Νέα 21/05/18: Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πόσο ψηφιακή είναι η χώρα σας; Η Ευρώπη χρειάζεται μια Ψηφιακή Ενιαία Αγορά για να βελτιώσει τις ψηφιακές της επιδόσεις     | |    18/05/18: Γερμανία: Η αναβάθμιση της υπηρεσίας Vectoring με ταχύτητα 100Mbps της Telekom φτάνει σε 145 πόλεις     | |    17/05/18: Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών: Καθοριστική συμβολή του τομέα στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας     | |    17/05/18: Ουκρανία: Η Ukrtelecom ανακοινώνει σχέδιο ψηφιακού χάσματος για τη σύνδεση 8,000 χωριών με ευρυζωνικές συνδέσεις     | |    16/05/18: Η FCC ανακοίνωσε ότι καταργούνται οι κανόνες προσπασίας της ουδετερότητας του διαδικτύου στις Η.Π.Α. στις 11 Ιουνίου     | |    16/05/18: Έναρξη διαδικασίας ετήσιας ανάθεσης στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης     | |    16/05/18: Κένυα: Η Safaricom θα διαθέσει 5.000 χιλιόμετρα ίνας για εξυπηρέτηση 141.000 κατοικιών     | |    10/05/18: EETT: Έναρξη διαδικασίας ετήσιας ανάθεσης στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης     | |    09/05/18: Ηνωμένο Βασίλειο: Η Ofcom σε ετήσια έκθεση της αποκαλύπτει ότι περισσότερα από 1 εκατομμύρια νοικοκυριά μπορούν έχουν πλήρη πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικών ινών     | |    08/05/18: Αυτοί είναι οι δήμοι της Αττικής που διεκδικούν την ένταξη στο «Wi Fi for Europe»     | |   

Νέα & Newsletter

Νέα | Newsletter | Εγγραφή στο Newsletter

Έρευνα της Ofcom αποδεικνύει ότι οι ευρυζωνικές επενδύσεις έχουν σημαντικές οικονομικά οφέλη

Η Ofcom δήλωσε ότι οι επενδύσεις σε ευρυζωνικές υπηρεσίες έχουν αποφέρει σημαντικά οφέλη στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ρυθμιστική αρχή ζήτησε από τον Δρ Παντελλή Κουτρουμπή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης για να εντοπίσει στοιχεία αιτιώδους συνάφειας μεταξύ ευρυζωνικών επενδύσεων και ανάπτυξης. Τα στοιχεία έδειξαν ότι σε 35 χώρες του ΟΟΣΑ, η αύξηση της υιοθέτησης της ευρυζωνικότητας μεταξύ 2002 και 2016 οδήγησε σε αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά μέσο όρο 0,3% ετησίως. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αύξηση του ΑΕΠ ήταν 0,37%, η οποία υπολογίζεται σε συνολική αύξηση 5,3% κατά τη δεκαπενταετία. Η Ofcom διαπίστωσε επίσης ότι η έρευνα του Δρ. Κουτρουμπή βρήκε επίσης μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ευρυζωνικής ταχύτητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Η μελέτη ανέφερε ότι η συμβολή των βελτιώσεων της ευρυζωνικής ταχύτητας στο ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν υψηλότερη από τον μέσο όρο για τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ η μέση αύξηση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν περίπου 0,1% ετησίως σε σύγκριση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ περίπου 0,08% ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι ο αντίκτυπος των ευρυζωνικών επενδύσεων και των βελτιώσεων της ταχύτητας στο ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν κατά μέσο όρο 0,47% ετησίως. Η Ofcom πρόσθεσε ότι το συνολικό όφελος ήταν μια προσθήκη περίπου 6,7 τοις εκατό στο ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου ως αποτέλεσμα των βελτιώσεων στα ευρυζωνικά δίκτυα κατά την υπό εξέταση περίοδο.

Πηγή: uSwitch.com
Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ