Νέα 26/08/21: Ο Τηλελιμένας Plana της United Group έλαβε πλήρη πιστοποίηση βαθμίδας 4 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τηλελιμένων (WTA)     | |    06/08/21: Ερχεται το «Ultra-Fast Broadband 2» για γρήγορο internet σε όλη την Ελλάδα     | |    30/07/21: COSMOTE: Λύσεις για Internet χωρίς σταθερή γραμμή σε όλη την Ελλάδα     | |    28/07/21: COSMOTE: Λύσεις smart cities με τεχνολογία ΝΒ-ΙοΤ στα Χανιά και τη Μονεμβασιά     | |    27/07/21: Μνημόνιο συνεργασίας της Συμμετοχές 5G με την Nokia Hellas     | |    26/07/21: Η Logicom Solutions μετατρέπει την Πάφο σε «έξυπνη πόλη»     | |    23/07/21: Πώς το 5G θα αλλάξει την ιατρική και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία     | |    21/07/21: Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2020-2021     | |    20/07/21: Με την υποστήριξη του Δικτύου Νέας Γενιάς της WIND η αντιμετώπιση ατυχημάτων στις παραλίες     | |    19/07/21: Η Hewlett Packard Enterprise επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο 5G λύσεων με την αυτοματοποιημένη λύση διαχείρισης 5G     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών

Καναδάς

   :: Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Η κυβέρνηση του Καναδά από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 πραγματοποιεί συντονισμένες προσπάθειες για την ανάπτυξη σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υποδομών και την προώθηση των ΤΠΕ.

Καθοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στον Καναδά είναι οι παρακάτω:

:: Από τη δεκαετία του 90 η κυβέρνηση του Καναδά προώθησε και εφάρμοσε μια σειρά πρωτοβουλιών που αφορούσαν την ανάπτυξη ΤΠΕ (Industry Canada, Government of Canada, Connecting Canadians Web site).

:: Το Υπουργείο Βιομηχανίας ανέπτυξε συντονισμένη δράση με σκοπό να καταστεί ο Καναδάς η πιο συνδεδεμένη χώρα στον κόσμο και να επιτύχει την ανάπτυξη ΤΠΕ μέσω της προώθησης της on-line πρόσβασης και της δημιουργίας «έξυπνων κοινοτήτων» που βασίζονται στη χρήση των ΤΠΕ. Για το λόγο αυτό ανέπτυξε τα κατάλληλα μέτρα που ενθάρρυναν τις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου και την προσφορά υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

:: Στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας (2001) συστάθηκε μια εθνική ομάδα εργασίας για την ευρυζωνικότητα η οποία καθόρισε την στρατηγική που έπρεπε να ακολουθηθεί για να επιτευχθεί καθολική ευρυζωνική πρόσβαση έως το 2005. Πιο αναλυτικά η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας καθιέρωσε διάφορες προτεραιότητες πρόσβασης όπως ότι όλες οι συνδέσεις πρέπει να παρέχουν πρόσβαση Διαδικτύου με ταχύτητες πάνω από 1,5 Mbps, οι ταχύτητες πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ταχύτητες στις αστικές περιοχές και ότι η τοπική ευρυζωνική υποδομή πρέπει να επεκταθεί και να παρέχει υπηρεσίες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στις δημόσιες βιβλιοθήκες καθώς και σε άλλα δημόσια σημεία πρόσβασης.

::Επιπλέον η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή του Καναδά δημιούργησε μια επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη θεμάτων που αφορούν τη διασύνδεση (Interconnection Steering Committee - CISC).

:: Παράλληλα το 2001 δημιουργήθηκε η εθνική ομάδα εργασίας για την ευρυζωνικότητα (NBTF). Ενώ αργότερα ανακοινώθηκαν διάφορες πρωτοβουλίες και δράσεις που είχαν ως στόχο την επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές καθώς και την ενίσχυση προγραμμάτων που προωθούσαν τη δορυφορική τεχνολογία και την άθροιση της ζήτησης έτσι ώστε να επιτευχθεί χαμηλότερο κόστος ευρυζωνικής σύνδεσης στις αγροτικές περιοχές.

:: Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην δημιουργία σημείων που παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση σε δημόσιους χώρους (σχολεία, νοσοκομεία, κ.α.). Τα περισσότερα από αυτά τα σημεία αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος Community Access Program ( CAP).

:: Δύο ήταν τα κύρια μοντέλα τα οποία στοχεύουν στην αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στον Καναδά,
      i) Το μοντέλο υποστήριξης υποδομών («infrastructure support model»), που βασίζεται στα κίνητρα για την παρότρυνση της προσφοράς ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών
      ii) Το μοντέλο κοινοτικής συνάθροισης («community aggregator model»), που βασίζεται στην παρότρυνση της ζήτησης για ευρυζωνικότητα στις υπο-εξυπηρετούμενες κοινότητες μέσω της άμεσης υποστήριξης ενός τοπικού «συναθροιστή ζήτησης»
:: Τέλος προωθήθηκαν πολλά ερευνητικά προγράμματα, στα πλαίσια των οποίων ενισχύθηκε η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών και η ζήτηση γενικότερα ευρυζωνικών υπηρεσιών. Μερικά από τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν είναι τα εξής:
      i) Το πρόγραμμα BRAND στα πλαίσια του οποίου οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί απομακρυσμένων κοινοτήτων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση της κατάρτισης ενός επιχειρησιακού σχεδίου
      ii) Δημιουργία του ερευνητικού δικτύου Canarie.
      iii) Πρωτοβουλία «Broadband Marketplace», όπου οι Κοινότητες μπορούν να βρουν βοήθεια για την κατάρτιση και/ή εφαρμογή των ευρυζωνικών επιχειρησιακών σχεδίων τους και να υποβάλουν τις αιτήσεις για την ενίσχυση προτάσεων που σχετίζονται με ευρυζωνικές υπηρεσίες
      iv)Περιφερειακό πρόγραμμα «Villages branches du Quebec»