Νέα 24/01/20: Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FBA μιλά μπροστά στην επιτροπή του Κογκρέσου για τη σημασία των οπτικών ινών     | |    23/01/20: Με γοργό ρυθμό μπαίνει το γρήγορο ίντερνετ στα σχολεία της χώρας. Το Μάϊο ολοκληρώνεται το Πρόγραμμα     | |    22/01/20: Ουκρανία: Η Ukrtelecom αναπτύσσει ευρυζωνικές υπηρεσίες οπτικών ιών σε 280 πόλεις και χωριά     | |    21/01/20: Σημαντική 15ετής συμφωνία στις τηλεπικοινωνίες. Η GRID TELECOM υπέγραψε με την WIND σύμβαση μίσθωσης οπτικών ινών     | |    20/01/20: Ολλανδία: Η T-Mobile στοχεύει να συνδέσει πάνω από 100.000 νέες κατοικίες με οπτικές ίνες το 2020     | |    17/01/20: Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του FBA ονοματίστηκε στις Top 10 γυναίκες που παρακολουθούν θέματα συνδεσιμότητας και τεχνολογίας     | |    17/01/20: Η κοινοπραξία της Deutsche Telekom για την ανάπτυξη FTTH βρίσκεται σε εξέλιξη     | |    16/01/20: Η Ofcom τριπλασιάζει την ευρυζωνική ταχύτητα καθολικής υπηρεσίας     | |    16/01/20: Η Vodafone Ελλάδας επενδύει στο κινητό της δίκτυο για υψηλότερη ποιότητα και μεγαλύτερες ταχύτητες     | |    15/01/20: Το Magenta αναπτύσσει καλωδιακό δίκτυο με ταχύτητες gigabit στην Κάτω Αυστρία     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κύπρος | Τσεχία | Δανία | Εσθονία | Φινλανδία | Γαλλία | Γερμανία | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ιρλανδία | Ιταλία | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ολλανδία | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Σλοβακία | Σλοβενία | Ισπανία | Σουηδία | Ηνωμένο Βασίλειο | Κροατία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.Γαλλία

Τον Δεκέμβριο του 2011, ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας ανέφερε ότι το 95% των δράσεων που προβλέπονται από το Digital Plan 2012 ("France numerique 2012"), που παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2008) είχαν υλοποιηθεί ή βρίσκονταν στο στάδιο της εφαρμογής. Αυτό περιλαμβάνει τους στόχους των αποφάσεων της ευρυζωνικής πρόσβασης (με ελάχιστη ταχύτητα τα 512 kbit/s) με λιγότερο από 35 ευρώ τον μήνα για το 100% του πληθυσμού, μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, την ανάπτυξη παραγωγής και προσφορές για ψηφιακό περιεχόμενο, την ανανέωση της διακυβέρνησης και του οικοσυστήματος της ψηφιακής οικονομίας στη Γαλλία. Επιπρόσθετα η ψηφιακή στρατηγική για το 2020 παρουσιάστηκε από τον πρωθυπουργό μέσω του «Ψηφιακή Γαλλία 2012-2020: αποτελέσματα και προοπτικές» («France numerique 2012-2020 : bilan et perspectives»), τον Νοέμβριο του 2011.
Στόχος της γαλλικής κυβέρνησης είναι υψηλή ταχύτητα πρόσβασης στο 70% του πληθυσμού έως το 2020 και στο 100% του πληθυσμού έως το 2025.
Τον Φεβρουάριο του 2013 ο πρόεδρος της Γαλλίας ανακοίνωσε ένα νέο εθνικό σχέδιο διάρκειας 10 ετών, που ονομάζεται "France Tres Haut Debit"3, με σκοπό τη δημιουργία ενός superfast ευρυζωνικού δικτύου σε όλη τη Γαλλία. Το σχέδιο αντικαθιστά μια προηγούμενη έκδοση που δημιουργήθηκε το 2010. Είναι μια εθνική στρατηγική που βασίζεται στην κινητοποίηση των πρωτοβουλιών των φορέων εκμετάλλευσης και των τοπικών αρχών. Ο στόχος του νέου σχεδίου είναι η ανάπτυξη νέων δικτύων οπτικών ινών σε ολόκληρη τη χώρα, παρέχοντας μια νέα ψηφιακή υποδομή, με τους δημόσιους φορείς να παίρνουν πρωτοβουλία στις περιοχές όπου ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι πρόθυμος να επενδύσει. Σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η επιλογή για δίκτυο οπτικών ινών παραμένει δύσκολη να προβλεφθεί, το σχέδιο προβλέπει τα τοπικά συμβούλια να εξετάσουν μια σειρά τεχνολογικές επιλογές και μοντέλα ανάπτυξης. Μια εναλλακτική επιλογή που εξετάζεται είναι η παράδοση των superfast ευρυζωνικών υπηρεσιών σε ορισμένες αγροτικές περιοχές, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας 4G. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν ? 3 δις σε κρατική χρηματοδότηση για τις τοπικές αρχές, για πάνω από 10 χρόνια, καθώς και την πρόσβαση σε δάνεια από ? 20 δις. κεφαλαίων ταμιευτηρίου. Επίσης θέτει μακροπρόθεσμο στόχο για κάλυψη FTTH δικτύων για το 80% των νοικοκυριών έως το 2022. Το σχέδιο παρέχει μια κοινή επένδυση μεταξύ των ιδιωτικών φορέων και των τοπικών αρχών. Σε μια περιοχή που αντιπροσωπεύει το 57% του πληθυσμού, οι φορείς δεσμεύονται να την ανάπτυξη ιδιωτικών δικτύων από κοινού με πολύ μεγάλη ταχύτητα στο πλαίσιο των συμφωνιών με το κράτος και σχετικών συμβάσεων. Σε αυτές τις περιοχές, οι πάροχοι αναπτύσσουν δίκτυα οπτικών ινών FTTH. Οι περιοχές αυτές ονομάζονται "conventionnees" (στο πλαίσιο της συμφωνίας). Για την υπόλοιπη επικράτεια, η οποία αντιπροσωπεύει το 43% του πληθυσμού, οι τοπικές κυβερνήσεις θα δημιουργήσουν δημόσια δίκτυα ανοικτά σε όλους τους φορείς, με την τεχνική και οικονομική υποστήριξη από την πολιτεία. Τέτοια δίκτυα βασίζονται σε έναν συνδυασμό τεχνολογίας που συνδυάζει οπτικές ίνες έως το σπίτι, αύξηση του εύρους ζώνης, τηλεόραση και LTE - 4G.
Η Γαλλία έχει καθιερώσει ένα ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ultrafast ευρυζωνικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό χρηματοδοτικών μέσων. Ένα μέρος είναι ? 900 εκατ. επιχορηγήσεων για έργα από τις τοπικές αρχές να αναπτύξουν NGA. Επιλέξιμες τεχνολογίες θα είναι ως επί το πλείστον FTTB / H, αλλά επίσης και η αναβάθμιση των υπαρχόντων δικτύων χαλκού. Ένα επιπλέον ποσό 1 δις ? έχει διατεθεί για δάνεια σε ιδιώτες επενδυτές που επιδιώκουν να αναπτύξουν NGA και ένα τρίτο ποσό μέχρι και ? 100 εκατ. για την έρευνα και την ανάπτυξη δορυφορικών λύσεων υψηλής ταχύτητας. Ο Γάλλος πρόεδρος Francois Hollande σε ομιλία του, εξηγώντας το σχέδιο, δήλωσε ότι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας θα ενίσχυαν την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της Γαλλίας και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και τόνισε ότι είναι μια ευκαιρία για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της απασχόλησης. Η υψηλή ανεργία και η σύσφιξη από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές έφεραν τη γαλλική οικονομία σε στασιμότητα. Στο πλαίσιο του σχεδίου, μέχρι το 2017, στο τέλος της πρώτης θητείας του Γάλλου προέδρου, θα έχει καλυφθεί το 50% της χώρας.

Χρήσιμες πηγές
http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/collectivites/PFTHD/cahiers-des-charges-AAP-PNTHD-fev2013.pdf (Στα γαλλικά)
http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/files/files/archive/www.industrie.gouv.fr/tic/france-numerique2020/2011_plan_france_numerique2020.pdf (Στα γαλλικά)
http://uk.reuters.com/article/2013/02/20/uk-france-broadband-idUKBRE91J11D20130220?goback=.gde_1817018_member_216648961
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2013/02/22/france-to-plough-eur20bn-into-fibre-broadband-networks/