Νέα 24/01/20: Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FBA μιλά μπροστά στην επιτροπή του Κογκρέσου για τη σημασία των οπτικών ινών     | |    23/01/20: Με γοργό ρυθμό μπαίνει το γρήγορο ίντερνετ στα σχολεία της χώρας. Το Μάϊο ολοκληρώνεται το Πρόγραμμα     | |    22/01/20: Ουκρανία: Η Ukrtelecom αναπτύσσει ευρυζωνικές υπηρεσίες οπτικών ιών σε 280 πόλεις και χωριά     | |    21/01/20: Σημαντική 15ετής συμφωνία στις τηλεπικοινωνίες. Η GRID TELECOM υπέγραψε με την WIND σύμβαση μίσθωσης οπτικών ινών     | |    20/01/20: Ολλανδία: Η T-Mobile στοχεύει να συνδέσει πάνω από 100.000 νέες κατοικίες με οπτικές ίνες το 2020     | |    17/01/20: Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του FBA ονοματίστηκε στις Top 10 γυναίκες που παρακολουθούν θέματα συνδεσιμότητας και τεχνολογίας     | |    17/01/20: Η κοινοπραξία της Deutsche Telekom για την ανάπτυξη FTTH βρίσκεται σε εξέλιξη     | |    16/01/20: Η Ofcom τριπλασιάζει την ευρυζωνική ταχύτητα καθολικής υπηρεσίας     | |    16/01/20: Η Vodafone Ελλάδας επενδύει στο κινητό της δίκτυο για υψηλότερη ποιότητα και μεγαλύτερες ταχύτητες     | |    15/01/20: Το Magenta αναπτύσσει καλωδιακό δίκτυο με ταχύτητες gigabit στην Κάτω Αυστρία     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κύπρος | Τσεχία | Δανία | Εσθονία | Φινλανδία | Γαλλία | Γερμανία | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ιρλανδία | Ιταλία | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ολλανδία | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Σλοβακία | Σλοβενία | Ισπανία | Σουηδία | Ηνωμένο Βασίλειο | Κροατία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.Ολλανδία

Στην Ολλανδία η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων είναι μία από τις υψηλότερες στον κόσμο, αποτέλεσμα των μεγάλων κυβερνητικών αλλά και δημοτικών επενδύσεων σε ευρυζωνικές υποδομές.
Ο κύριος στόχος της ολλανδικής κυβέρνησης είναι το 2020 τα ευρυζωνικά δίκτυα να έχουν ανταποκριθεί στην μεγάλη ζήτηση για υψηλής ταχύτητα πρόσβαση. Η Ψηφιακή Ατζέντα για την Ολλανδία υποστηρίζει μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση. Οι δραστηριότητες της κυβέρνησης αποσκοπούν στην προετοιμασία περιττών περιορισμών, παρέχοντας ένα θετικό κλίμα για ευρυζωνικές επενδύσεις και την τόνωση του υγιούς ανταγωνισμού.
Η χώρα έχει ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε DSL συνδέσεις και καλωδιακά δίκτυα ενώ έχει επίσης επεκταθεί τόσο η ADSL2+ με τη ζήτηση των πελατών για υπηρεσίες triple play. Επιπλέον, ο ρυθμός ανάπτυξης και εξέλιξης των ινών στη χώρα αποτελεί μία από τις πιο εκτεταμένες και οικονομικά αποδοτικές υποδομές οπτικών ινών στη χώρα.
H ευρυζωνική πολιτική της Ολλανδία εκφράζεται από την ρυθμιστικής αρχή της Ολλανδίας την OPTA. H OPTA έχει θέσει ένα πλαίσιο για το κόστος αποδέσμευση της πρόσβασης σε οπτικές ίνες (τεχνολογία FTTH). Ο λόγος για το παραπάνω πλαίσιο είναι το γεγονός ότι ένα από τα βασικά στοιχεία αβεβαιότητας για τους επενδυτές είναι το κόστος πρόσβασής στα δίκτυα οπτικών ινών.
Ο νόμος περί τηλεπικοινωνιών εγγυάται τον υγιή ανταγωνισμό στην υποδομή και επιτρέπει ο ρυθμιστής βιομηχανία να επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με τον κυρίαρχο προμηθευτή δικτύου, εάν δεν υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός.

  • Πρόσβαση στις υποδομές: οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) πρέπει να έχουν πρόσβαση στην υλική υποδομή (καλώδια, κεραίες), έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο. Αυτό δίνει στους τελικούς χρήστες περισσότερες επιλογές. Ο νόμος περί τηλεπικοινωνιών δίνει στην OPTA την εξουσία να υποχρεώσει τις εταιρίες με ισχυρή θέση στην αγορά για να ανοίξουν τα δίκτυα τους σε ανταγωνιστές.
  • Πρόσβαση σε συνδέσεις δικτύου: ορισμένοι προμηθευτές ευρυζωνικών υπηρεσιών θέλουν προσιτή πρόσβαση σε συνδέσεις δικτύου, προκειμένου να καθοριστεί μια εγγυημένη, ασφαλή και γρήγορη σύνδεση με τους πελάτες. Η κυβέρνηση επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι καινοτόμες και σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες μπορούν να ξεδιπλώσει ευρύτερα. Φαίνεται να υπάρχουν διάφορα εμπόδια σε αυτό, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση της προσφοράς και της ζήτησης και η αβεβαιότητα σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο. Η κυβέρνηση θα έχει ρόλο για το πώς μπορούν να αρθούν τα εν λόγω εμπόδια.
  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο (ουδετερότητα του δικτύου): η δικτυακή ουδετερότητα σχετίζεται με τις διαφορές στους τρόπους που ISPs χειρίζονται την κυκλοφορία μέσω των δικτύων τους. Η αγορά του Διαδικτύου αλλάζει με ταχείς ρυθμούς και εμπορικούς παράγοντες αναζητούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Εκτός από τις συνδρομές χωρίς όριο δεδομένων (με τις διατάξεις «δίκαιης χρήσης»), στους καταναλωτές θα δοθεί ένα ευρύ φάσμα επιλογών.

Στην Ολλανδία διάφορες δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δήμων, περιφερειακών επαρχιών και σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων (Ministerie van Economische Zaken) είναι υπεύθυνες για τον τομέα της ευρυζωνικής ανάπτυξης στη χώρα. Η αρχή για τους καταναλωτές και αγορών (Autoriteit Consument & Markt) εξετάζει τις βιομηχανίες ενέργειας, τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και γενικότερα, την ελεύθερη επιχειρηματικότητα και την νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Οι τριάντα δύο μεγαλύτεροι δήμοι οργάνωσαν την ειδική οργάνωση του δικτύου "StedenLink" που προωθεί τη βέλτιστη χρήση των ΤΠΕ σε συνδυασμό με τα τοπικά και περιφερειακά συμφέροντα και ανάγκες.
Το μεγαλύτερο μέρος της ευρυζωνικής υποδομής γίνεται από ιδιωτικούς φορείς αυτόνομα. Κατά την άποψη της κυβέρνησης, εναπόκειται κυρίως στους παίκτες της αγοράς για να επενδύσουν σε δίκτυα νέας γενιάς. Η κυβέρνηση θα δημιουργήσει τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια αποτελεσματική αγορά, που ενθαρρύνει τις εταιρείες να επενδύσουν σε υποδομές. Η πολιτική αυτή βασίζεται στον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων δικτύων και των φορέων παροχής
Τον Μάιο του 2012 ψηφίστηκε στην Ολλανδία νόμος που επιβάλλει την ουδετερότητα στο διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες. Ο νόμος αυτός υποχρεώνει τους παρόχους κινητού και σταθερού Internet να μην χρεώνουν την πρόσβαση σε ιδιαίτερες υπηρεσίες, όπως το Skype, το Whats App ή το Viber, ούτε να υπερφορτώνουν με κίνηση τις υπηρεσίες ώστε να μην μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε, ή να οδηγούν προς άλλες.
Ο ίδιος νόμος επίσης οριοθετεί για το πότε έχουν δικαίωμα οι εταιρείες να διακόπτουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο ή να «χαμηλώνουν» την ταχύτητα των χρηστών τους, ως εξαιρέσεις, όπως τεχνικοί λόγοι. Η γενική αρχή όμως είναι πως οι πάροχοι έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν απρόσκοπτη λειτουργία και τις ταχύτητες που έχουν υποσχεθεί καθώς και το ότι η πρόσβαση στο ίντερνετ αποτελεί μία τρομερά σημαντική υπηρεσία για τους καταναλωτές.

Χρήσιμες πηγές:
http://www.digitallife.gr/ollandia-new-net-neutrality-law-97520
http://www.nexstdigital.com/2011/05/23/the-netherlands-launches-its-national-digital-agenda/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ict/documenten-en-publicaties/notas/2011/05/17/digitale-agenda-nl-ict-voor-innovatie-en-economische-groei.html (στα ολλανδικά)