Νέα 24/01/20: Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FBA μιλά μπροστά στην επιτροπή του Κογκρέσου για τη σημασία των οπτικών ινών     | |    23/01/20: Με γοργό ρυθμό μπαίνει το γρήγορο ίντερνετ στα σχολεία της χώρας. Το Μάϊο ολοκληρώνεται το Πρόγραμμα     | |    22/01/20: Ουκρανία: Η Ukrtelecom αναπτύσσει ευρυζωνικές υπηρεσίες οπτικών ιών σε 280 πόλεις και χωριά     | |    21/01/20: Σημαντική 15ετής συμφωνία στις τηλεπικοινωνίες. Η GRID TELECOM υπέγραψε με την WIND σύμβαση μίσθωσης οπτικών ινών     | |    20/01/20: Ολλανδία: Η T-Mobile στοχεύει να συνδέσει πάνω από 100.000 νέες κατοικίες με οπτικές ίνες το 2020     | |    17/01/20: Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του FBA ονοματίστηκε στις Top 10 γυναίκες που παρακολουθούν θέματα συνδεσιμότητας και τεχνολογίας     | |    17/01/20: Η κοινοπραξία της Deutsche Telekom για την ανάπτυξη FTTH βρίσκεται σε εξέλιξη     | |    16/01/20: Η Ofcom τριπλασιάζει την ευρυζωνική ταχύτητα καθολικής υπηρεσίας     | |    16/01/20: Η Vodafone Ελλάδας επενδύει στο κινητό της δίκτυο για υψηλότερη ποιότητα και μεγαλύτερες ταχύτητες     | |    15/01/20: Το Magenta αναπτύσσει καλωδιακό δίκτυο με ταχύτητες gigabit στην Κάτω Αυστρία     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κύπρος | Τσεχία | Δανία | Εσθονία | Φινλανδία | Γαλλία | Γερμανία | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ιρλανδία | Ιταλία | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ολλανδία | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Σλοβακία | Σλοβενία | Ισπανία | Σουηδία | Ηνωμένο Βασίλειο | Κροατία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.



Δανία

Την 1η Ιουνίου του 2010 η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε ένα νέο φιλόδοξο στόχο ευρυζωνικής κάλυψης με ταχύτητα 100 Mbps για όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μέχρι το 2020. Ο προηγούμενος στόχος ήταν όλα τα νοικοκυριά της Δανίας να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση 0,5 Mbps μέχρι το τέλος του 2010. Σε μια ετήσια έκθεση, το National IT and Telecom Agency (NITA) προβλέπει την ευρυζωνική ανάπτυξη. Το 2017 η κυβέρνηση θα ξεκινήσει μια ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση για την εκτίμηση της κατάστασης της επέκτασης των ευρυζωνικών συνδέσεων σε σχέση με το στόχο του 2020. Οι ευρυζωνικοί στόχοι που καθορίστηκαν από την κυβέρνηση της Δανίας είναι τεχνολογικά ουδέτεροι και πρέπει να επιτευχθούν από την αγορά. Ως ένα βήμα για την εκπλήρωση των στόχων του 2020, το Υπουργείο Επιστημών Τεχνολογίας και Καινοτομίας δημοσίευσε ένα πρόγραμμα εργασιών ψηφιακής ανάπτυξης, "Digital Growth Work Programme", τον Ιούνιο του 2010 το οποίο περιλαμβάνει 35 πρωτοβουλίες για προώθηση της ψηφιοποίησης στη Δανία. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα δημιουργίας και την κάλυψη απαιτήσεων επέκτασης στο μέλλον για άδειες φάσματος.
Η κυβέρνηση της Δανίας, οι περιφέρειες της Δανίας και η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Δανίας έχουν υιοθετήσει από κοινού μια στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που προβλέπει την πλήρη σταδιακή κατάργηση, μέχρι το 2015, του χαρτιού και τέτοιων μορφών, στις σχέσεις μεταξύ πολιτών και θεσμών διακυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό, η λύση «Digital Post» έχει αναπτυχθεί για την ασφαλή ανταλλαγή όλης της αλληλογραφίας.

Χρήσιμες πηγές
http://www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2013/13-03-13-bedre-bredbaand-og-mobildaekning-i-hele-danmark (στα σκανδιναβικά)
http://www.telecompaper.com/news/danish-govt-provides-dkk-60-mln-for-broadband-on-bornholm--978299
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/12/02/over-one-third-of-households-and-businesses-covered-by-100mbps-broadband/