Νέα 10/04/20: Η EPB παρέχει Wifi Hotspots για τους φοιτητές του Hamilton County     | |    09/04/20: Η Open Fiber θα ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της ιταλικής ανάπτυξης έως το τέλος του 2022     | |    08/04/20: Νορβηγία: Η Nkom επιβεβαιώνει την αύξηση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής υπαίθρου     | |    07/04/20: Fatbeam: Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών προσφέρει άμεση πρόσβαση στη σύνδεση Last-Mile     | |    06/04/20: Η Vodafone επιτρέπει ταχύτητες 1Gbps σε επιπλέον 630.000 γερμανικές κατοικίες     | |    03/04/20: Η.Π.Α.: Η FCC σχεδιάζει χρηματοδότηση ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγροτική Αμερική μέσω του 5G Fund     | |    02/04/20: Γερμανία: Η 1&1 Drillisch θα καθυστερήσει την ανάπτυξη δικτύων 5G λόγω της πανδημίας COVID-19     | |    01/04/20: Η Rostelecom ανέφερε αύξηση στις ευρυζωνικές συνδέσεις κατά 22%     | |    31/03/20: ΕΕΤΤ: Αναφορά μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ» 2019     | |    30/03/20: Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις: Η Flow ενισχύει τις βασικές ευρυζωνικές ταχύτητες εν μέσω εξάπλωσης του COVID-19     | |   

Έργα Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ

Περιγραφή του έργου | Διεθνής εμπειρία | Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών στην ΠΔΕ | Διαβούλευση των ΜΑΝs των 8 Δήμων της ΠΔΕ | Επιχειρηματικά Μοντέλα Αξιοποίησης Υποδομών | Προτεινόμενα Επιχειρηματικά Μοντέλα | Ψηφιακό Υλικό

Υλοποίηση Έργων της Πρόσκλησης 93 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Βασικός στόχος των έργων της Πρόσκλησης 93 είναι η υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (Metropolitan Area Network - MAN) στους Δήμους που θα διασυνδέσουν κτίρια δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα αφορά υλοποίηση στο φυσικό επίπεδο (1) (ΟSI Layer 1), ενός επεκτάσιμου σε επίπεδο Δήμου δικτύου αγωγών, οπτικών καλωδίων και οπτικών ινών, καθώς και πιθανών ασυρματικών ζεύξεων, ουδέτερου ως πρός τις τεχνολογίες μετάδοσης, τη διαχείριση και τον ανταγωνισμό. Δευτερεύον στόχος του έργου είναι ο έλεγχος ευρυζωνικής διασυνδεσιμότητας στο επίπεδο 2 μέσω εγκατάστασης και λειτουργίας περιορισμένου αριθμού ενεργών συσκευών σε επιλεγμένους κόμβους και δημόσιους χρήστες του δικτύου.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχουν ενταχθεί στην Πρόσκληση 93 έργα των ακόλουθων 8 Δήμων

- ΜΑΝ Δήμου Αγρινίου

- ΜΑΝ Δήμου Αιγίου

- ΜΑΝ Δήμου Αμαλιάδας

- ΜΑΝ Δήμου Μεσολογγίου

- ΜΑΝ Δήμου Ναυπάκτου

- ΜΑΝ Δήμου Οινιαδών

- ΜΑΝ Δήμου Πατρέων

- ΜΑΝ Δήμου Πύργου

Το Ε.Α.Ι.Τ.Υ (τεχνικός Σύμβουλος για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος) εργάστηκε σε συνεργασία με τους Δήμους και συνέταξε τις Αναλυτικές Μελέτες Εφαρμογής και Διόδευσης των Οπτικών Ινών και προσάρμοσε τα Τεύχη Δημοπράτησης με βάση τα πορίσματα της αναλυτικής μελέτης για κάθε έναν από τους Δήμους.
Η μεθοδολογία εργασίας της ομάδας του ΕΑΙΤΥ περιλάμβανε:

- Επιτόπια επίσκεψη στους Δήμους για οριστικοποίηση της χάραξης όδευσης, των συνδεόμενων σημείων και τελική χωροθέτηση κόμβων.

- Σχεδίαση του δικτύου στα 3 επίπεδα (κύριο, διανομής, πρόσβασης).

- Προδιαγραφή μεγέθους κόμβων και εξοπλισμού που χρειάζονται (ενεργού και παθητικού).

- Σύνταξη Αρχικής Έκδοσης μελέτης όδευσης.

- Σύνταξη προδιαγραφών προμηθευόμενου εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Δήμου και τις σχεδιαστικές προσεγγίσεις.

- Ενδεικτική Κοστολόγηση του σχεδιαζόμενου δικτύου με βάση τα παραπάνω στοιχεία.

- Τελική βελτιστοποίηση της μελέτης όδευσης

- Προσαρμογή του τεύχους διαγωνισμού σύμφωνα με τις μελέτες όδευσης και τις προδιαγραφές εξοπλισμού που συντάχθηκαν.