Νέα 26/08/21: Ο Τηλελιμένας Plana της United Group έλαβε πλήρη πιστοποίηση βαθμίδας 4 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τηλελιμένων (WTA)     | |    06/08/21: Ερχεται το «Ultra-Fast Broadband 2» για γρήγορο internet σε όλη την Ελλάδα     | |    30/07/21: COSMOTE: Λύσεις για Internet χωρίς σταθερή γραμμή σε όλη την Ελλάδα     | |    28/07/21: COSMOTE: Λύσεις smart cities με τεχνολογία ΝΒ-ΙοΤ στα Χανιά και τη Μονεμβασιά     | |    27/07/21: Μνημόνιο συνεργασίας της Συμμετοχές 5G με την Nokia Hellas     | |    26/07/21: Η Logicom Solutions μετατρέπει την Πάφο σε «έξυπνη πόλη»     | |    23/07/21: Πώς το 5G θα αλλάξει την ιατρική και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία     | |    21/07/21: Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2020-2021     | |    20/07/21: Με την υποστήριξη του Δικτύου Νέας Γενιάς της WIND η αντιμετώπιση ατυχημάτων στις παραλίες     | |    19/07/21: Η Hewlett Packard Enterprise επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο 5G λύσεων με την αυτοματοποιημένη λύση διαχείρισης 5G     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κύπρος | Τσεχία | Δανία | Εσθονία | Φινλανδία | Γαλλία | Γερμανία | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ιρλανδία | Ιταλία | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ολλανδία | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Σλοβακία | Σλοβενία | Ισπανία | Σουηδία | Ηνωμένο Βασίλειο | Κροατία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.Λιθουανία

Η κυβέρνηση της Λιθουανίας υιοθέτησε το 2011 το πρόγραμμα ανάπτυξης για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Information Society Development Program, για την αντιμετώπιση της ζήτησης και της προσφοράς και θα έχει ισχύ έως το 2019. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να φέρει τους δείκτες της ευρυζωνικής χρήσης στην Λιθουανία σε συμφωνία με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2015, και ειδικότερα τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της πολύ μεγάλης ανάπτυξης των υποδομών και του σχετικά μέτριου ποσοστού διείσδυσης.
Η κυβέρνηση της Λιθουανίας συνέχισε την επένδυση σε υποδομές ICT, κυρίως μέσω του έργου RAIN (Rural Areas Broadband Network). Ο στρατηγικός στόχος του έργου είναι η σύνδεση αγροτικών δημόσιων ινστιτούτων με το δίκτυο RAIN και η δημιουργία ευκαιρίας για ιδιωτικές εταιρείες και κατοίκους να χρησιμοποιήσουν συνδέσεις last mile στα ευρυζωνικά δίκτυα. Η πρώτη φάση του έργου (2005-2008) είχε στόχο την σύνδεση απομονωμένων περιοχών με τους δήμους. Η δεύτερη φάση (2009-2013), η οποία φαίνεται να παρουσιάζει πρόοδο, έχει στόχο την διασύνδεση δήμων, επεκτείνοντας το δίκτυο στις αγροτικές περιοχές.
Οι στόχοι του έργου RAIN είναι:

  • Η βελτίωση των ευκαιριών για τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφοριών και internet για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και δυνατοτήτες για την κατάρτιση της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας
  • Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για οργανισμούς, ιδρύματα και τους κατοίκους των αγροτικών και επαρχιακών περιοχών της Λιθουανίας να χρησιμοποιούν ευρυζωνικές τεχνολογίες για καινοτομίες, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, βελτίωση της αποτελεσματικότητας, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική πρακτική, για την ανάπτυξη εναλλακτικών πρακτικών, για την εκπαίδευση , τη μάθηση, την επανεκπαίδευση, για τη λήψη και την παροχή υπηρεσιών, για τη συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και τους θεσμούς.
Στο τέλος του 2011, το υπάρχον δίκτυο RAIN, το οποίο λειτουργεί ως τώρα ως δημόσια επιχείρηση, προσφέροντας fibre και point to point stream σε τιμές που καθορίζονται από την κυβέρνηση, εξυπηρετεί 36 παρόχους, συμπεριλαμβανομένου του βασικού παρόχου. Σε συγκεκριμένες περιοχές το δίκτυο RAIN και το δίκτυο του βασικού παρόχου λειτουργούν ως ανταγωνιστές.
Τον Οκτώβριο του 2013 ολοκληρώθηκε η δημοπρασία του φάσματος συχνοτήτων των 800 Mhz.
Οι τρεις ιδιωτικές εταιρείες που επιλέχτηκαν, καλούνται να εκπληρώσουν υποχρεωτικά τους στόχους σχετικά με την επέκταση της κινητής ευρυζωνικότητας μέσα στο επιτρεπτό χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα να παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες επικοινωνίας με τουλάχιστον 2 Mbps ταχύτητα μετάδοσης για το τουλάχιστον 30% των επιμέρους περιοχών. Μέχρι το 2016 τουλάχιστον στο 50% των νοικοκυριών πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες που προσφέρουν ταχύτητα μετάδοσης τουλάχιστον 4 Mbps, και ως το 2020 το ποσοστό να φτάσει στο 95% των νοικοκυριών.
Η δημοπρασία των 2600 MHz έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει μέσα στο 2014.

Χρήσιμες πηγές
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425996
http://www.balticbroadband.net/fileadmin/user_upload/best_practice/Rural_Areas_Broadband_Internet_Network_%28RAIN%29.pdf