Νέα 17/01/20: Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του FBA ονοματίστηκε στις Top 10 γυναίκες που παρακολουθούν θέματα συνδεσιμότητας και τεχνολογίας     | |    17/01/20: Η κοινοπραξία της Deutsche Telekom για την ανάπτυξη FTTH βρίσκεται σε εξέλιξη     | |    16/01/20: Η Ofcom τριπλασιάζει την ευρυζωνική ταχύτητα καθολικής υπηρεσίας     | |    16/01/20: Η Vodafone Ελλάδας επενδύει στο κινητό της δίκτυο για υψηλότερη ποιότητα και μεγαλύτερες ταχύτητες     | |    15/01/20: Το Magenta αναπτύσσει καλωδιακό δίκτυο με ταχύτητες gigabit στην Κάτω Αυστρία     | |    14/01/20: Γαλλία: Η SNCF σχεδιάζει να παρέχει χονδρική πρόσβαση στο δίκτυο οπτικών ινών της από το 2H20     | |    13/01/20: Πολωνία: Η Polkomtel διπλασιάζει το αποτύπωμα της με την χρήση των δικτύων της Orange     | |    10/01/20: Γερμανία: Η Deutsche Glasfaser φτάνει σε 630.000 σπίτια μέσω του FTTH δικτύου της     | |    09/01/20: Η Samsung έφερε το 5G με τη διάθεση περισσοτέρων από 6,7 εκατομμύριων 5G Galaxy συσκευών το 2019     | |    09/01/20: Η KCOM θα επενδύσει 100 εκατομμύρια λίρες για να επεκτείνει περαιτέρω την πλήρη συνδετικότητα ινών     | |   

Νέα & Newsletter

Νέα | Newsletter | Εγγραφή στο Newsletter

Ευρυζωνικές καλές πρακτικές από τα ευρωπαϊκά ευρυζωνικά βραβεία του 2019

Αυτό το φυλλάδιο περιλαμβάνει τα βραβευμένα έργα από τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ευρυζωνικότητας του 2019, τα οποία αναγνωρίζουν καινοτόμους τρόπους επίτευξης των στόχων της κοινωνίας των Gigabit. Προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη περισσότερων σχεδίων σε ολόκληρη την ΕΕ, το παρόν φυλλάδιο παρουσιάζει τις ορθές πρακτικές αυτών των έργων σε: καινοτόμα μοντέλα χρηματοδότησης, επιχειρήσεις και επενδύσεις, μέτρα μείωσης του κόστους και συν-επένδυση, κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, η παραγωγή ζήτησης και η αποδοχή της συνδεσιμότητας και την ποιότητα και την οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών.

Πηγή: Europa
Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ