Νέα 09/08/19: Γερμανία: Η κάλυψη με ταχύτητα 250Mbps της Telekom υπερβαίνει τα 23 εκατομμύρια κατοικίες     | |    09/08/19: Αυστρία: Παρουσιάζει τη στρατηγική για την ευρυζωνικότητα με στόχο το 2030     | |    08/08/19: Αμερική: Η ASTCA αναμένει να ενεργοποιήσει το 4G δίκτυο αυτό το μήνα     | |    08/08/19: Αμερική: Οι στόχοι για ενεργοποίηση 5G κυψελών το 2020     | |    07/08/19: Νιγηρία: Η Airtel προσφέρει 4G ευρυζωνική υπηρεσία σε κατοικημένες περιοχές σε 130 πόλεις     | |    07/08/19: Μεξικό: Η κυβέρνηση επιλέγει το CFE να πρωτοπορήσει στην πρωτοβουλία «Ίντερνετ για όλους»     | |    07/08/19: Η FCC προτείνει την δημιουργία Ταμείου Αγροτικής Ψηφιακής Ευκαιρίας με προϋπολογισμό 20,4 δισεκατομμύρια δολάρια     | |    06/08/19: Η ρυθμιστική αρχή της Ρωσίας απορρίπτει μια σειρά δοκιμαστικών εφαρμογών στη ζώνη των 3,5 GHz     | |    06/08/19: Μιανμάρ: Η Mytel κάνει δοκιμές 5G και δρομολογεί την εμπορική έναρξη του 5G το 2020     | |    06/08/19: COSMOTE: Fiber To The Home σε νέες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κύπρος | Τσεχία | Δανία | Εσθονία | Φινλανδία | Γαλλία | Γερμανία | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ιρλανδία | Ιταλία | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ολλανδία | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Σλοβακία | Σλοβενία | Ισπανία | Σουηδία | Ηνωμένο Βασίλειο | Κροατία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.Σλοβακία

Η εθνική στρατηγική για την ευρυζωνική πρόσβαση στη Δημοκρατία της Σλοβακίας είναι συνδεδεμένη με την εθνική πολιτική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 2009-2013, που εγκρίθηκε με το ψήφισμα της κυβέρνησης No 360/2009 στις 13 Μαΐου του 2009, με τη στρατηγική για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2009-2013, που εγκρίθηκε με το ψήφισμα της κυβέρνησης No 742/2009 στις 21 Οκτωβρίου 2009 και με τα καθήκοντα που απορρέουν από τη συμμετοχή της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των διεθνών συνθηκών και των μελών της Σλοβακίας σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας. Οι προτεραιότητες και οι στόχοι της στρατηγικής λαμβάνουν υπόψη τα αντικείμενα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020: Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» και ειδικά τους στόχους της πρωτοβουλίας «Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη».
Η στρατηγική καθορίζει τις προτεραιότητες και τους στόχους της ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών, ειδικά με ότι έχει να κάνει με τη δημιουργία αξιόπιστων και ασφαλών υποδομών που είναι προσβάσιμες για όλους τους πολίτες, την κυβέρνηση, τον επιχειρηματικό τομέα και τον τριτογενή τομέα για την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών και ειδικά θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, e-learning, e-health, e-business και e-commerce.
Η εθνική πολιτική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες καθορίζει τέσσερις προτεραιότητες για την ευρυζωνική πρόσβαση:

  • Ανάπτυξη του ανταγωνισμού στα δίκτυα πρόσβασης με το κύριο βάρος να αφορά τα κίνητρα των επενδύσεων για την κατασκευή δικτύου πρόσβασης επόμενης γενιάς
  • Αποτελεσματική χρήση του φάσματος συχνοτήτων, και συγκεκριμένα την μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση
  • Προώθηση της κατασκευής ανοιχτών ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης από δημόσιους πόρους με τη χρησιμοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ σε οικονομικά μειονεκτούσες περιφέρειες για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος των περιφερειακών ανισοτήτων που προκύπτουν όσον αφορά τη διαθεσιμότητα της ευρυζωνικής πρόσβασης (ψηφιακό χάσμα)
  • Τόνωση της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες με την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών περιεχομένου, ιδίως στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής υγείας και της ηλεκτρονικής μάθησης
Οι κύριοι στόχοι της ευρυζωνικής στρατηγικής είναι στενά συνδεδεμένοι με τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη, που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Μαΐου 2010, όπου κύριος στόχος είναι η παροχή υψηλής ταχύτητας πρόσβασης για όλους.
Η Εθνική Στρατηγική για Ευρυζωνική Πρόσβαση, National Strategy for Broadband Access, υιοθετήθηκε οριστικά από την κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2011 (με το ψήφισμα της κυβέρνησης 136/2011). Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της στρατηγικής για την ευρυζωνικότητα είναι οι εξής:
  • Η απελευθέρωση της ζώνης 790-862 MHz του φάσματος συχνοτήτων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών μέχρι το 2013
  • Η διαθεσιμότητα ευρυζωνικής σύνδεσης με ελάχιστη ταχύτητα μετάδοσης το 1 Mbps για όλους μέχρι το 2013
Ο μακροπρόθεσμος στόχος της ευρυζωνικής στρατηγικής είναι η πρόσβαση σε συνδέσεις υψηλής ταχύτητας (30 Mbps) για όλους μέχρι το τέλος του 2020. Η παρακολούθηση των στόχων αυτών θα πρέπει να εξασφαλίζεται από:
  • Τη δημοσίευση των πληροφοριών μέσω δικτυακής πύλης (βάση δεδομένων της διαθεσιμότητας της ευρυζωνικής σύνδεσης, βάση δεδομένων των παρόχων ευρυζωνικής πρόσβασης).
  • Ετήσια έκδοση της έκθεσης παρακολούθησης σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και την αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων της στρατηγικής για την ευρυζωνικότητα.
Η Σλοβακία ανέπτυξε ένα εθνικό δημόσιο ευρυζωνικό πρόγραμμα ανάπτυξης υπό την αιγίδα της κυβέρνησης. Ο στόχος είναι η παροχή πρόσβασης σε υερυζωνικές υποδομές στις «λευκές περιοχές» (περιοχές χωρίς ευρυζωνική πρόσβαση) και στις «γκρι περιοχές» (περιοχές με παρουσία μόνο ενός ευρυζωνικού παρόχου. Για τον σκοπό αυτό, η Εθνική Επιτροπή για τα Δίκτυα και τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προέβη σε λεπτομερή χαρτογράφηση του εθνικού εδάφους, για να εντοπίσει τους τομείς που μπορούν να λάβουν ενίσχυση. Μετά από αυτή την χαρτογράφηση και τη διαβούλευση με τον κλάδο, κατέληξαν ότι το εθνικό πρόγραμμα θα κάλυπτε 729 δήμους που θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 6,6% του σλοβακικού πληθυσμού που ζουν εκτός της περιφέρειας της Μπρατισλάβα.
Το πρόγραμμα θα αποτελείται από ένα δίκτυο κορμού η κατασκευή του οποίο θα γίνει μέσω προκήρυξης, αλλά το δίκτυο θα ανήκει στην Εθνική Υπηρεσία Δικτύων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Το δίκτυο πρόσβασης στη συνέχεια θα κατασκευαστεί σε εμπορική βάση. Πρόσφατα Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση των κρατικών ενισχύσεων για την ανάπτυξη βασικών ευρυζωνικών δικτύων σε λευκές περιοχές της Σλοβακίας. Το συνολικό ποσό της δράσης είναι 113 εκατομμύρια ευρώ (ως επί το πλείστον μέσω χρηματοδότησης της ΕΕ).

Χρήσιμες Πηγές
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=8591&lang=en (στα αγγλικά)
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=3891 (στα σλοβακικά)
http://informatizacia.sk/strategicky-dokument/16604s (στα σλοβακικά και στα αγγλικά)


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5/sessions) in Unknown on line 0