Νέα 07/08/20: Η TelOne δημιουργεί νέα σύνδεση οπτικών ινών στη βόρεια Ζιμπάμπουε     | |    06/08/20: Νέα Ζηλανδία: Το πρόγραμμα UFB επιτυγχάνει συνδέσεις σε ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις     | |    05/08/20: Ηνωμένο Βασίλειο: Η Virgin Media επεκτείνει τη συνδεσιμότητα gigabit σε τρεις ακόμη πόλεις     | |    04/08/20: Ουκρανία: Η Ukrtelecom εκδίδει προτάσεις για την επίτευξη του στόχου του υπουργείου για κάλυψη του 95% του αγροτικού πληθυσμού με ταχύτητα 100Mbps     | |    03/08/20: Η Telecom Namibia αναβαθμίζει το VSAT για να προσφέρει σύνδεση σε απομακρυσμένες περιοχές     | |    31/07/20: Μαλδίβες: Η Dhiraagu επεκτείνει την ευρυζωνική σύνδεση οπτικών ινών στο Maduwaree     | |    30/07/20: Η Vodafone Germany καλύπτει με υπηρεσίες gigabit 21 εκατομμύρια γερμανικά σπίτια     | |    29/07/20: Περού: Το Κογκρέσο προτείνει την αύξηση του ελάχιστου επιπέδου ταχύτητας διαδικτύου από 40% σε 90%     | |    28/07/20: Νέα Ζηλανδία: Η Επιτροπή Εμπορίου συζητά επιπλέον διαβουλεύσεις για την μεθοδολογία εισαγωγής για τη ρύθμιση των υπηρεσιών πρόσβασης σταθερής γραμμής οπτικών ινών     | |    24/07/20: Η ευρυζωνική σύνδεση οπτικών ινών της εταιρείας Dhiraagu φτάνει σε 60 νησιά στις Μαλδίβες     | |   

Νέα & Newsletter

Νέα | Newsletter | Εγγραφή στο Newsletter

Ομιλία του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Αναστάσιου Νεράντζη στην ημερίδα της ΕΕΤΤ

Ο Υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Αναστάσιος Νεράντζης, κατά την ομιλία του στην ημερίδα της ΕΕΤΤ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, τόνισε τα κάτωθι:

- Πρωταρχικό στόχο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αποτελεί η διασφάλιση της ορθολογικής λειτουργίας του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η εφαρμογή της νομοθεσίας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των κανόνων περί ανταγωνισμού και η συμπόρευσή μας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η τεχνολογική δυνατότητα αποτελεί στοιχείο ισχύος και μας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

- Το νέο Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, μαζί με άλλες θεσμικές παρεμβάσεις, περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου «περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», η επεξεργασία του οποίου ήδη έχει περατωθεί. Δια αυτού του σχεδίου νόμου, ξεκαθαρίζουμε τις αρμοδιότητες, απλοποιούμε και τυποποιούμε τις διαδικασίες, επιταχύνουμε τις εξελίξεις, και συμβάλουμε αποφασιστικά στην πλήρη απελευθέρωση της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον σταθερότητας και ανάπτυξης των επενδύσεων. Μια τέτοια υγιής και ανταγωνιστική αγορά, σε συνδυασμό με το νέο θεσμικό πλαίσιο που αποτελείται από πολιτικές, μέτρα, πρωτοβουλίες, καθώς και άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις, θα οδηγήσει τελικά στην ενδυνάμωση της καινοτομίας, στη σοβαρή και ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη, καθώς και τη γενικευμένη συμμετοχή στην Ανθρωποκεντρική Κοινωνία της Πληροφορίας.

- Στο νόμο περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών ρυθμίζονται θέματα, όπως τα δικαιώματα διέλευσης, η συνεγκατάσταση, η εξάλειψη της γραφειοκρατίας, η επιτάχυνση της διαδικασίας εκδικάσεως και εκδόσεως αποφάσεως επί σε προσφυγές κατά αποφάσεων της ρυθμιστικής αρχής κ.λπ. Με αυτές τις ρυθμίσεις θεωρούμε, ότι δημιουργείται ένα κλίμα σταθερότητας και ασφάλειας, που θέτει τις βάσεις για ανάπτυξη και προσέλκυση επενδύσεων.

- Το νέο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί εκείνη την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ορθή ανάπτυξη της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όχι όμως και την αποκλειστική. Σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζει και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία ως ανεξάρτητη αρχή έχει την ευθύνη για τη ρύθμισή των σχετικών αγορών και την παρακολούθηση εφαρμογής της πολιτικής μας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Οι αρχές και οι διαδικασίες της λειτουργίας της ρυθμιστικής αρχής πρέπει να είναι επαρκώς ορισμένες και γνωστές σε όλους, ώστε να εκλείψει η αβεβαιότητα, να διασφαλιστεί η θέση ίσων αποστάσεων του ρυθμιστή από όλους τους ανταγωνιστές, και να συνεχίσει να διατηρεί ο ρυθμιστής, αλώβητο, το κύρος και την αξιοπιστία του. Ο νέος νόμος θέτει τις ασφαλιστικές δικλίδες για την δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος σταθερότητας. Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι όποιες τυχόν στρεβλώσεις έχουν παρατηρηθεί στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνών, από την καθυστέρηση εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου και την αδυναμία του παλαιού να αντιμετωπίσει επαρκώς τις διαδικασίες απελευθέρωσης της αγοράς, να αρθούν.

- Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο, που μπορεί και καλείται να διαδραματίσει η ΕΕΤΤ, στην ορθή ανάπτυξη και σωστή λειτουργία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Γι’ αυτό και, παρά τις αντίθετες φωνές, με τον νέο νόμο ενισχύουμε τις αρμοδιότητες της και την δυνατότητα ρυθμιστικής της παρέμβασης. Η ΕΕΤΤ καλείται να προβεί άμεσα, μετά την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, στον ορισμό των σχετικών αγορών και στην επιβολή τέτοιων και τόσων υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σημαντική ισχύ στην αγορά, ώστε να εξασφαλίσει τον ισότιμο ανταγωνισμό στην παροχή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Επίσης καλείται να αναπτύξει και εφαρμόσει τέτοια μοντέλα, που να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις, που προβαίνουν σε επενδύσεις και συνεισφέρουν στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

- Βασικός στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας στις εξελιγμένες υπηρεσίες που είναι δυνατόν να προσφέρονται μέσω των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της ανάπτυξης και βελτίωσης των υποδομών της χώρας.