Νέα 26/08/21: Ο Τηλελιμένας Plana της United Group έλαβε πλήρη πιστοποίηση βαθμίδας 4 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τηλελιμένων (WTA)     | |    06/08/21: Ερχεται το «Ultra-Fast Broadband 2» για γρήγορο internet σε όλη την Ελλάδα     | |    30/07/21: COSMOTE: Λύσεις για Internet χωρίς σταθερή γραμμή σε όλη την Ελλάδα     | |    28/07/21: COSMOTE: Λύσεις smart cities με τεχνολογία ΝΒ-ΙοΤ στα Χανιά και τη Μονεμβασιά     | |    27/07/21: Μνημόνιο συνεργασίας της Συμμετοχές 5G με την Nokia Hellas     | |    26/07/21: Η Logicom Solutions μετατρέπει την Πάφο σε «έξυπνη πόλη»     | |    23/07/21: Πώς το 5G θα αλλάξει την ιατρική και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία     | |    21/07/21: Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2020-2021     | |    20/07/21: Με την υποστήριξη του Δικτύου Νέας Γενιάς της WIND η αντιμετώπιση ατυχημάτων στις παραλίες     | |    19/07/21: Η Hewlett Packard Enterprise επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο 5G λύσεων με την αυτοματοποιημένη λύση διαχείρισης 5G     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κύπρος | Τσεχία | Δανία | Εσθονία | Φινλανδία | Γαλλία | Γερμανία | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ιρλανδία | Ιταλία | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ολλανδία | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Σλοβακία | Σλοβενία | Ισπανία | Σουηδία | Ηνωμένο Βασίλειο | Κροατία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.Ιταλία

Το αρχικό εθνικό σχέδιο, με στόχο τον συντονισμό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα δίκτυα NGA ("Tavolo Romani") έχει εγκαταλειφθεί. Η νέα κυβέρνηση καθορίζει μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική που αφορά τόσο τη ζήτηση όσο και την προσφορά καθώς και ένα νέο παγκόσμιο «Στρατηγικό Σχέδιο» για δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Νόμου 111/2011, που τέθηκε σε διαβούλευση τον Δεκέμβριο του 2011 εν όψει της υποβολής του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012.
Καθορίζει τρεις διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης, ανάλογα με το είδος της παρέμβασης που πρέπει να πραγματοποιηθεί για την εφαρμογή της ευρυζωνικής υποδομής. Ο Τύπος Α επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δικτύων επόμενης γενιάς, που παραμένουν στην ιδιοκτησία του δημοσίου, αφού διαπιστώθηκε η απουσία βασικών υποδομών που επιτρέπουν το network backhauling.. Ο Τύπος Β αφορά τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου σε υποδομές για την εξάλειψη του ελλείμματος κατά το δίκτυο πρόσβασης last mile. Σε αυτό το πλαίσιο η έννοια του last mile αφορά το σύνολο των ενεργών συσκευών και των παρόχων. Ο Τύπος C παρέχει υποστήριξη σε χρήστες για την αγορά ειδικών τερματικών των χρηστών, σε απομονωμένες περιοχές, σε απομονωμένες περιοχές, όπου γεωμορφολογικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες ή / και πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού κάνουν τις επενδύσεις σε υποδομές ελάχιστα οικονομικά βιώσιμες ή μη βιώσιμες. Η Ιταλία στοχεύει κυρίως στην εξασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης, της διαφοροποίησης και της καινοτομίας μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων σε αυτές τις απομονωμένες περιοχές. Μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών.
Επιπλέον, το 2011, η Ιταλία κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα εθνικό σχέδιο για το ψηφιακό χάσμα στις αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με το νόμο 69/09. Ενώ μέρος των εσόδων που προκύπτουν από τη δημοπρασία του φάσματος δεν έχουν διατεθεί για ευρυζωνική ανάπτυξη, παρά τα αρχικά σχέδια, έχουν καθοριστεί άλλες πηγές. Περίπου 69 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται από το FEASR για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στις αγροτικές περιοχές, ενώ θα διατεθούν και χρηματοδοτήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία των Περιφερειών στο Νότο για τον σκοπό αυτό.
Στη χώρα αυτή την περίοδο η τρέχουσα στρατηγική, η οποία ονομάζεται «εθνικό εκτελεστικό ευρυζωνικό πρόγραμμα», σκοπεύει να παρέχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών μέσω μιας ισορροπημένης προσέγγισης για την ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών ευρείας ζώνης. Οι στόχοι του προγράμματος είναι τετραπλοί: ένα δίκτυο ευρέως φάσματος για τις δημόσιες υπηρεσίες, μία αύξηση στην ευρεία ζώνη σύνδεσης των σχολείων, η υποκίνηση της ιδιωτικής απαίτησης μέσω των κινήτρων για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τέλος τα μέτρα διευκόλυνσης για το δίκτυο υποδομής.
Τα μέτρα που είχαν ληφθεί από την ιταλική κυβέρνηση για την βελτίωση της απόδοσης του δικτύου, ιδιαίτερα από την άποψη της υποδομής των υπολογιστών αλλά και της εκμετάλλευσης του διαδικτύου καθώς και για να εξετάσουν την πρόσβαση σε δίκτυα νέας γενιάς εγκαταλείφθηκαν λόγω της κρίσης που έχει ξεσπάσει.

Χρήσιμες πηγές
http://www.telecompaper.com/news/italians-bottom-of-european-broadband-table-study
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/06/27/government-issues-draft-proposal-regarding-fiberco-partnership/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/IT_Country_Chapter_17th_Report_0.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/244965/244965_1400328_95_2.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/adi/TESTO-INTEGRALE-PIANO-NAZIONALE-BANDA-LARGA.pdf (στα ιταλικά)