Νέα 07/08/20: Η TelOne δημιουργεί νέα σύνδεση οπτικών ινών στη βόρεια Ζιμπάμπουε     | |    06/08/20: Νέα Ζηλανδία: Το πρόγραμμα UFB επιτυγχάνει συνδέσεις σε ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις     | |    05/08/20: Ηνωμένο Βασίλειο: Η Virgin Media επεκτείνει τη συνδεσιμότητα gigabit σε τρεις ακόμη πόλεις     | |    04/08/20: Ουκρανία: Η Ukrtelecom εκδίδει προτάσεις για την επίτευξη του στόχου του υπουργείου για κάλυψη του 95% του αγροτικού πληθυσμού με ταχύτητα 100Mbps     | |    03/08/20: Η Telecom Namibia αναβαθμίζει το VSAT για να προσφέρει σύνδεση σε απομακρυσμένες περιοχές     | |    31/07/20: Μαλδίβες: Η Dhiraagu επεκτείνει την ευρυζωνική σύνδεση οπτικών ινών στο Maduwaree     | |    30/07/20: Η Vodafone Germany καλύπτει με υπηρεσίες gigabit 21 εκατομμύρια γερμανικά σπίτια     | |    29/07/20: Περού: Το Κογκρέσο προτείνει την αύξηση του ελάχιστου επιπέδου ταχύτητας διαδικτύου από 40% σε 90%     | |    28/07/20: Νέα Ζηλανδία: Η Επιτροπή Εμπορίου συζητά επιπλέον διαβουλεύσεις για την μεθοδολογία εισαγωγής για τη ρύθμιση των υπηρεσιών πρόσβασης σταθερής γραμμής οπτικών ινών     | |    24/07/20: Η ευρυζωνική σύνδεση οπτικών ινών της εταιρείας Dhiraagu φτάνει σε 60 νησιά στις Μαλδίβες     | |   

Ευρυζωνικότητα

Ευρυζωνικότητα | Λευκή Βίβλος | 9 Σημεία | Top 10 Δικτυακοί τόποι | eEurope 2005 | i2010 | Πως μπορώ να αποκτήσω | Η σημασία της Ευρυζωνικότητας διεθνώς | Η σημασία της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα | Πλεονεκτήματα Ευρυζωνικής Πρόσβασης | Παρουσιάσεις | Μελέτες | Ευρυζωνικές Τεχνολογίες

Δυνατότητα γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος

Το πιο επαναστατικό χαρακτηριστικό των ευρυζωνικών δικτύων είναι η εξάλειψη σημαντικών παραγόντων «αποκλεισμού» μεγάλων ομάδων πληθυσμού και περιοχών της χώρας όπως της απόστασης και του χρόνου. Η εγκατάσταση ευρυζωνικών υποδομών μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, κυρίως σε απομακρυσμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, οι οποίες συνήθως είναι αυτές που αντιμετωπίζουν τους πιο έντονους τεχνολογικούς αποκλεισμούς.

Η έλλειψη πρόσβασης σε αυτού του είδους τα δίκτυα και τις υπηρεσίες αναμένεται να επιφέρει οικονομική στασιμότητα ή επιβράδυνση στην ανάπτυξη μιας τοπικής οικονομίας. Η ύπαρξη παρωχημένων δικτυακών υποδομών θα οδηγήσει στην αποτυχία συγκέντρωσης νέων μορφών επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας σε μία περιοχή, ενώ θα θέτει συνεχή προβλήματα στην διαφήμιση και προώθηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, τα εξελιγμένα συστήματα υγείας δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους στερώντας έτσι από τους πολίτες τα σημαντικά τους οφέλη. Παρόμοια προβλήματα αναμένεται να παρουσιαστούν και στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης. Η αδυναμία υποστήριξης εξελιγμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών αναμένεται να επιφέρει σημαντικά προβλήματα δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η υποστήριξη διαφόρων δράσεων όπως αυτές που σχετίζονται με την κατάρτιση και δια βίου μάθηση των πολιτών. Όπως έχει αναγνωριστεί από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δράσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, για την αντιμετώπιση της ανεργίας και για την συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η ανάπτυξη κατάλληλων ευρυζωνικών υποδομών οι οποίες θα είναι προσιτές και προσβάσιμες από όλους τους πολίτες, μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον κίνδυνο διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος ανάμεσα στους πολίτες ή στις περιφέρειες και να δώσει ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για την εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών.

• Προοπτικές στη ζωή των πολιτών
• Προοπτικές στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
• 
Δυνατότητα γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος