Νέα 14/06/19: Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει την ανάπτυξη δικτύων Wi-Fi     | |    14/06/19: Βραζιλία: Η Anatel εγκρίνει σχέδιο για τη διευκόλυνση της επέκτασης της ευρυζωνικής κάλυψης     | |    12/06/19: Στην 26η θεση κατατάσσεται η Ελλάδα στον Δείκτη Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019 σε σύνολο των 28 κρατών - μελών της ΕΕ     | |    11/06/19: Ισπανία: Η Telefonica στοχεύει σε 100% κάλυψη με οπτικές ίνες μέχρι το 2024     | |    10/06/19: ΕΥ: Σημαντικές οι προκλήσεις για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην εποχή των δικτύων 5G     | |    07/06/19: Τεχνολογία 5G από την Huawei σε 30 χώρες     | |    05/06/19: Η Ουρουγουάη έχει ως στόχο κάλυψη 100% με δίκτυο FTTH     | |    04/06/19: Aσύρματη μετάδοση δεδομένων με ταχύτητα σταθερά άνω των 100Gbps πέτυχε η COSMOTE     | |    03/06/19: Το πρώτο πιλοτικό δίκτυο 5G στην Κύπρο από την Cyta σε εσωτερική δοκιμαστική λειτουργία     | |    31/05/19: Η UPC δρομολογεί υπηρεσίες gigabit στη Σλοβακία     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κύπρος | Τσεχία | Δανία | Εσθονία | Φινλανδία | Γαλλία | Γερμανία | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ιρλανδία | Ιταλία | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ολλανδία | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Σλοβακία | Σλοβενία | Ισπανία | Σουηδία | Ηνωμένο Βασίλειο | Κροατία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.Λουξεμβούργο

Η ευρυζωνική κάλυψη στο Λουξεμβούργο έχει φτάσει ήδη το 100% και η χώρα βρίσκεται ανάμεσα στις επικεφαλείς σε όρους ευρυζωνικής διείσδυσης. Οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής έχουν υπερβεί κατά πολύ τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη. Το εθνικό σχέδιο στοχεύει σε δίκτυα με υπέρ-υψηλή ταχύτητα 1 Gbps για το 100% του πληθυσμού το 2020. Το 85% του πληθυσμού μπορεί να είναι ήδη συνδεδεμένο με ταχύτητα 30 Mbps ή υψηλότερη.
Για να γίνει ηγέτης όσον αφορά την ευρυζωνική πολύ υψηλή ταχύτητα, και να μπορέσουν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς να επωφεληθούν από τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, η κυβέρνηση αποφάσισε στις ακόλουθες ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους:

 • Να περιλάβει τις ευρυζωνικές υπηρεσίες οπτικών ινών στον σκοπό της καθολικής υπηρεσίας: πρόσβαση για όλους τους χρήστες με ελάχιστη ποιότητα υπηρεσιών ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση τους στην εθνική επικράτεια:
  - Από το 2010: 2 Mbit/s downstream και 512 kbit/s upstream
  - Από το 2015: 100 Mbit/s downstream και 50 Mbit/s upstream
  - Από το 2020: 1 Gbit/s downstream και 500 Mbit/s upstream
 • Προοδευτική επέκταση της κάλυψης:
  - κατ ελάχιστο 25 Mbit/s downstream και 10 Mbit/s upstream καλύπτοντας το 95% του πληθυσμού το 2011
  - κατ ελάχιστο 100 Mbit/s downstream και 50 Mbit/s upstream καλύπτοντας το 80% του πληθυσμού το 2013 και το 100% του πληθυσμού το 2015
  - κατ ελάχιστο 1 Gbit/s downstream και 500 Mbit/s upstream καλύπτοντας το 25% του πληθυσμού το 2013, το 50% το 2015 και το 100% το 2020
 • Δημιουργία ζωνών οικονομικής δραστηριότητας συνδεδεμένες με πολύ υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικές υπηρεσίες:
  - μέχρι το 2013, εξοπλισμός όλων των ζωνών οικονομικής δραστηριότητας με περιττές υποδομές συμπεριλαμβάνοντας τουλάχιστον έναν οπτικό δακτύλιο για την εξασφάλιση επιχειρηματικής πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
  - δημιουργία ετικέτας που προσδιορίζει τον εξοπλισμό των ζωνών οικονομικής δραστηριότητας
 • Σύνδεση όλων των δημόσιων κτιρίων, ακαδημαϊκών ινστιτούτων και ερευνητικών κέντρων με πολύ υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικές υπηρεσίες στο τέλος του 2013
 • Τιμές χονδρικής και λιανικής:
  - Ανταγωνιστικές τιμές (εντός του ευρωπαϊκού μέσου όρου)
  - Εφαρμογή μηχανισμού παρακολούθησης τιμών από τις αρμόδιες αρχές
 • Εκτιμήσεις και περιοδικές αναφορές
  - οι πολύ υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικές προσφορές θα πρέπει να αξιολογούνται τακτικά προκειμένου να εκτιμηθεί η συνοχή τους με τους στόχους του σχεδίου δράσης
  - οι στόχοι θα πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά προκειμένου να αξιολογείται η συνοχή τους με τις εξελίξεις στην αγορά και την τεχνολογία, ώστε να ληφθούν υπόψη τυχόν άλλοι σχετικοί παράγοντες και να τους προσαρμοστούν ανάλογα εάν είναι απαραίτητο
  - θα διοργανωνονται τακτικές διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση του σχεδίου δράσης.


Χρήσιμες πηγές
http://ict.investinluxembourg.lu/ict/sites/ict.investinluxembourg.lu/files/files/2010-05-07_Plan-tres-haut-debit-LU_EN-FINAL.pdf