Νέα 24/01/20: Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FBA μιλά μπροστά στην επιτροπή του Κογκρέσου για τη σημασία των οπτικών ινών     | |    23/01/20: Με γοργό ρυθμό μπαίνει το γρήγορο ίντερνετ στα σχολεία της χώρας. Το Μάϊο ολοκληρώνεται το Πρόγραμμα     | |    22/01/20: Ουκρανία: Η Ukrtelecom αναπτύσσει ευρυζωνικές υπηρεσίες οπτικών ιών σε 280 πόλεις και χωριά     | |    21/01/20: Σημαντική 15ετής συμφωνία στις τηλεπικοινωνίες. Η GRID TELECOM υπέγραψε με την WIND σύμβαση μίσθωσης οπτικών ινών     | |    20/01/20: Ολλανδία: Η T-Mobile στοχεύει να συνδέσει πάνω από 100.000 νέες κατοικίες με οπτικές ίνες το 2020     | |    17/01/20: Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του FBA ονοματίστηκε στις Top 10 γυναίκες που παρακολουθούν θέματα συνδεσιμότητας και τεχνολογίας     | |    17/01/20: Η κοινοπραξία της Deutsche Telekom για την ανάπτυξη FTTH βρίσκεται σε εξέλιξη     | |    16/01/20: Η Ofcom τριπλασιάζει την ευρυζωνική ταχύτητα καθολικής υπηρεσίας     | |    16/01/20: Η Vodafone Ελλάδας επενδύει στο κινητό της δίκτυο για υψηλότερη ποιότητα και μεγαλύτερες ταχύτητες     | |    15/01/20: Το Magenta αναπτύσσει καλωδιακό δίκτυο με ταχύτητες gigabit στην Κάτω Αυστρία     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κύπρος | Τσεχία | Δανία | Εσθονία | Φινλανδία | Γαλλία | Γερμανία | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ιρλανδία | Ιταλία | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ολλανδία | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Σλοβακία | Σλοβενία | Ισπανία | Σουηδία | Ηνωμένο Βασίλειο | Κροατία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.Εσθονία

Το ευρυζωνικό σχέδιο της Εσθονίας, EstWin, στόχο έχει να περιορίσει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη. Η κυβέρνηση της Εσθονίας και οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις σχεδιάζουν να επενδύσουν περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή ενός αστικού επιπέδου ευρυζωνικού δικτύου ικανού να παρέχει συνδέσεις με ταχύτητα 100 Mbps στην πλειοψηφία των εσθονικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέχρι το τέλος του 2015. Από το ποσό αυτό, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ θα παρασχεθούν από δημόσια χρηματοδότηση και 200 εκατομμύρια ευρώ από επενδύσεις ιδιωτικών παρόχων.
Τα στάδια για το πρόγραμμα ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας είναι:
-Ο στόχος του πρώτου σταδίου: Το έργο EstWin. Όλη η Εσθονία θα καλυφθεί με βασικό δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το 2012, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 98% των κατοικιών, των επιχειρήσεων και των αρχών βρίσκονται πιο κοντά από 1,5 χλμ. από το βασικό δίκτυο. Θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν οι τεχνικές και οικονομικές συνθήκες για τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο για την ανάπτυξη του δικτύου πρόσβασης που θα φτάνει στον τελικό χρήστη και την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών.
-Το δεύτερο στάδιο: Η ανάπτυξη του δικτύου πρόσβασης από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο και η παροχή εξοπλισμού που απαιτείται για την δημιουργία υπηρεσιών.
-Ο στόχος του τρίτου σταδίου: Το έργο EstWIN 2. Τα δίκτυα πρόσβασης θα έχουν δημιουργηθεί στις περιοχές που οι πάροχοι επικοινωνιών δεν έχει ξεκινήσει η κατασκευή των δικτύων πρόσβασης και την παροχή υπηρεσιών ακόμα.
Για την διεξαγωγή του έργου EstWin, συστάθηκε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με την ονομασία Estonian Broadband Development Foundation τον Αύγουστο του 2009. Το σχέδιο κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2010, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι συμβατό με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2010. Από την άποψη αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το εν λόγω έργο βοηθά στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου για βιώσιμη οικονομία και κοινωνικά οφέλη από μια ψηφιακή ενιαία αγορά, χωρίς να στρεβλώνουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό. Η δημόσια χρηματοδότηση θα χορηγείται μόνο σε σχέση με τις μη κατοικημένες περιοχές στις οποίες δεν είναι οικονομικά βιώσιμη για τους εμπορικούς φορείς για την κατασκευή δικτύων υψηλών ταχυτήτων. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της παρουσίασης της πρώτης φάσης των 2.000 χλμ., που αποτελείται από περίπου 10 διαφορετικά υποέργα, έχει υπολογιστεί στα 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ένα συνολικό ποσό της τάξης των 22,36 εκατομμυρίων έχει σχεδιαστεί στις Κρατικές Ενισχύσεις (State Aid). Η ενίσχυση αυτή λαμβάνει τη μορφή χρηματοδοτήσεων. Το πρώτο υποέργο ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2010.
Εκτός από την ολοκλήρωση του EstWin, η Ψηφιακή Στρατηγική της Εσθονίας, συγκεκριμενοποιεί περαιτέρω τα μέτρα στον τομέα των ευρυζωνικών επικοινωνιών, για παράδειγμα στον τομέα διαθεσιμότητας φάσματος. Ο Σύνδεσμος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit) λειτουργεί αρμόδιο εθνικό κέντρο. Το Ίδρυμα Ευρυζωνικής Ανάπτυξης της Εσθονίας παρέχει ένα χάρτη των υφιστάμενων υποδομών δικτύου.

Χρήσιμες πηγές
http://www.elasa.ee/public/files/Estonian%20Broadband%20Vision.pdf (στα αγγλικά)
http://www.slideshare.net/Koroli/information-society-estonia
http://www.elasa.ee/public/files/Eesti%20lairiba%20arenguvisioon.pdf
http://www.elasa.ee/index.php?page=112