ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
(ερωτηματολόγιο χρηστών)
 
Προσωπικά Στοιχεία

1. Ποιος είναι ο τόπος διαμονής σας;
(Αναφέρατε το Νομό και το Δήμο που ανήκει.)

Νομός:
Αιτωλοακαρνανίας
Αχαΐας
Ηλείας
Άλλος
Δήμος:   
2. Ποια είναι η ηλικία σας;
Κάτω από 20
20 έως 30
30 έως 40
40 έως 50
Πάνω από 50
3. Φύλο
Άνδρας
Γυναίκα
4. Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο;
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ειδικότητα με αντικείμενο τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ)
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Άλλα τμήματα)
Μεταπτυχιακό
Άλλο     
 
Ερωτήσεις σχετικά με το Internet
5. Έχετε σύνδεση στο internet;
Όχι
Ναι
6. Είστε ευχαριστημένοι από την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο internet;
Όχι
Αρκετά
Ναι
7. Πόσες ώρες ημερησίως χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο;
Λιγότερο από μια ώρα
Από μια ως τρεις ώρες
Περισσότερο από τρεις ώρες
8. Που βρίσκεται το σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο;
Στο σπίτι
Στον εργασιακό χώρο
Και στα δύο
Αλλού
    
 
Ερωτήσεις που αφορούν την Ευρυζωνικότητα
9. Γνωρίζετε τον όρο Ευρυζωνικότητα;
Όχι
Ναι
10. Χρησιμοποιείτε την τεχνολογία ADSL ή άλλες xDSL τεχνολογίες;
Όχι
Ναι
11. Χρησιμοποιείτε Ευρυζωνικά δίκτυα;
Όχι
Ναι
12. Είστε ενημερωμένοι για το κόστος απόκτησης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο;
Όχι
Ναι
13. Ποιες ευρυζωνικές υπηρεσίες πιστεύετε ότι θα σας ήταν χρήσιμες για την καθημερινή σας ζωή (αναφέρατε έως 3. Αν δε γνωρίζετε αφήστε κενά τα πεδία);
1.
2.
3.
14. Ποιοι είναι οι λόγοι που θα σας έκαναν να χρησιμοποιήσετε ευρυζωνική σύνδεση;
Το προσιτό κόστος
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
Οι ταχύτητες σύνδεσης
Άλλοι λόγοι
15. Έχετε πληροφορηθεί για τις Προσκλήσεις 84, 93 και 105 των Μέτρων 4.2 και 4.3 του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», που αφορούν την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στην Ελλάδα, με κύριο άξονα την διευκόλυνση της καθημερινής ζωής πολίτη;
Ναι
Όχι