Νέα 11/06/21: Τηλεοπτική κάλυψη σε περιοχές χωρίς σήμα μέσω του gov.gr     | |    11/06/21: Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον καθορισμό Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας     | |    07/06/21: Η WIND εντάσσει την τεχνολογία NarrowBand Internet of Things (NB-IoT) στο δίκτυο της     | |    04/06/21: To 5G μας συστήνει τις έξυπνες πόλεις -Πόσο κοντά βρισκόμαστε στο μέλλον;     | |    03/06/21: Πώς το 5G θα αλλάξει τις μετακινήσεις για πάντα     | |    02/06/21: Ανοικτός διαγωνισμός καινοτομίας 5G-LOGINNOV : Το 5G στην υπηρεσία της εφοδιαστικής αλυσίδας και των λιμένων     | |    28/05/21: Ο Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας ήταν η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση μέσω 5G     | |    27/05/21: Η GSMA καλεί τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε άδεια χρήσης φάσματος ζώνης 6 GHz με στόχο να ενισχύσουν το 5G     | |    24/05/21: COSMOTE: πρωτοποριακή τεχνολογική λύση για την προστασία της άγριας πανίδας στην Ελλάδα     | |    21/05/21: Συμφωνία συνεργασίας Συμμετοχές 5G και Vantage Towers Greece     | |   

Έργα Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ

Περιγραφή του έργου | Διεθνής εμπειρία | Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών στην ΠΔΕ | Διαβούλευση των ΜΑΝs των 8 Δήμων της ΠΔΕ | Επιχειρηματικά Μοντέλα Αξιοποίησης Υποδομών | Προτεινόμενα Επιχειρηματικά Μοντέλα | Ψηφιακό Υλικό

Υλοποίηση Έργων της Πρόσκλησης 93 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Βασικός στόχος των έργων της Πρόσκλησης 93 είναι η υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (Metropolitan Area Network - MAN) στους Δήμους που θα διασυνδέσουν κτίρια δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα αφορά υλοποίηση στο φυσικό επίπεδο (1) (ΟSI Layer 1), ενός επεκτάσιμου σε επίπεδο Δήμου δικτύου αγωγών, οπτικών καλωδίων και οπτικών ινών, καθώς και πιθανών ασυρματικών ζεύξεων, ουδέτερου ως πρός τις τεχνολογίες μετάδοσης, τη διαχείριση και τον ανταγωνισμό. Δευτερεύον στόχος του έργου είναι ο έλεγχος ευρυζωνικής διασυνδεσιμότητας στο επίπεδο 2 μέσω εγκατάστασης και λειτουργίας περιορισμένου αριθμού ενεργών συσκευών σε επιλεγμένους κόμβους και δημόσιους χρήστες του δικτύου.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχουν ενταχθεί στην Πρόσκληση 93 έργα των ακόλουθων 8 Δήμων

- ΜΑΝ Δήμου Αγρινίου

- ΜΑΝ Δήμου Αιγίου

- ΜΑΝ Δήμου Αμαλιάδας

- ΜΑΝ Δήμου Μεσολογγίου

- ΜΑΝ Δήμου Ναυπάκτου

- ΜΑΝ Δήμου Οινιαδών

- ΜΑΝ Δήμου Πατρέων

- ΜΑΝ Δήμου Πύργου

Το Ε.Α.Ι.Τ.Υ (τεχνικός Σύμβουλος για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος) εργάστηκε σε συνεργασία με τους Δήμους και συνέταξε τις Αναλυτικές Μελέτες Εφαρμογής και Διόδευσης των Οπτικών Ινών και προσάρμοσε τα Τεύχη Δημοπράτησης με βάση τα πορίσματα της αναλυτικής μελέτης για κάθε έναν από τους Δήμους.
Η μεθοδολογία εργασίας της ομάδας του ΕΑΙΤΥ περιλάμβανε:

- Επιτόπια επίσκεψη στους Δήμους για οριστικοποίηση της χάραξης όδευσης, των συνδεόμενων σημείων και τελική χωροθέτηση κόμβων.

- Σχεδίαση του δικτύου στα 3 επίπεδα (κύριο, διανομής, πρόσβασης).

- Προδιαγραφή μεγέθους κόμβων και εξοπλισμού που χρειάζονται (ενεργού και παθητικού).

- Σύνταξη Αρχικής Έκδοσης μελέτης όδευσης.

- Σύνταξη προδιαγραφών προμηθευόμενου εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Δήμου και τις σχεδιαστικές προσεγγίσεις.

- Ενδεικτική Κοστολόγηση του σχεδιαζόμενου δικτύου με βάση τα παραπάνω στοιχεία.

- Τελική βελτιστοποίηση της μελέτης όδευσης

- Προσαρμογή του τεύχους διαγωνισμού σύμφωνα με τις μελέτες όδευσης και τις προδιαγραφές εξοπλισμού που συντάχθηκαν.