Νέα 06/12/19: Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει σχετικά με την πιλοτική λειτουργία δικτύων 5G στην Ελλάδα, καλώντας τους πολίτες να εμπιστεύονται του αρμόδιους Φορείς     | |    05/12/19: Ενώ οδεύουμε σε Ψηφιακές Ταυτότητες, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, υπέρ υψηλές ταχύτητες ίντερνετ στην Καλαμάτα πιστεύουν ότι το 5G στειρώνει! Μία ιστορία παρερμηνειών με μακρύ παρελθόν     | |    05/12/19: Η Μαδαγασκάρη υπογράφει συμφωνία εκσυγχρονισμού δικτύων τηλεπικοινωνιών με την Κίνα     | |    04/12/19: Το νέο δημοτικό συμβούλιο της Καλαμάτας δεν ανανεώνει για λόγους υγείας την σύμβαση με την WIND για το Δίκτυο 5G     | |    04/12/19: "Ναι μεν, αλλά" από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών της Ε.Ε για τα θέματα υποδομών του 5G και την Huawei     | |    03/12/19: Ελάδα: Η Vodafone αναπτύσσει 300.000 εγκαταστάσεις με δίκτυα οπτικών ινών     | |    03/12/19: Δανία: Το TDC ανανεώνει το σκέλος υποδομής ως TDC NET     | |    02/12/19: Τo Vodafone Giga Network σε νέα εμπειρία για τα νοικοκυριά μέσα από το Giga Home, με υπερυψηλές ταχύτητες fiber     | |    02/12/19: Η Thales συμβάλλει στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών υποδομών κβαντικής τεχνολογίας     | |    29/11/19: Ολλανδία: Η T-Mobile ανακοίνωσε ότι η Χάγη είναι έτοιμη για υπηρεσίες 5G     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κύπρος | Τσεχία | Δανία | Εσθονία | Φινλανδία | Γαλλία | Γερμανία | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ιρλανδία | Ιταλία | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ολλανδία | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Σλοβακία | Σλοβενία | Ισπανία | Σουηδία | Ηνωμένο Βασίλειο | Κροατία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.Βουλγαρία

Η Εθνική Στρατηγική για την ευρυζωνική πρόσβαση στην Βουλγαρία (2010-2013), υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 25/11/2009 και αναθεωρήθηκε το 2013. Η τρέχουσα έκδοση της ευρυζωνικής στρατηγικής είναι βασισμένη στην αρχική έκδοση και είναι σε ισχύ από το 2012 έως το 2015 και μπορεί να φτάσει έως το 2020. Η στρατηγική καθορίζει βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους για την ουδετερότητα του δικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την επίτευξη των δεικτών του μέσου όρου των κρατών μελών της ΕΕ.
Υπάρχει επίσης, ένα Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης για την ανάπτυξη των στρατηγικών στόχων που τέθηκαν από το Υπουργείο, Μεταφορών, Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η Εθνική Στρατηγική και το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης ακολουθούν τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη.
Εκτός από τον κύριο στόχο που είναι η δημιουργία του απαραίτητου κανονιστικού πλαισίου, επιπλέον στόχοι της στρατηγικής περιλαμβάνουν την ευέλικτη διαχείριση του ραδιοφάσματος, προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη της κινητής συνδεσιμότητας, η ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και η παροχή υψηλής διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών. Μέχρι το 2015, η ανάπτυξη βιώσιμης υποδομής στοχεύει στην παροχή συνδεσιμότητας σε μεγάλους, μεσαίους και απομακρυσμένους οικισμούς και επιτρέπει σε κάθε πολίτη στη Βουλγαρία να χρησιμοποιεί ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η εστίαση των προτεραιοτήτων είναι η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές, η επέκταση των ευρυζωνικών επικοινωνιών, προκειμένου να διευκολυνθούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η ανάπτυξη των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς. Η συνδεσιμότητα οπτικών ινών θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για το 20% των νοικοκυριών στην περιοχή από τα σπίτια τους με ταχύτητες άνω των 20 Mbps, σύμφωνα με εθνικά σχέδια ευρυζωνικότητας της Βουλγαρίας.
Στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, μέχρι το 2015, θα αναπτυχθεί ευρυζωνική πρόσβαση σε απομακρυσμένες και λιγότερο αστικοποιημένες περιοχές με στόχο να ξεπεραστεί ο ψηφιακός διαχωρισμός και να ενισχυθεί η οικονομία των περιοχών στόχων. Οι περιφερειακές στρατηγικές ανάπτυξης και τα σχέδια ανάπτυξης των δήμων για την περίοδο 2014-2020 θα εκπονηθούν μέχρι το τέλος του 2013.

Χρήσιμες πηγές
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_bulgaria_en.pdf http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=505&id=4580 http://www.esmis.government.bg/page.php?c=24