Νέα 30/09/20: H Three Ireland ενεργοποιεί το δίκτυο 5G     | |    29/09/20: Η Vodafone θα λανσάρει 5G στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2021     | |    28/09/20: Η Telefonica θα λανσάρει 5G στις πέντε μεγαλύτερες πόλεις της Γερμανίας τον επόμενο μήνα     | |    25/09/20: Κυριάκος Πιερρακάκης: Η δημοπρασία για το 5G και το «Ταμείο Φαιστός» δημιουργούν μία μεγάλη αγορά καινοτομίας και απασχόλησης υψηλού επιπέδου     | |    24/09/20: Η Virgin Media καταγράφει ταχύτητες 2.2Gbps σε δοκιμή     | |    23/09/20: Με ευρύτατη πλειοψηφία 275 βουλευτών πέρασε το ν/σ για τον «Κώδικά Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κυριάκος Πιερρακάκης: «Ακόμα και στα τέλη της εβδομάδας ο διαγωνισμός για το 5G» ανάφερε.     | |    22/09/20: Η Ericsson εξαγοράζει αντί 1,1 δισ. δολαρίων την Cradlepoint, πάροχο ασύρματων λύσεων WAN     | |    21/09/20: Γερμανία: Η Telekom θα απενεργοποιήσει το δίκτυο 3G από τις 30 Ιουνίου 2021     | |    27/08/20: Η Vodafone UK συνεργάζεται με την Openreach για να επεκτείνει τις υπηρεσίες gigabit σε τρεις νέες πόλεις     | |    26/08/20: Γερμανία: Η Telekom αυξάνει τις ταχύτητες των ευρυζωνικών υπηρεσιών για 280.000 επιπλέον σπίτια     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές χωρών παγκοσμίως

Κορέα | Καναδάς | Ιαπωνία | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | Αυστραλία | Ελβετία | Ισλανδία | Νορβηγία | Σιγκαπούρη | Νέα Ζηλανδία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει διάφορα κράτη παγκοσμίως για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.Νορβηγία

Στη Νορβηγία η αρμόδια ρυθμιστική αρχή Norwegian Post and Telecommunications Authority (NPT) έχει προβεί στις παρακάτω δράσεις για την προώθηση της ευρυζωνικότητας:
Η NPT είχε αναγνωρίσει ένα αριθμό από πιθανά προβλήματα ανταγωνισμού στην αγορά της αποδέσμευσης του τοπικού βρόγχου, με σημαντικότερο την κάθετη ολοκλήρωση των υπηρεσιών της Telenor η οποία οδηγούσε σε κάποια μορφή διακρίσεων. Επίσης οι υψηλές τιμές αναγνωρίστηκαν ως ένα ακόμη πρόβλημα ανταγωνιστικότητας στην αγορά.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αγορά της αποδέσμευσης του τοπικού βρόγχου δεν περιορίζεται μόνο στο δίκτυο χαλκού άλλα περιλαμβάνει και άλλες τεχνολογίες (πχ οπτικές ίνες) με αποτέλεσμα να απαιτείται διαφορετική προσέγγιση ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.
Στόχος της NPT όσο αφορά την αποδέσμευση των χάλκινων τοπικών βρόγχων είναι η αποτελεσματική χρήση της υπάρχουσα υποδομής και η εξασφάλιση ικανοποιητικών κερδών από την υπάρχουσα υποδομή ώστε να εξασφαλισθεί η απαραίτητη συντήρηση, αναβάθμιση και τυχών νέες επενδύσεις στο δίκτυο. Επίσης, η Telenor θα πρέπει να ικανοποιεί κάθε λογική αίτηση για πρόσβαση στο χάλκινο δίκτυο πρόσβασης ενώ υπάρχουν και συγκεκριμένες προθεσμίες για την ικανοποίηση κάθε αίτησης.
Η κυβέρνηση της Νορβηγίας το 2005 ανέπτυξε το πρόγραμμα H?ykom programme με στόχο την αύξηση των δεξιοτήτων στη χρήση και το ποσοστό της χρήσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών, προκειμένου να τονώσει την αύξηση της χρήσης και ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό σε οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων υπηρεσιών στους ασθενείς, τους φοιτητές, τις επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό.
Παράλληλα το 2009 αναπτύχθηκε από την κυβέρνηση της Νορβηγίας η πρωτοβουλία με τίτλο "eNorway 2009 - the digital leap", που θα ενίσχυε την κυβερνητική πολιτική για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία και την ευημερία της ανάπτυξης και της αλλαγής στο δημόσιο τομέα.
Η πρωτοβουλία eNorway 2009 έχει τρεις τομείς-στόχους:

  • Το άτομο μεμονωμένα στην ψηφιακή Νορβηγία
  • Η καινοτομία και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας
  • Ένας δημόσιος τομέας συντονισμένος και προσαρμοσμένος στον χρήστη


Χρήσιμες Πηγές
http://www.npt.no
http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Engelsk/About_Norway_Digital/
http://www.regjeringen.no/en/dep/fad/Documents/Reports-and-plans/Plans/2005/eNorway-2009--the-digital-leap.html?id=476705 http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/eNorway_2009.pdf