανά τον κόσμο.
 • Επίσης στο δικτυακό τόπο (http://www.cisco.com/web/strategy/government/cloud_computing_for_govt.html) υπάρχουν πληροφορίες για επιχειρηματικά μοντέλα που αφορούν εφαρμογή υπηρεσιών υππολογιστικού νέφους για δημόσιες υπηρεσίες
 • Στο δικτυακό τόπο των συνεδρίων που οργανώνονται από τον οργανισμό Digital City υπάρχουν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για επιχειρηματικά μοντέλα και Case Studies.
 • Στο δικτυακό τόπο της Bernstein (http://www.bernsteinresearch.com/) μπορείτε να βρείτε χρήσιμες μελέτες για επιχειρηματικά μοντέλα που σχετίζονται με καλωδιακούς παρόχους.

Αξίζει επίσης να δείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Προτεινόμενο Επιχειρηματικό Μοντέλο στα πλαίσια της Πρόσκλησης 93.