Νέα 24/01/20: Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FBA μιλά μπροστά στην επιτροπή του Κογκρέσου για τη σημασία των οπτικών ινών     | |    23/01/20: Με γοργό ρυθμό μπαίνει το γρήγορο ίντερνετ στα σχολεία της χώρας. Το Μάϊο ολοκληρώνεται το Πρόγραμμα     | |    22/01/20: Ουκρανία: Η Ukrtelecom αναπτύσσει ευρυζωνικές υπηρεσίες οπτικών ιών σε 280 πόλεις και χωριά     | |    21/01/20: Σημαντική 15ετής συμφωνία στις τηλεπικοινωνίες. Η GRID TELECOM υπέγραψε με την WIND σύμβαση μίσθωσης οπτικών ινών     | |    20/01/20: Ολλανδία: Η T-Mobile στοχεύει να συνδέσει πάνω από 100.000 νέες κατοικίες με οπτικές ίνες το 2020     | |    17/01/20: Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του FBA ονοματίστηκε στις Top 10 γυναίκες που παρακολουθούν θέματα συνδεσιμότητας και τεχνολογίας     | |    17/01/20: Η κοινοπραξία της Deutsche Telekom για την ανάπτυξη FTTH βρίσκεται σε εξέλιξη     | |    16/01/20: Η Ofcom τριπλασιάζει την ευρυζωνική ταχύτητα καθολικής υπηρεσίας     | |    16/01/20: Η Vodafone Ελλάδας επενδύει στο κινητό της δίκτυο για υψηλότερη ποιότητα και μεγαλύτερες ταχύτητες     | |    15/01/20: Το Magenta αναπτύσσει καλωδιακό δίκτυο με ταχύτητες gigabit στην Κάτω Αυστρία     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κύπρος | Τσεχία | Δανία | Εσθονία | Φινλανδία | Γαλλία | Γερμανία | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ιρλανδία | Ιταλία | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ολλανδία | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Σλοβακία | Σλοβενία | Ισπανία | Σουηδία | Ηνωμένο Βασίλειο | Κροατία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.Πολωνία

Η τρέχουσα εθνική στρατηγική της Πολωνίας υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2013 και παραμένει ενεργή μέχρι το 2020. Επικεντρώνεται κυρίως στην προώθηση ευρυζωνικών επενδύσεων και την επέκταση μέσω ρυθμιστικών μέτρων. Όσον αφορά την ανάπτυξη της ευρυζωνικής τεχνολογίας, η Πολωνία ευνοεί συνδέσεις FTTH όπου είναι οικονομικά βιώσιμες, αλλά επιδοκιμάζει άλλες τεχνολογίες, όπως το xDSL, το DOCSIS 3, το LTE ή το WiMAX για να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι που προβλέπονται μέχρι το 2020 θα έχουν επιτευχθεί.
Τον Νοέμβριο του 2012 η Πολωνία ανακοίνωσε το ρυθμιστικό της πλαίσιο έως το 2015. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη η Πολωνία θα αναπτύξει μια ολοκληρωμένη πολιτική που εστιάζεται σε δύο εξίσου σημαντικούς στόχους:

  1. Η εξασφάλιση εθνικής πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες (σταθερές και ασύρματες) με μια βαθμιαία αυξανόμενη ταχύτητα έως 30 Mb / s και περισσότερο
  2. Υποστήριξη της σταδιακής διάδοσης δικτύων επόμενης γενιάς σε σημαντικό τμήμα της ΕΕ, που θα επιτρέψει τη χρήση των συνδέσεων υψηλής ταχύτητας της με εύρος ζώνης άνω των 100 Mb / s.
  3. Καθολικότητα και αποδοχή - προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι η συμμετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι προφανής και κοινή στο μέγιστο βαθμό που είναι εφικτό, και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι όσο το δυνατόν ευρύτερα.
  4. Επικοινωνία και διαλειτουργικότητα - η αναζήτηση και η πρόσβαση στις επιθυμητές πληροφορίες είναι ασφαλείς, γρήγορες και απλές.
Στην Πολωνία, στα τέλη του 2011, περισσότερα από δέκα εκατομμύρια χρήστες είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες, σχεδόν 12% σε σχέση με το 2010. Αυτό σε επίπεδα διείσδυσης μεταφράζεται σε 74,4% για νοικοκυριά και 26% ανά 100 κατοίκους.

Χρήσιμες Πηγές
https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/11/Narodowy-Plan-Szerokopasmowy-14-11-2013.pdf (στα πολωνικά)
http://www.en.uke.gov.pl/files/?id_plik=12164 (στα αγγλικά)