Νέα 05/06/20: Ολλανδία: Η T-Mobile fiber πρόκειται να συνδέσει 25.000 σπίτια στην περιοχή Loosduinen     | |    04/06/20: Η Iliad Italy θέλει να επιτύχει σταθερή ευρυζωνική συμφωνία με την Open Fiber     | |    03/06/20: Σουηδία: Η συμαχία για τοπικά δίκτυα οπρικών ινών απαιτεί περισσότερη κρατική υποστήριξη     | |    02/06/20: Cosmote Fiber: Τις 180.000 έφτασαν οι γραμμές Fiber To The Home σε όλη την Ελλάδα     | |    01/06/20: Καναδάς: Η Bell, η Videotron και η Cogeco επεκτείνουν τα αγροτικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας του Κεμπέκ με κυβερνητική υποστήριξη     | |    29/05/20: Ολλανδία: Θα δοθούν στην ACM αυξημένες εξουσίες για την παρακολούθηση του ανταγωνισμού των σταθερών τηλεπικοινωνιών παρόχων     | |    28/05/20: Οι βελγικές ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν νέα τιμολόγια πρόσβασης για τα καλωδιακά δίκτυα     | |    27/05/20: Η Μάλτα ξεκίνησε διαβούλευση για την ευρυζωνική πρόσβαση     | |    26/05/20: Καταγράφηκε η μεγαλύτερη ταχύτητα στο Ιντερνετ 44,2 terabits per second (Tbps) από ομάδα των πανεπιστημίων Monash, Swinburne και RMIT     | |    25/05/20: Ουγγαρία: Η κάλυψη δικτύου Magabit Telekom gigabit φτάνει σε 2 εκατομμύρια κτίρια     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κύπρος | Τσεχία | Δανία | Εσθονία | Φινλανδία | Γαλλία | Γερμανία | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ιρλανδία | Ιταλία | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ολλανδία | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Σλοβακία | Σλοβενία | Ισπανία | Σουηδία | Ηνωμένο Βασίλειο | Κροατία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.Ρουμανία

Η εθνική ευρυζωνική στρατηγική που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση για την περίοδο 2009-2015 περιλαμβάνει αντικείμενα όπως είναι ο αυξημένος ρυθμός διείσδυσης ευρυζωνικών συνδέσεων στα νοικοκυριά, έως 80% το 2015, αυξανόμενη πρόσβαση του πληθυσμού σε ευρυζωνικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες έως το 100% μέχρι το 2015, αύξηση της ευρυζωνικής χρήσης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την ευρυζωνικότητα σε μειονεκτούσες περιοχές όσον αφορά την πρόσβαση και την αύξηση της παροχής υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση για την κυβέρνηση και τον τομέα των επιχειρήσεων.
Η στρατηγική έχει επίσης έναν αριθμό συγκεκριμένων αντικειμένων όπως είναι οι δημόσιοι φορείς, αυξημένη δημόσια χρήση, στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην εκπαίδευση, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση έργων υποδομής και υπηρεσιών, την αύξηση της προσβασιμότητας των υπηρεσιών περιεχομένου και εφαρμογής της ανάπτυξης, της εκπαίδευσης των καταναλωτών και την ένταξη των μειονεκτούντων ομάδων χρηστών.
Για την υποστήριξη της ανάπτυξης της ευρυζωνικής υποδομής και των υπηρεσιών, θα ζητήσει από τα διαρθρωτικά ταμεία συμμετοχή περίπου 84 εκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο εφαρμογής ολοκληρώθηκε με εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι χρηματοδοτήσεις θα σχεδιαστούν για να καλύψουν τις μειονεκτούσες περιοχές, όπου δεν υπάρχουν σήμερα πάροχοι υπηρεσιών Internet. Το MCSI είναι ο άμεσος δικαιούχος των κοινοτικών κεφαλαίων.
Στην εθνική ευρυζωνική στρατηγική που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση, το MCSI προώθησε έργα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών επικοινωνίας και ιδιαίτερα για τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Ως πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η τοποθέτηση 211 hotspots σε 34 περιφέρειες. Το 2010 ο αριθμός έφτασε τα 300.
Ειδική βαρύτητα έχει δοθεί σε αγροτικές και μη προνομιούχες περιοχές, για την τόνωση του ανταγωνισμού και την προώθηση της ανάπτυξης της κινητής ευρυζωνικότητας, ως η κατάλληλη λύση για τη Ρουμανία, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη πρόοδο της αγοράς κινητής τηλεφωνίας. Το σχέδιο αυτό έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό αντικειμένων όπως είναι η σύνδεση δημόσιων ινστιτούτων , η αυξημένη δυνατότητα χρήσης σε δημόσιους χώρους, η υποστήριξη της εκπαίδευσης ΜΜΕ, η διαμόρφωση και υλοποίηση έργων και υπηρεσιών υποδομής, η αύξηση της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες, σε θέματα περιεχομένου και η ανάπτυξη εφαρμογών, η εκπαίδευση των καταναλωτών και την ένταξη των μειονεκτούντων ομάδων χρηστών.
Σε σχέση με τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων δημιουργήθηκε μια επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2010, η οποία αποτελείτο από εκπροσώπους του Υπουργείου Επικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας, την ANCOM, την Αρχή για το συντονισμό των διαρθρωτικών ταμείων, τη διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το Συμβούλιο Ανταγωνισμού. Το κύριο καθήκον της επιτροπής είναι να αναπτύξει ένα μοντέλο υλοποίησης για τη χρήση των 84 εκατ. ευρώ στη δημιουργία των ευρυζωνικών δικτύων σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές, μέχρι το Μάρτιο του 2011, και την προετοιμασία ενός σχετικού σχεδίου δράσης.
Η Ρουμανία επεξεργάζεται επί του παρόντος μια δέσμη μέτρων, προκειμένου να διαφυλαχθεί η επίτευξη του εθνικού ευρυζωνικού σχεδίου. Σ χεδιάζεται ένας εθνικός ευρυζωνικός Άτλας ως ένα επιχειρησιακό εργαλείο για να χαρτογραφήσει την ψηφιακή κάλυψη σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ταχύτητες μετάδοσης.

Χρήσιμες Πηγές
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/RO_Country_Chapter_17th_Report_0.pdf
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/07/13/govt-seeks-to-fill-in-the-blanks-90-of-white-spaces-to-be-given-broadband-by-2015/
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmobugm/hotararea-nr-444-2009-privind-aprobarea-strategiei-guvernamentale-de-dezvoltare-a-comunicatiilor-electronice-in-banda-larga-in-romania-pentru-perioada-2009-2015 (στα ρουμανικά)