Νέα 02/06/20: Cosmote Fiber: Τις 180.000 έφτασαν οι γραμμές Fiber To The Home σε όλη την Ελλάδα     | |    01/06/20: Καναδάς: Η Bell, η Videotron και η Cogeco επεκτείνουν τα αγροτικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας του Κεμπέκ με κυβερνητική υποστήριξη     | |    29/05/20: Ολλανδία: Θα δοθούν στην ACM αυξημένες εξουσίες για την παρακολούθηση του ανταγωνισμού των σταθερών τηλεπικοινωνιών παρόχων     | |    28/05/20: Οι βελγικές ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν νέα τιμολόγια πρόσβασης για τα καλωδιακά δίκτυα     | |    27/05/20: Η Μάλτα ξεκίνησε διαβούλευση για την ευρυζωνική πρόσβαση     | |    26/05/20: Καταγράφηκε η μεγαλύτερη ταχύτητα στο Ιντερνετ 44,2 terabits per second (Tbps) από ομάδα των πανεπιστημίων Monash, Swinburne και RMIT     | |    25/05/20: Ουγγαρία: Η κάλυψη δικτύου Magabit Telekom gigabit φτάνει σε 2 εκατομμύρια κτίρια     | |    22/05/20: Η εταιρεία Personal αυξάνει το αποτύπωμα της Παραγουάης σε συνδέσεις FTTH     | |    21/05/20: Ιταλία: Η Wind Tre μεταπωλεί τις συνδέσεις οπτικών ινών μέσω του FTTH δικτύου της Fastweb     | |    21/05/20: ΕΕΤΤ: Μειώνονται οι τιμές πρόσβασης σε δίκτυα νέας γενιάς (NGA)     | |   

Ευρυζωνικότητα

Ευρυζωνικότητα | Λευκή Βίβλος | 9 Σημεία | Top 10 Δικτυακοί τόποι | eEurope 2005 | i2010 | Πως μπορώ να αποκτήσω | Η σημασία της Ευρυζωνικότητας διεθνώς | Η σημασία της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα | Πλεονεκτήματα Ευρυζωνικής Πρόσβασης | Παρουσιάσεις | Μελέτες | Ευρυζωνικές Τεχνολογίες

Δυνατότητα γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος

Το πιο επαναστατικό χαρακτηριστικό των ευρυζωνικών δικτύων είναι η εξάλειψη σημαντικών παραγόντων «αποκλεισμού» μεγάλων ομάδων πληθυσμού και περιοχών της χώρας όπως της απόστασης και του χρόνου. Η εγκατάσταση ευρυζωνικών υποδομών μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, κυρίως σε απομακρυσμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, οι οποίες συνήθως είναι αυτές που αντιμετωπίζουν τους πιο έντονους τεχνολογικούς αποκλεισμούς.

Η έλλειψη πρόσβασης σε αυτού του είδους τα δίκτυα και τις υπηρεσίες αναμένεται να επιφέρει οικονομική στασιμότητα ή επιβράδυνση στην ανάπτυξη μιας τοπικής οικονομίας. Η ύπαρξη παρωχημένων δικτυακών υποδομών θα οδηγήσει στην αποτυχία συγκέντρωσης νέων μορφών επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας σε μία περιοχή, ενώ θα θέτει συνεχή προβλήματα στην διαφήμιση και προώθηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, τα εξελιγμένα συστήματα υγείας δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους στερώντας έτσι από τους πολίτες τα σημαντικά τους οφέλη. Παρόμοια προβλήματα αναμένεται να παρουσιαστούν και στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης. Η αδυναμία υποστήριξης εξελιγμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών αναμένεται να επιφέρει σημαντικά προβλήματα δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η υποστήριξη διαφόρων δράσεων όπως αυτές που σχετίζονται με την κατάρτιση και δια βίου μάθηση των πολιτών. Όπως έχει αναγνωριστεί από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δράσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, για την αντιμετώπιση της ανεργίας και για την συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η ανάπτυξη κατάλληλων ευρυζωνικών υποδομών οι οποίες θα είναι προσιτές και προσβάσιμες από όλους τους πολίτες, μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον κίνδυνο διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος ανάμεσα στους πολίτες ή στις περιφέρειες και να δώσει ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για την εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών.

• Προοπτικές στη ζωή των πολιτών
• Προοπτικές στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
• 
Δυνατότητα γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος