Νέα 03/07/20: Η νέα νομοθεσία εγγυάται ευρυζωνική πρόσβαση για όλους τους Αυστραλούς     | |    02/07/20: Ολλανδία: Η T-Mobile αναπτύσσει FTTH για την κάλυψη τριών περιοχών του Αϊντχόβεν. Η KPN υπογράφει συμφωνία για οπτικές ίνες με τον Δήμο του Ρότερνταμ     | |    01/07/20: Γερμανία: Τα δίκτυα οπτικών ινών της M-net πέρασαν από 770.000 νοικοκυριά το 2019     | |    30/06/20: Η Telenet και η Fluvius ξεκινούν συνομιλίες για συνεργασία ανάπτυξης FTTH στη Φλάνδρα     | |    29/06/20: Επιδότηση 360 ευρώ για οπτική ίνα μέχρι την πρίζα της επιχείρησης, μέσω της δράσης Superfast Βroadband     | |    26/06/20: Ηνωμένο Βασίλειο: Η Openreach επιβεβαιώνει την παύση της ανάπτυξης του δικτύου G.fast έως το 2021     | |    25/06/20: Γ. Κωνσταντινίδης: «Τα ευρυζωνικά δίκτυα και οι ψηφιακές υπηρεσίες οδηγούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας»     | |    24/06/20: Η Nokia επιλέχθηκε ως βασικός προμηθευτής για το Εθνικό Ευρυζωνικό Πρόγραμμα της Ιρλανδίας     | |    23/06/20: Ιταλία: Η Wind Tre σχεδιάζει την έναρξη ανάπτυξης 5G σε δέκα πόλεις φέτος     | |    22/06/20: Οι κινητοί πάροχοι της Εσθονία ζητούν επανεξέταση για την υποστήριξη των δικτύων 5G     | |   

Έργα Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ

Περιγραφή του έργου | Διεθνής εμπειρία | Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών στην ΠΔΕ | Διαβούλευση των ΜΑΝs των 8 Δήμων της ΠΔΕ | Επιχειρηματικά Μοντέλα Αξιοποίησης Υποδομών | Προτεινόμενα Επιχειρηματικά Μοντέλα | Ψηφιακό Υλικό

Υλοποίηση Έργων της Πρόσκλησης 93 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Βασικός στόχος των έργων της Πρόσκλησης 93 είναι η υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (Metropolitan Area Network - MAN) στους Δήμους που θα διασυνδέσουν κτίρια δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα αφορά υλοποίηση στο φυσικό επίπεδο (1) (ΟSI Layer 1), ενός επεκτάσιμου σε επίπεδο Δήμου δικτύου αγωγών, οπτικών καλωδίων και οπτικών ινών, καθώς και πιθανών ασυρματικών ζεύξεων, ουδέτερου ως πρός τις τεχνολογίες μετάδοσης, τη διαχείριση και τον ανταγωνισμό. Δευτερεύον στόχος του έργου είναι ο έλεγχος ευρυζωνικής διασυνδεσιμότητας στο επίπεδο 2 μέσω εγκατάστασης και λειτουργίας περιορισμένου αριθμού ενεργών συσκευών σε επιλεγμένους κόμβους και δημόσιους χρήστες του δικτύου.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχουν ενταχθεί στην Πρόσκληση 93 έργα των ακόλουθων 8 Δήμων

- ΜΑΝ Δήμου Αγρινίου

- ΜΑΝ Δήμου Αιγίου

- ΜΑΝ Δήμου Αμαλιάδας

- ΜΑΝ Δήμου Μεσολογγίου

- ΜΑΝ Δήμου Ναυπάκτου

- ΜΑΝ Δήμου Οινιαδών

- ΜΑΝ Δήμου Πατρέων

- ΜΑΝ Δήμου Πύργου

Το Ε.Α.Ι.Τ.Υ (τεχνικός Σύμβουλος για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος) εργάστηκε σε συνεργασία με τους Δήμους και συνέταξε τις Αναλυτικές Μελέτες Εφαρμογής και Διόδευσης των Οπτικών Ινών και προσάρμοσε τα Τεύχη Δημοπράτησης με βάση τα πορίσματα της αναλυτικής μελέτης για κάθε έναν από τους Δήμους.
Η μεθοδολογία εργασίας της ομάδας του ΕΑΙΤΥ περιλάμβανε:

- Επιτόπια επίσκεψη στους Δήμους για οριστικοποίηση της χάραξης όδευσης, των συνδεόμενων σημείων και τελική χωροθέτηση κόμβων.

- Σχεδίαση του δικτύου στα 3 επίπεδα (κύριο, διανομής, πρόσβασης).

- Προδιαγραφή μεγέθους κόμβων και εξοπλισμού που χρειάζονται (ενεργού και παθητικού).

- Σύνταξη Αρχικής Έκδοσης μελέτης όδευσης.

- Σύνταξη προδιαγραφών προμηθευόμενου εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Δήμου και τις σχεδιαστικές προσεγγίσεις.

- Ενδεικτική Κοστολόγηση του σχεδιαζόμενου δικτύου με βάση τα παραπάνω στοιχεία.

- Τελική βελτιστοποίηση της μελέτης όδευσης

- Προσαρμογή του τεύχους διαγωνισμού σύμφωνα με τις μελέτες όδευσης και τις προδιαγραφές εξοπλισμού που συντάχθηκαν.