Νέα 14/06/19: Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει την ανάπτυξη δικτύων Wi-Fi     | |    14/06/19: Βραζιλία: Η Anatel εγκρίνει σχέδιο για τη διευκόλυνση της επέκτασης της ευρυζωνικής κάλυψης     | |    12/06/19: Στην 26η θεση κατατάσσεται η Ελλάδα στον Δείκτη Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019 σε σύνολο των 28 κρατών - μελών της ΕΕ     | |    11/06/19: Ισπανία: Η Telefonica στοχεύει σε 100% κάλυψη με οπτικές ίνες μέχρι το 2024     | |    10/06/19: ΕΥ: Σημαντικές οι προκλήσεις για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην εποχή των δικτύων 5G     | |    07/06/19: Τεχνολογία 5G από την Huawei σε 30 χώρες     | |    05/06/19: Η Ουρουγουάη έχει ως στόχο κάλυψη 100% με δίκτυο FTTH     | |    04/06/19: Aσύρματη μετάδοση δεδομένων με ταχύτητα σταθερά άνω των 100Gbps πέτυχε η COSMOTE     | |    03/06/19: Το πρώτο πιλοτικό δίκτυο 5G στην Κύπρο από την Cyta σε εσωτερική δοκιμαστική λειτουργία     | |    31/05/19: Η UPC δρομολογεί υπηρεσίες gigabit στη Σλοβακία     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κύπρος | Τσεχία | Δανία | Εσθονία | Φινλανδία | Γαλλία | Γερμανία | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ιρλανδία | Ιταλία | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ολλανδία | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Σλοβακία | Σλοβενία | Ισπανία | Σουηδία | Ηνωμένο Βασίλειο | Κροατία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.Πολωνία

Η τρέχουσα εθνική στρατηγική της Πολωνίας υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2013 και παραμένει ενεργή μέχρι το 2020. Επικεντρώνεται κυρίως στην προώθηση ευρυζωνικών επενδύσεων και την επέκταση μέσω ρυθμιστικών μέτρων. Όσον αφορά την ανάπτυξη της ευρυζωνικής τεχνολογίας, η Πολωνία ευνοεί συνδέσεις FTTH όπου είναι οικονομικά βιώσιμες, αλλά επιδοκιμάζει άλλες τεχνολογίες, όπως το xDSL, το DOCSIS 3, το LTE ή το WiMAX για να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι που προβλέπονται μέχρι το 2020 θα έχουν επιτευχθεί.
Τον Νοέμβριο του 2012 η Πολωνία ανακοίνωσε το ρυθμιστικό της πλαίσιο έως το 2015. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη η Πολωνία θα αναπτύξει μια ολοκληρωμένη πολιτική που εστιάζεται σε δύο εξίσου σημαντικούς στόχους:

  1. Η εξασφάλιση εθνικής πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες (σταθερές και ασύρματες) με μια βαθμιαία αυξανόμενη ταχύτητα έως 30 Mb / s και περισσότερο
  2. Υποστήριξη της σταδιακής διάδοσης δικτύων επόμενης γενιάς σε σημαντικό τμήμα της ΕΕ, που θα επιτρέψει τη χρήση των συνδέσεων υψηλής ταχύτητας της με εύρος ζώνης άνω των 100 Mb / s.
  3. Καθολικότητα και αποδοχή - προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι η συμμετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι προφανής και κοινή στο μέγιστο βαθμό που είναι εφικτό, και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι όσο το δυνατόν ευρύτερα.
  4. Επικοινωνία και διαλειτουργικότητα - η αναζήτηση και η πρόσβαση στις επιθυμητές πληροφορίες είναι ασφαλείς, γρήγορες και απλές.
Στην Πολωνία, στα τέλη του 2011, περισσότερα από δέκα εκατομμύρια χρήστες είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες, σχεδόν 12% σε σχέση με το 2010. Αυτό σε επίπεδα διείσδυσης μεταφράζεται σε 74,4% για νοικοκυριά και 26% ανά 100 κατοίκους.

Χρήσιμες Πηγές
https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/11/Narodowy-Plan-Szerokopasmowy-14-11-2013.pdf (στα πολωνικά)
http://www.en.uke.gov.pl/files/?id_plik=12164 (στα αγγλικά)