Νέα 10/04/20: Η EPB παρέχει Wifi Hotspots για τους φοιτητές του Hamilton County     | |    09/04/20: Η Open Fiber θα ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της ιταλικής ανάπτυξης έως το τέλος του 2022     | |    08/04/20: Νορβηγία: Η Nkom επιβεβαιώνει την αύξηση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής υπαίθρου     | |    07/04/20: Fatbeam: Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών προσφέρει άμεση πρόσβαση στη σύνδεση Last-Mile     | |    06/04/20: Η Vodafone επιτρέπει ταχύτητες 1Gbps σε επιπλέον 630.000 γερμανικές κατοικίες     | |    03/04/20: Η.Π.Α.: Η FCC σχεδιάζει χρηματοδότηση ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγροτική Αμερική μέσω του 5G Fund     | |    02/04/20: Γερμανία: Η 1&1 Drillisch θα καθυστερήσει την ανάπτυξη δικτύων 5G λόγω της πανδημίας COVID-19     | |    01/04/20: Η Rostelecom ανέφερε αύξηση στις ευρυζωνικές συνδέσεις κατά 22%     | |    31/03/20: ΕΕΤΤ: Αναφορά μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ» 2019     | |    30/03/20: Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις: Η Flow ενισχύει τις βασικές ευρυζωνικές ταχύτητες εν μέσω εξάπλωσης του COVID-19     | |   

Νέα & Newsletter

Νέα | Newsletter | Εγγραφή στο Newsletter

Σχέδιο δράσης από το ΣΕΠΕ για τη χρήση του Internet στην Ελλάδα

Τα αποτελέσματα της μελέτης για τη χρήση του Internet στην Ελλάδα και το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη των υπηρεσιών Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, παρουσίασε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ). Σύμφωνα με τη μελέτη, οι λόγοι που δεν έχουν επιτευχθεί τα επιθυμητά αποτελέσματα είναι μεταξύ άλλων η αδράνεια της Πολιτείας και η έλλειψη περιεχομένου και υπηρεσιών στα ελληνικά.

Σε συνέντευξή Τύπου, την Τρίτη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Σπύρος Βυζάντιος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος τα τελευταία τρία χρόνια, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από το Γ' ΚΠΣ.

Συγκριτικά με άλλες χώρες, η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στο ποσοστό χρήσης του Internet, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ, χρειάζεται η λήψη δραστικών μέτρων, ώστε η Ελλάδα να πλησιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα που παρατηρείται έναντι των υπολοίπων χωρών.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας της V-PRC για λογαριασμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας, το ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιούσαν το Διαδίκτυο κατά το 2004 ήταν σχεδόν ίδιο με του 2003 -περίπου ένας στους πέντε. Οι χρήστες του Διαδικτύου αποτελούν το 19,7% του συνολικού πληθυσμού, ποσοστό μειωμένο κατά 0,2% σε σχέση με το 2003. Η υπολογιζόμενη απόκλιση της έρευνας είναι συν ή πλην 1,5%, ενώ η διαφορά με τα αντίστοιχα ποσοστά που προέκυψαν από άλλες έρευνες οφείλεται στο γεγονός ότι η V-PRC εξέτασε όλες τις ηλικιακές ομάδες στον γενικό πληθυσμό.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΠΕ, μεταξύ των λόγων που δεν έχουν επιτευχθεί τα επιθυμητά αποτελέσματα, συμπεριλαμβάνονται:

- Πολιτικό Περιβάλλον: Καθυστέρηση της πολιτείας στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εκπαιδευτικό σύστημα που καθυστερεί την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
- Οικονομικό Περιβάλλον: Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες.
- Κοινωνικό Περιβάλλον: Κοινωνική άγνοια, έλλειψη τεχνολογικής κουλτούρας, καθώς και η κύρια χρήση της αγγλικής γλώσσας στο περιεχόμενο του Internet.
- Τεχνολογικό Περιβάλλον: Περιορισμένες εγχώριες υποδομές και έλλειψη περιεχομένου και υπηρεσιών στο ελληνικό Internet.

Ο ΣΕΠΕ θεώρησε αναγκαία την ύπαρξη «Πλάνου Δράσης για την ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα», για να δοθεί μια ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης αλλά και να ενημερωθούν και δραστηριοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για την περαιτέρω ανάπτυξη του Διαδικτύου.

Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ, το συνολικό κόστος του πλάνου δράσης ανέρχεται για την επόμενη τριετία στα 86,36 εκατ. ευρώ. Το κόστος προτείνεται να καλυφθεί από διάφορους φορείς (υπουργεία και ΕΕΤΤ). Ειδικότερα, προτείνονται δράσεις για την αύξηση τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Με την προτεινόμενη στρατηγική και τις δράσεις, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά η διείσδυση του Internet στην Ελλάδα. Με βασικό δείκτη αξιολόγησης το ποσοστό διείσδυσης στον ελληνικό πληθυσμό ηλικίας 15 ετών και πάνω, εκτιμάται ότι η αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου Πλάνου Δράσης στο τέλος της τριετίας θα κυμαίνεται μεταξύ του 35,3% σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο, 41,2% σύμφωνα με το μετριοπαθές σενάριο και 47,2% σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο.

Από την πλευρά του ο ειδικός γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, καθηγητής Βασίλης Ασημακόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «συνεργαζόμαστε στενά με τον ΣΕΠΕ, στο πλαίσιο του Πλάνου Δράσης για την Ανάπτυξη του Internet, ώστε να συμπορευτούμε. Από την πλευρά του Επιχειρησιακού Προγράμματος, μπορούμε να ενισχύσουμε τόσο την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών, όσο και την ενίσχυση της ζήτησης μέσω νέων έργων, όπως το 'Δικτυωθείτε ΙΙ' που ξεκινά τους επόμενους μήνες».

Πηγή in.gr:
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=596326