Νέα 18/02/20: Κονδύλια της ΕΕ παρέχουν ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας σε αγροτικές επιχειρήσεις της Λιθουανίας     | |    17/02/20: Η ευρωπαϊκή πύλη ευρυζωνικής χαρτογράφησης - ένας ευέλικτος οπτικοακουστικός εξοπλισμός για το μείωση του ψηφιακού χάσματος     | |    17/02/20: Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρυζωνικότητας Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) κατευθύνει τις επενδύσεις σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές     | |    14/02/20: Η Ευρωπαϊκή Επιστροπή κηρύσσει βέτο στην απόφαση της σουηδικής αγοράς οπτικών ινών     | |    13/02/20: EETT: Σε δημόσια διαβούλευση η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης για την ανάπτυξη δικτύων 5G     | |    12/02/20: Η κυβέρνηση προωθεί γρηγορότερο Ίντερνετ με εύκολη πρόσβαση για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις     | |    11/02/20: Το Χονγκ Κονγκ πραγματοποίησε διαγωνισμό για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές     | |    10/02/20: Το 97% των Βραζιλιάνων έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 4G     | |    07/02/20: Adam Zuckerman: Η οπτική ίνα υποστηρίζει το συνδεδεμένο μας μέλλον     | |    05/02/20: Η VodafoneZiggo επεκτείνει την ευρυζωνική σύνδεση 1Gbps στη Χάγη     | |   

Νέα & Newsletter

Νέα | Newsletter | Εγγραφή στο Newsletter

Η Ευρωπαϊκή Επιστροπή κηρύσσει βέτο στην απόφαση της σουηδικής αγοράς οπτικών ινών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε μια κίνηση της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Post & Telestyrelsen, PTS) της Σουηδίας για την εφαρμογή ενός ενιαίου κανονισμού για την εθνική αγορά για χονδρική τοπική πρόσβαση στις υπηρεσίες οπτικών ινών. Η PTS, η οποία ήταν η πρώτη ρυθμιστική αρχή στην Ευρώπη για να ορίσει μια χωριστή αγορά για τη ρύθμιση των δικτύων οπτικών ινών, αναφέρει ότι θα επαναλάβει την ανάλυση της αγοράς της υπό το πρίσμα της απόφασης της ΕΕ. Η δήλωση της ΕΕ αναφέρει: «Συνήθως, τα δίκτυα οπτικών ινών στη Σουηδία δεν αλληλεπικαλύπτονται γεωγραφικά. Μόνο περιορισμένοι αριθμοί μεγαλύτερων πολυκατοικιών συνδέονται με περισσότερα από ένα δίκτυα. Οι τιμές χονδρικής πρόσβασης είναι συχνά διαφορετικές σε ολόκληρη τη χώρα, ανάλογα με τον πάροχο και άλλες συνθήκες όπως η πυκνότητα. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε για τη δυνατότητα υποκατάστασης μεταξύ ζήτησης και παροχής μεταξύ των παρόχων. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού δεν είναι επαρκώς ομοιογενείς σε ολόκληρη τη χώρα για να συναφθούν σε μια εθνική αγορά».

Πηγή: Commsupdate
Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ