Νέα 10/04/20: Η EPB παρέχει Wifi Hotspots για τους φοιτητές του Hamilton County     | |    09/04/20: Η Open Fiber θα ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της ιταλικής ανάπτυξης έως το τέλος του 2022     | |    08/04/20: Νορβηγία: Η Nkom επιβεβαιώνει την αύξηση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής υπαίθρου     | |    07/04/20: Fatbeam: Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών προσφέρει άμεση πρόσβαση στη σύνδεση Last-Mile     | |    06/04/20: Η Vodafone επιτρέπει ταχύτητες 1Gbps σε επιπλέον 630.000 γερμανικές κατοικίες     | |    03/04/20: Η.Π.Α.: Η FCC σχεδιάζει χρηματοδότηση ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγροτική Αμερική μέσω του 5G Fund     | |    02/04/20: Γερμανία: Η 1&1 Drillisch θα καθυστερήσει την ανάπτυξη δικτύων 5G λόγω της πανδημίας COVID-19     | |    01/04/20: Η Rostelecom ανέφερε αύξηση στις ευρυζωνικές συνδέσεις κατά 22%     | |    31/03/20: ΕΕΤΤ: Αναφορά μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ» 2019     | |    30/03/20: Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις: Η Flow ενισχύει τις βασικές ευρυζωνικές ταχύτητες εν μέσω εξάπλωσης του COVID-19     | |   

Νέα & Newsletter

Νέα | Newsletter | Εγγραφή στο Newsletter

Μεθοδολογία για την αποδοτικότητα της ευρυζωνικότητας στην τοπική οικονομική ανάπτυξη

Η μεθοδολογία που παρατίθεται είναι βασισμένη στην εκτεταμένη έρευνα από πραγματικούς ευρυζωνικούς χρήστες και από αναλυτές που ποσοτικοποιούν την πραγματική επίδραση της ευρυζωνικότητας μέσω βιομηχανικών τομέων(επιχειρήσεις και οργανισμοί). Η μεθοδολογία αυτή παρέχει τα νομικά βήματα για να επιταχυνθεί η χρήση της ευρυζωνικότητας και των e - λύσεων που μεγιστοποιούν τις θετικές επιδράσεις για την τοπική οικονομική ανάπτυξη. Συνενώνοντας αυτή την πρωτογενή έρευνα των ευρυζωνικών χρηστών με την ανάλυση της οικονομικής επίδρασης των βιομηχανιών, η μεθοδολογία αυτή είναι μοναδική στην ικανότητα να αναγνωρίζει α) ποιες τοπικές βιομηχανίες συνεισφέρουν τα μέγιστα στην τοπική οικονομία, β) ποια βιομηχανία συνεισφέρει τα μέγιστα στην πολιτική των σταδιακών μεταλλαγών και γ) ποιοι έχουν το μεγαλύτερο όφελος να κερδίσουν από την ευρυζωνικότητα. Αξιολογώντας και τις τρεις πτυχές μιας τοπικής/περιφερειακής οικονομίας με αυτόν τον τρόπο γίνεται δυνατό να τεθούν προτεραιότητες στο ποιος τοπικός οικονομικός τομέας θα είναι στόχος (το οποίο περιλαμβάνει το δημόσιο τομέα και το όχι κερδοσκοπικούς φορείς), ποιος επιταχύνει διαδοχικά την οικονομική ανάπτυξη και κινεί τις κοινοτικές/περιφερειακές επιδράσεις σε μια υψηλή κλίμακα των πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων.

Διαβάστε την μελέτη εδώ