Νέα 17/01/20: Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του FBA ονοματίστηκε στις Top 10 γυναίκες που παρακολουθούν θέματα συνδεσιμότητας και τεχνολογίας     | |    17/01/20: Η κοινοπραξία της Deutsche Telekom για την ανάπτυξη FTTH βρίσκεται σε εξέλιξη     | |    16/01/20: Η Ofcom τριπλασιάζει την ευρυζωνική ταχύτητα καθολικής υπηρεσίας     | |    16/01/20: Η Vodafone Ελλάδας επενδύει στο κινητό της δίκτυο για υψηλότερη ποιότητα και μεγαλύτερες ταχύτητες     | |    15/01/20: Το Magenta αναπτύσσει καλωδιακό δίκτυο με ταχύτητες gigabit στην Κάτω Αυστρία     | |    14/01/20: Γαλλία: Η SNCF σχεδιάζει να παρέχει χονδρική πρόσβαση στο δίκτυο οπτικών ινών της από το 2H20     | |    13/01/20: Πολωνία: Η Polkomtel διπλασιάζει το αποτύπωμα της με την χρήση των δικτύων της Orange     | |    10/01/20: Γερμανία: Η Deutsche Glasfaser φτάνει σε 630.000 σπίτια μέσω του FTTH δικτύου της     | |    09/01/20: Η Samsung έφερε το 5G με τη διάθεση περισσοτέρων από 6,7 εκατομμύριων 5G Galaxy συσκευών το 2019     | |    09/01/20: Η KCOM θα επενδύσει 100 εκατομμύρια λίρες για να επεκτείνει περαιτέρω την πλήρη συνδετικότητα ινών     | |   

Νέα & Newsletter

Νέα | Newsletter | Εγγραφή στο Newsletter

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF2) Ψηφιακό - Σχέδιο προσανατολισμού προς έναν οδικό χάρτη εφαρμογής

Το ψηφιακό πρόγραμμα Διευκόλυνσης της Ευρώπης (CEF2) στοχεύει στην υποστήριξη και την καταλυτική επένδυση σε υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας κοινού ενδιαφέροντος κατά την περίοδο 2021-2027. Προκειμένου να προωθηθούν περαιτέρω οι συνεχιζόμενες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων σχετικά με τη μελλοντική εφαρμογή του προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει ένα μη έγγραφο το οποίο παρουσιάζει ενδεχόμενους προσανατολισμούς και γενικές κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής.

Η Ευρώπη μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού εάν η πρόσβαση υψηλής ποιότητας στα δίκτυα Gigabit είναι διαθέσιμη σε όλους τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικοοικονομικούς οδηγούς όπως τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, τους κόμβους μεταφορών και τις δημόσιες διοικήσεις.

Πηγή: Europa
Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ