Νέα 26/08/21: Ο Τηλελιμένας Plana της United Group έλαβε πλήρη πιστοποίηση βαθμίδας 4 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τηλελιμένων (WTA)     | |    06/08/21: Ερχεται το «Ultra-Fast Broadband 2» για γρήγορο internet σε όλη την Ελλάδα     | |    30/07/21: COSMOTE: Λύσεις για Internet χωρίς σταθερή γραμμή σε όλη την Ελλάδα     | |    28/07/21: COSMOTE: Λύσεις smart cities με τεχνολογία ΝΒ-ΙοΤ στα Χανιά και τη Μονεμβασιά     | |    27/07/21: Μνημόνιο συνεργασίας της Συμμετοχές 5G με την Nokia Hellas     | |    26/07/21: Η Logicom Solutions μετατρέπει την Πάφο σε «έξυπνη πόλη»     | |    23/07/21: Πώς το 5G θα αλλάξει την ιατρική και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία     | |    21/07/21: Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2020-2021     | |    20/07/21: Με την υποστήριξη του Δικτύου Νέας Γενιάς της WIND η αντιμετώπιση ατυχημάτων στις παραλίες     | |    19/07/21: Η Hewlett Packard Enterprise επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο 5G λύσεων με την αυτοματοποιημένη λύση διαχείρισης 5G     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κύπρος | Τσεχία | Δανία | Εσθονία | Φινλανδία | Γαλλία | Γερμανία | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ιρλανδία | Ιταλία | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ολλανδία | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Σλοβακία | Σλοβενία | Ισπανία | Σουηδία | Ηνωμένο Βασίλειο | Κροατία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.Κύπρος

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 8/02/2012 ενέκρινε το έγγραφο με τίτλο «Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου» (όραμα, στρατηγικοί στόχοι, μέτρα και δράσεις) το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αφορά στην περίοδο 2011-2020 και έχει όραμα: «οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών να στηρίξουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τη συμμετοχή των πολιτών στο κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό γίγνεσθαι».
Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα, λόγω έλλειψης ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής, η Κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει πολλές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ψηφιακού "περιβάλλοντος" και η ψηφιακή διάσταση των υφιστάμενων πολιτικών είναι υποβαθμισμένη. Η Κύπρος υλοποιεί ψηφιακές δράσεις που είναι διάσπαρτες, χωρίς αυτές να εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχέδιο και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα τους δεν είναι πολλές φορές εμφανή.
Η τροχοδρόμηση της ψηφιακής Κύπρου αφορά τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών και προϋποθέσεων για τη λειτουργία της ψηφιακής Κύπρου, συμπεριλαμβανομένης και της καλλιέργειας ψηφιακής κουλτούρας στα διάφορα στρώματα της κυπριακής κοινωνίας. Οι δράσεις της Κυβέρνησης πρέπει να είναι συντονισμένες κάτω από την ομπρέλα της ψηφιακής στρατηγικής και να λαμβάνουν υπόψη και τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Η τροχοδρόμηση της ψηφιακής Κύπρου μπορεί να επιτευχθεί με τη σύνδεση της Κύπρου και με την παροχή δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες.
Η «Σύνδεση της Κύπρου» αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, υψηλής ταχύτητας από όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ψηφιακή Κύπρο. Περιλαμβάνει επίσης θέματα προώθησης του ανταγωνισμού στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν διάφορες υποδομές που να προσφέρουν υψηλής ποιότητας και ταχύτητας ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς όλους τους πολίτες σε προσιτές τιμές. Οι επικοινωνίες και η διακίνηση πληροφοριών πρέπει να γίνονται σε συνθήκες ασφάλειας με εγγυημένη επιχειρησιακή συνέχεια και γνωστό επίπεδο ποιότητας. Η Κύπρος πρέπει να επιτύχει καθολική δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης και δυνατότητα υπερταχείας πρόσβασης μέχρι το 2020 με βάση και τους στόχους που τίθενται στο Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη, δηλαδή:
(i) Μέχρι το 2013 όλα τα νοικοκυριά της Κύπρου να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 2Mbps,
(ii) Μέχρι το 2013 το 70% των επιχειρήσεων της Κύπρου να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 20Mbps,
(iii) Μέχρι το 2020 όλα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις της Κύπρου να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 30Mbps καινοτομία
(iv) Μέχρι το 2020, ποσοστό 50% ή περισσότερο των νοικοκυριών και επιχειρήσεων να έχουν συνδέσεις στο διαδίκτυο με ταχύτητες πάνω από 100 Mbps.
Η προσέγγιση για να επιτευχθούν οι πιο πάνω στόχοι είναι να ενθαρρυνθούν οι δυνάμεις της αγοράς να επενδύσουν σε ευρυζωνική υποδομή. Αφού εξαντληθούν οι δυνατότητες της αγοράς και σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα περιοχές χωρίς την επιθυμητή κάλυψη, τότε θα εξεταστεί το ενδεχόμενο κρατικής χρηματοδότησης.
Ο στόχος αυτός υλοποιείται με τα ακόλουθα Μέτρα και Δράσεις:
Μέτρο 1 - Προώθηση σταθερού Ρυθμιστικού Πλαισίου
Μέτρο 2 - Αδειοδότηση Ασύρματων Δικτύων
Προώθηση της χρήσης του ραδιοφάσματος για την εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα παρέχουν υψηλής ποιότητας και ταχύτητας υπηρεσίες
Μέτρο 3 - Προώθηση του Ανταγωνισμού και Μείωση Τιμών
Προώθηση του ανταγωνισμού στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και μείωση τιμών των ευρυζωνικών υπηρεσιών/προϊόντων.
Μέτρο 4 - Δημιουργία Παγκόσμιου Δικτύου Οπτικών Ινών στο Υποστατικό (Fiber to the Home -FTTH)
Εγκατάσταση και λειτουργία τουλάχιστον ενός παγκόσμιου δικτύου FTTH μέχρι το έτος 2020
Μέτρο 5 - Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
Προώθηση της ασφάλειας των δικτύων και πληροφοριών έτσι ώστε οι πολίτες να διακατέχονται από αίσθημα ασφάλειας και να αναπτυχθεί κλίμα εμπιστοσύνης προς την επιγραφική σύνδεση και τη χρήση του Διαδικτύου.
Η κυβέρνηση ενθαρρύνει την αγορά να επενδύσει σε υποδομές FTTH παρέχοντας τα σωστά κίνητρα που σχετίζονται με κανονισμούς ασφαλείας και μέτρα για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η στενή παρακολούθηση της προόδου και η τόνωση της ζήτησης, ιδίως με την ανάπτυξη των περισσότερων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, e-health και η ηλεκτρονική εκπαίδευση. Οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε περιοχές όπου η αγορά αδυνατεί να αναπτυχθεί και θα πρέπει να στοχεύουν προσεκτικά, έτσι ώστε να μην είναι αποτρεπτικός παράγοντας για ιδιωτικές επενδύσεις.

Χρήσιμες πηγές
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων της Κύπρου
«Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου», Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων της Κύπρου