Νέα 26/08/21: Ο Τηλελιμένας Plana της United Group έλαβε πλήρη πιστοποίηση βαθμίδας 4 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τηλελιμένων (WTA)     | |    06/08/21: Ερχεται το «Ultra-Fast Broadband 2» για γρήγορο internet σε όλη την Ελλάδα     | |    30/07/21: COSMOTE: Λύσεις για Internet χωρίς σταθερή γραμμή σε όλη την Ελλάδα     | |    28/07/21: COSMOTE: Λύσεις smart cities με τεχνολογία ΝΒ-ΙοΤ στα Χανιά και τη Μονεμβασιά     | |    27/07/21: Μνημόνιο συνεργασίας της Συμμετοχές 5G με την Nokia Hellas     | |    26/07/21: Η Logicom Solutions μετατρέπει την Πάφο σε «έξυπνη πόλη»     | |    23/07/21: Πώς το 5G θα αλλάξει την ιατρική και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία     | |    21/07/21: Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2020-2021     | |    20/07/21: Με την υποστήριξη του Δικτύου Νέας Γενιάς της WIND η αντιμετώπιση ατυχημάτων στις παραλίες     | |    19/07/21: Η Hewlett Packard Enterprise επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο 5G λύσεων με την αυτοματοποιημένη λύση διαχείρισης 5G     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κύπρος | Τσεχία | Δανία | Εσθονία | Φινλανδία | Γαλλία | Γερμανία | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ιρλανδία | Ιταλία | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ολλανδία | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Σλοβακία | Σλοβενία | Ισπανία | Σουηδία | Ηνωμένο Βασίλειο | Κροατία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.Πορτογαλία

Το 2009 η κυβέρνηση υπόγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με τέσσερις από τους κύριους παρόχους (και άλλοι πάροχοι έχουν προστεθεί από τότε) με σκοπό την ενίσχυση της επένδυσης σε δίκτυα NGA και την υιοθέτηση νέας εθνικής νομοθεσίας για την προώθηση της επένδυσης NGA, σε υποδομές κτιρίων, πρόσβαση σε υποδομές κοινής ωφέλειας, μέτρα φορολογικών ενισχύσεων και δημόσιων συμβάσεων σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές. Το Δεκέμβριο του 2010, δύο πάροχοι υπόγραψαν συμφωνία για διαμοίραση της υποδομής NGA, η οποία έδειξε ότι οι πρωτοβουλίες και τα κανονιστικά μέτρα της κυβέρνησης έχουν επίδραση στις επενδύσεις των παρόχων.
Μία από τις βασικές εξελίξεις ήταν η επιβολή της κοστοστρεφούς, ανοικτής και χωρίς διακρίσεις υποχρέωση πρόσβασης σε αγωγούς, ιστούς και άλλες εγκαταστάσεις των υπηρεσιών κοινής ωφελείας (όπως οι σιδηρόδρομοι, οι αυτοκινητόδρομοι, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, η ύδρευση, οι μεταφορές, το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια), που είναι κατάλληλοι για δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η ICP-ANACOM εργάζεται στην εκτέλεση κεντρικού πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες πληροφορίες και την δημοσιοποίηση των κατασκευαστικών έργων.
Από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2009, έγιναν πέντε δημόσιες προκηρύξεις για την ανάπτυξη δικτύων NGA σε 139 δήμους αγροτικών περιοχών, συμπεριλαμβάνοντας και τις απομακρυσμένες περιοχές Azores και Madeira. Οι περιοχές εντός κάθε μίας από τις πέντε ζώνες επιλέγονται με βάση την απουσία επενδύσεων σε υποδομές καλωδιακών δικτύων και στην απουσία επενδύσεων από εναλλακτικούς παρόχους δικτύων σε δικά τους δίκτυα. Οι προκηρύξεις ήταν βασισμένες στην αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας και των ανοιχτών δικτύων. Ο πάροχος δικτύου έπρεπε να παρέχει ελάχιστη ταχύτητα download στα 40 Mbps, για να κύψει τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού σε κάθε περιοχή και να συμπεριλάβει μια προσφορά χονδρικής πρόσβασης. Και οι πέντε διαγωνισμοί ολοκληρώθηκαν στα μέσα του 2010. Η επένδυση για τις πέντε ζώνες θα φτάσει σε σύνολο τα 182 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων τα 106,2 εκατομμύρια είναι χρηματοδότηση που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στις 20 Σεπτεμβρίου 2010, το πορτογαλικό υπουργείο Οικονομίας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα με τίτλο "Digital Agenda 2015" το οποίο αποτελεί μέρος του τεχνολογικού σχεδίου της χώρας. Το τεχνολογικό σχέδιο είναι μια ευρύτερη προσπάθεια για την προώθηση της ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Πορτογαλία και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Η εθνική ευρυζωνική στρατηγική της Πορτογαλίας υιοθετήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και θα αναπτυχθεί έως το 2020. Η μεσοπρόθεσμος στόχος για την παροχή βασικής ευρυζωνικής πρόσβασης σε αστικό επίπεδο επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο του 2013.
Σύμφωνα με τις προτεραιότητες που ορίζονται στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και τη στρατηγική Ευρώπη 2020, η Εθνική Ατζέντα της Πορτογαλίας προβλέπει ισχυρή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, ιδίως στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών, συνεπάγεται την έναρξη μιας σειράς από μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι το 2016, στους ακόλουθους έξι τομείς δράσης:

  • ευρυζωνική πρόσβαση και η πρόσβαση στην ψηφιακή αγορά
  • επενδύσεις στην έρευνα, ανάπτυξη και την καινοτομία
  • βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού, της κοινωνικής ένταξης
  • καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
  • αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων
  • επιχειρηματικότητα και διεθνοποίηση του τομέα των ΤΠΕ.
Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Πορτογαλία θέτει τους ακόλουθους στόχους:
  • την προώθηση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υποδομών, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές ταχύτητες τουλάχιστον 30Mbps, μέχρι το 2020 . την προώθηση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υποδομών, έτσι ώστε το 50% των νοικοκυριών να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικό Internet με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps, μέχρι το 2020
  • δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν την αύξηση του 50%, σε σύγκριση με το 2011, για τον αριθμό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Πορτογαλία μέχρι το 2016
  • την προώθηση της χρήσης των επιγραμμικών δημόσιων υπηρεσιών, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται από το 50% του πληθυσμού, μέχρι το 2016 . δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν μια αύξηση 20% των εξαγωγών των ΤΠΕ
  • την προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε ο αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο να μειωθεί κατά 30%, μέχρι το 2016.


Χρήσιμες Πηγές
https://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/25200/0730707319.pdf (στα πορτογαλικά)
http://www.anacom.pt/ (στα πορτογαλικά)
http://epractice.eu/en/news/350103
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/broadband-telecom-market-regulation-20
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/PT_Country_Chapter_17th_Report_0.pdf