Νέα 26/08/21: Ο Τηλελιμένας Plana της United Group έλαβε πλήρη πιστοποίηση βαθμίδας 4 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τηλελιμένων (WTA)     | |    06/08/21: Ερχεται το «Ultra-Fast Broadband 2» για γρήγορο internet σε όλη την Ελλάδα     | |    30/07/21: COSMOTE: Λύσεις για Internet χωρίς σταθερή γραμμή σε όλη την Ελλάδα     | |    28/07/21: COSMOTE: Λύσεις smart cities με τεχνολογία ΝΒ-ΙοΤ στα Χανιά και τη Μονεμβασιά     | |    27/07/21: Μνημόνιο συνεργασίας της Συμμετοχές 5G με την Nokia Hellas     | |    26/07/21: Η Logicom Solutions μετατρέπει την Πάφο σε «έξυπνη πόλη»     | |    23/07/21: Πώς το 5G θα αλλάξει την ιατρική και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία     | |    21/07/21: Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2020-2021     | |    20/07/21: Με την υποστήριξη του Δικτύου Νέας Γενιάς της WIND η αντιμετώπιση ατυχημάτων στις παραλίες     | |    19/07/21: Η Hewlett Packard Enterprise επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο 5G λύσεων με την αυτοματοποιημένη λύση διαχείρισης 5G     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κύπρος | Τσεχία | Δανία | Εσθονία | Φινλανδία | Γαλλία | Γερμανία | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ιρλανδία | Ιταλία | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ολλανδία | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Σλοβακία | Σλοβενία | Ισπανία | Σουηδία | Ηνωμένο Βασίλειο | Κροατία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.Κροατία

Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας είχε υιοθετήσει μια Ευρυζωνική Στρατηγική Ανάπτυξης για την περίοδο από το 2012 μέχρι το 2015.
Το βασικό αντικείμενο της στρατηγικής είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για ταχεία ανάπτυξη υποδομής ευρυζωνικής πρόσβασης και υπηρεσιών που απαιτούν υψηλές ταχύτητες πρόσβασης, ως μια βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης, ενώ εξασφαλίζεται διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών πρόσβασης υπό παρόμοιες συνθήκες σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Κροατίας
Ο προσδιορισμός των στρατηγικών στόχων για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς για την οικονομική ανάπτυξη και καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και τα καθήκοντα των οργάνων που είναι αρμόδια για την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών, καθώς και τις προθεσμίες για την υλοποίησή τους.
Οι τελευταίες ευρυζωνικές υπηρεσίες (εκπαίδευση μέσω του Διαδικτύου, κοινωνική δικτύωση, τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, εργασία από το σπίτι, κ.λπ.) απαιτούν επαρκή δυναμικότητα μεταφοράς (πάνω από 20 Mbps) που μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια των οπτικών υποδομών πρόσβασης και κατάλληλες ασύρματες τεχνολογίες επόμενης γενιάς.
Ως εκ τούτου, μπορούμε να αναγνωρίσουμε μερικές από τις βασικές προκλήσεις της ανάπτυξης της ευρυζωνικής πρόσβασης στην Κροατία:

 • Ευθυγράμμιση των στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης και των αναπτυξιακών προγραμμάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με την παρούσα στρατηγική
 • Η ανεπαρκής παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών επικοινωνιών και εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα στην κροατική γλώσσα, τα οποία απαιτούν ευρυζωνική πρόσβαση
 • Η ανεπαρκής χρήση των ΤΠΕ μεταξύ των πολιτών και της οικονομίας
 • Οι προσωπικοί υπολογιστές και ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο δεν είναι οικονομικά προσιτοί σε όλα τα νοικοκυριά.
Η κροατική κυβέρνηση, οι φορείς της κρατικής διοίκησης και των άλλων δημόσιων αρχών και αρμόδιων ιδρυμάτων, με την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων, να συμβάλουν στη δημιουργία προϋποθέσεων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής, μέσω της εφαρμογής των βασικών αρχών. Η στρατηγική αυτή αναγνωρίζει και συνιστά την εφαρμογή των τριών βασικών αρχών:
 • Η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας και των υπηρεσιών,
 • Η αρχή της ουδετερότητας του δικτύου,
 • Η αρχή της ένταξης της ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο εντός του πεδίου εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας, ανάλογα με τη μελλοντική ανάπτυξη του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μετά από μια προκαταρκτική ανάλυση της αγοράς.
Η εφαρμογή των αρχών της τεχνολογικής ουδετερότητας ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της στρατηγικής αυτής, επιδιώκει να επιτύχει τα ακόλουθα:
 • Δεν παρέχει κανένα πλεονέκτημα στην προώθηση ενός συγκεκριμένου είδους υπηρεσιών και τεχνολογιών,
 • Δημιουργούνται συνθήκες για ισόρροπη ανάπτυξη και κατασκευή των ευρυζωνικών υποδομών βάσει της αρχής της διαφάνειας, της ισότητας και του σεβασμού για το νομοθετικό πλαίσιο,
 • Ενθαρρύνει την προσφορά και τη ζήτηση για υπηρεσίες που θα παρέχονται βάσει των ευρυζωνικών υποδομών,
 • Διασφαλίζει αποτελεσματικό ανταγωνισμό στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Ο κύριος στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών που απαιτούν υψηλής ταχύτητας πρόσβαση, που θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της γνώσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητα της ευρυζωνικής πρόσβασης, υπό ίσους όρους σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Κροατίας.
Οι ειδικοί στόχοι, που προκύπτουν από τους κύριους στόχους αυτής της στρατηγικής είναι οι εξής:
 • Η εξασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού,
 • Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας της ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο,
 • Η τόνωση της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες και η χρήση της ευρυζωνικής πρόσβασης για τους πολίτες και τους οικονομικούς φορείς.

Χρήσιμες πηγές
http://www.mppi.hr/UserDocsImages/VRH-Strategija-sirokopojasni-pristup2011.pdf (στα κροατικά)
http://www.mppi.hr/UserDocsImages/w%20StrategyBB%205_12.pdf (στα αγγλικά)