Νέα 06/12/19: Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει σχετικά με την πιλοτική λειτουργία δικτύων 5G στην Ελλάδα, καλώντας τους πολίτες να εμπιστεύονται του αρμόδιους Φορείς     | |    05/12/19: Ενώ οδεύουμε σε Ψηφιακές Ταυτότητες, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, υπέρ υψηλές ταχύτητες ίντερνετ στην Καλαμάτα πιστεύουν ότι το 5G στειρώνει! Μία ιστορία παρερμηνειών με μακρύ παρελθόν     | |    05/12/19: Η Μαδαγασκάρη υπογράφει συμφωνία εκσυγχρονισμού δικτύων τηλεπικοινωνιών με την Κίνα     | |    04/12/19: Το νέο δημοτικό συμβούλιο της Καλαμάτας δεν ανανεώνει για λόγους υγείας την σύμβαση με την WIND για το Δίκτυο 5G     | |    04/12/19: "Ναι μεν, αλλά" από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών της Ε.Ε για τα θέματα υποδομών του 5G και την Huawei     | |    03/12/19: Ελάδα: Η Vodafone αναπτύσσει 300.000 εγκαταστάσεις με δίκτυα οπτικών ινών     | |    03/12/19: Δανία: Το TDC ανανεώνει το σκέλος υποδομής ως TDC NET     | |    02/12/19: Τo Vodafone Giga Network σε νέα εμπειρία για τα νοικοκυριά μέσα από το Giga Home, με υπερυψηλές ταχύτητες fiber     | |    02/12/19: Η Thales συμβάλλει στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών υποδομών κβαντικής τεχνολογίας     | |    29/11/19: Ολλανδία: Η T-Mobile ανακοίνωσε ότι η Χάγη είναι έτοιμη για υπηρεσίες 5G     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κύπρος | Τσεχία | Δανία | Εσθονία | Φινλανδία | Γαλλία | Γερμανία | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ιρλανδία | Ιταλία | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ολλανδία | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Σλοβακία | Σλοβενία | Ισπανία | Σουηδία | Ηνωμένο Βασίλειο | Κροατία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.Τσεχία

Η κυβέρνηση της Τσεχίας υιοθέτησε στις αρχές του 2011 μια νέα κρατική πολιτική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες με την ονομασία "Digital Czech Republic", η οποία προετοιμάστηκε κατά την διάρκεια του 2010. Η νέα κρατική πολιτική προβλέπει τους ακόλουθους ευρυζωνικούς στόχους: εθνική κάλυψη με ελάχιστες ταχύτητες 2 Mbps (download) και μέσα στις πόλεις ελάχιστες ταχύτητες τα 10 Mbps, μέχρι το 2013, βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών ευρυζωνικών συνδέσεων έτσι ώστε να φτάσει στο 50% του μέσου όρου των ταχυτήτων που είναι διαθέσιμες στις αστικές περιοχές μέχρι το 2015 και επίσης μέχρι το 2015 ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητα 30 Mbps να είναι διαθέσιμες τουλάχιστον στο 30% των συνδρομητών των αστικών περιοχών.
Ως μέρος των δράσεων που προβλέπονται από τη στρατηγική, το υπουργείο ετοίμασε υποστηρικτικά μέτρα με στόχο την διευκόλυνση της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας, όπως είναι η δημιουργία νέου information-sharing portal για την ευρυζωνικότητα (για τελικούς χρήστες, παίκτες της αγοράς και δημόσιες αρχές) για να καλύψει πληροφορίες σχετικά με χρηματοδότηση από την ΕΕ, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, νέα σχετικά με την ανάπτυξη τεχνολογιών και νομοθετικών μέτρων, κλπ. Η ευρυζωνική στρατηγική προβλέπει επίσης την δημιουργία ενός μητρώου για παθητική υποδομή που θα βοηθήσει όσους αναζητούν διευκόλυνση καταμερισμού εν όψει της μείωσης του κόστους ανάπτυξης των υποδομών. Ως μέρος του νέου πακέτου, το υπουργείο σε συνεργασία με το υπουργείο εγχώριας ανάπτυξης (Ministry of Regional Development), σχεδιάζει να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τις κατασκευές των τοπικών αρχών για την απλοποίηση της διαδικασίας για τις άδειες και τα δικαιώματα διέλευσης για την αναθεώρηση του νόμου περί κατασκευής, προκειμένου να απλοποιηθεί η διοικητική διαδικασία και να παρέχει συντονισμένες πληροφορίες για τις υποδομές των τηλεπικοινωνιών (σε δημόσια περιουσία) και σχετικά με τις τρέχουσες τοποθεσίες κατασκευών, προκειμένου να μειωθεί το συνολικό κόστος της εγκατάστασης του δικτύου και του διοικητικού φόρτου. Ενώ δεν υπάρχει κανένα εθνικό κοινοτικό ευρυζωνικό σχήμα επένδυσης με στόχο την ανάπτυξη της υποδομής, οι δήμοι μπορεί να ζητήσουν δημόσια χρηματοδότηση για ευρυζωνική ανάπτυξη. Αυτό έχει ήδη γίνει μελέτη περίπτωσης για την περιφέρεια Vysocina. Η αυξανόμενη χρήση δανείων της ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων καθώς επίσης και η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ευρυζωνικές υποδομές έχουν γίνει προτεραιότητα για την κυβέρνηση.
Η εθνική ευρυζωνική στρατηγική της Τσεχίας ανανεώθηκε το 2013 και είναι σε ισχύ έως το 2020 με την ονομασία "Digital Czech Republic v. 2.0".
Λόγω των τεχνικών περιορισμών που προκύπτουν από τις κινητές ευρυζωνικές τεχνολογίες, η κυβέρνηση εστιάζει σε σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα για την παροχή εθνικής κάλυψης με ταχύτητα τουλάχιστον 30 Mbps μέχρι το 2020. Ωστόσο, η κυβέρνηση διατηρεί μια ουδέτερη στάση σχετικά με τον τύπο της ευρυζωνικής τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί. Για την ποικιλία των περιφερειακών συνθηκών στην Τσεχική Δημοκρατία, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο κατάλληλης υποδομής σε μακροπρόθεσμη βάση και η οποία να επιτρέπει τη σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, οι υποδομές που βασίζονται σε οπτικές ίνες θεωρούνται πιο κατάλληλες για να λάβουν την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας που απαιτείται από τους περισσότερους eServices.

Χρήσιμες πηγές
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Digitalni-Cesko-v--2-0_120320.pdf (στα τσεχικά)
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/country-information-czech-republic