Νέα 18/02/20: Κονδύλια της ΕΕ παρέχουν ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας σε αγροτικές επιχειρήσεις της Λιθουανίας     | |    17/02/20: Η ευρωπαϊκή πύλη ευρυζωνικής χαρτογράφησης - ένας ευέλικτος οπτικοακουστικός εξοπλισμός για το μείωση του ψηφιακού χάσματος     | |    17/02/20: Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρυζωνικότητας Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) κατευθύνει τις επενδύσεις σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές     | |    14/02/20: Η Ευρωπαϊκή Επιστροπή κηρύσσει βέτο στην απόφαση της σουηδικής αγοράς οπτικών ινών     | |    13/02/20: EETT: Σε δημόσια διαβούλευση η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης για την ανάπτυξη δικτύων 5G     | |    12/02/20: Η κυβέρνηση προωθεί γρηγορότερο Ίντερνετ με εύκολη πρόσβαση για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις     | |    11/02/20: Το Χονγκ Κονγκ πραγματοποίησε διαγωνισμό για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές     | |    10/02/20: Το 97% των Βραζιλιάνων έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 4G     | |    07/02/20: Adam Zuckerman: Η οπτική ίνα υποστηρίζει το συνδεδεμένο μας μέλλον     | |    05/02/20: Η VodafoneZiggo επεκτείνει την ευρυζωνική σύνδεση 1Gbps στη Χάγη     | |   

Νέα & Newsletter

Νέα | Newsletter | Εγγραφή στο Newsletter

Μεθοδολογία για την αποδοτικότητα της ευρυζωνικότητας στην τοπική οικονομική ανάπτυξη

Η μεθοδολογία που παρατίθεται είναι βασισμένη στην εκτεταμένη έρευνα από πραγματικούς ευρυζωνικούς χρήστες και από αναλυτές που ποσοτικοποιούν την πραγματική επίδραση της ευρυζωνικότητας μέσω βιομηχανικών τομέων(επιχειρήσεις και οργανισμοί). Η μεθοδολογία αυτή παρέχει τα νομικά βήματα για να επιταχυνθεί η χρήση της ευρυζωνικότητας και των e - λύσεων που μεγιστοποιούν τις θετικές επιδράσεις για την τοπική οικονομική ανάπτυξη. Συνενώνοντας αυτή την πρωτογενή έρευνα των ευρυζωνικών χρηστών με την ανάλυση της οικονομικής επίδρασης των βιομηχανιών, η μεθοδολογία αυτή είναι μοναδική στην ικανότητα να αναγνωρίζει α) ποιες τοπικές βιομηχανίες συνεισφέρουν τα μέγιστα στην τοπική οικονομία, β) ποια βιομηχανία συνεισφέρει τα μέγιστα στην πολιτική των σταδιακών μεταλλαγών και γ) ποιοι έχουν το μεγαλύτερο όφελος να κερδίσουν από την ευρυζωνικότητα. Αξιολογώντας και τις τρεις πτυχές μιας τοπικής/περιφερειακής οικονομίας με αυτόν τον τρόπο γίνεται δυνατό να τεθούν προτεραιότητες στο ποιος τοπικός οικονομικός τομέας θα είναι στόχος (το οποίο περιλαμβάνει το δημόσιο τομέα και το όχι κερδοσκοπικούς φορείς), ποιος επιταχύνει διαδοχικά την οικονομική ανάπτυξη και κινεί τις κοινοτικές/περιφερειακές επιδράσεις σε μια υψηλή κλίμακα των πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων.

Διαβάστε την μελέτη εδώ