Νέα 26/08/21: Ο Τηλελιμένας Plana της United Group έλαβε πλήρη πιστοποίηση βαθμίδας 4 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τηλελιμένων (WTA)     | |    06/08/21: Ερχεται το «Ultra-Fast Broadband 2» για γρήγορο internet σε όλη την Ελλάδα     | |    30/07/21: COSMOTE: Λύσεις για Internet χωρίς σταθερή γραμμή σε όλη την Ελλάδα     | |    28/07/21: COSMOTE: Λύσεις smart cities με τεχνολογία ΝΒ-ΙοΤ στα Χανιά και τη Μονεμβασιά     | |    27/07/21: Μνημόνιο συνεργασίας της Συμμετοχές 5G με την Nokia Hellas     | |    26/07/21: Η Logicom Solutions μετατρέπει την Πάφο σε «έξυπνη πόλη»     | |    23/07/21: Πώς το 5G θα αλλάξει την ιατρική και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία     | |    21/07/21: Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2020-2021     | |    20/07/21: Με την υποστήριξη του Δικτύου Νέας Γενιάς της WIND η αντιμετώπιση ατυχημάτων στις παραλίες     | |    19/07/21: Η Hewlett Packard Enterprise επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο 5G λύσεων με την αυτοματοποιημένη λύση διαχείρισης 5G     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών

Φινλανδία

   :: Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Η Φινλανδία έως το 2003 δεν είχε σημειώσει αξιόλογη πρόοδο στον τομέα των ευρυζωνικών υποδομών και εφαρμογών, όμως από τότε μπήκε δυναμικά στην κούρσα της ευρυζωνικότητας και σήμερα αποτελεί μια από τις κορυφαίες χώρες σε αυτόν τον τομέα, παρουσιάζοντας υψηλά ποσοστά στη πρόσβαση και στη χρήση της ευρυζωνικότητας. Καθοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας έπαιξε από τη μια η μοναδική δομή του τομέα τηλεπικοινωνιών στην Φινλανδία, την οποία την έχει κληρονομήσει από την περίοδο πριν την αλλαγή στο ρυθμιστικό πλαίσιο που επέτρεπε την ιδιωτικοποίηση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών καθώς και στην καλή εφαρμογή των κυβερνητικών πρωτοβουλιών.

Καθοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στη Φινλανδία είναι οι παρακάτω:

:: Το φινλανδικό πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας συντονίζεται από τον πρωθυπουργό και η διαχείριση του προγράμματος γίνεται από το γραφείο του. Η φινλανδική κυβέρνηση θεωρεί πως η αποδοτική εφαρμογή των πρωτοβουλιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας απαιτεί τη συνεργασία όλων των υπουργείων και για αυτό ο συντονισμός πρέπει να γίνεται στα υψηλότερα πολιτικά επίπεδα.

:: Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει οργανώσει ένα πρόγραμμα σχετικά με την εθνική στρατηγική για την ευρυζωνικότητα και έχει δημιουργήσει ένα δικτυακό τόπο που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ευρυζωνικές υποδομές και εφαρμογές.

:: Η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή FICORA και η φινλανδική αρχή ανταγωνισμού έπαιξαν από νωρίς σημαντικό ρόλο στον έλεγχο και στην επιβολή των όρων του ανταγωνισμού και των προτύπων.

:: Η Φινλανδία ήταν από τις πρώτες χώρες που προχώρησε στην ψηφιοποίηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της, γεγονός που βοήθησε στην ταχύτητα διάχυσης της ευρυζωνικότητας

:: Η φινλανδική κυβέρνηση έθεσε ως στόχο να αποτελέσει η χώρα ευρωπαϊκό ηγέτη ως προς τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υποδομών και να εξασφαλιστεί πως όλοι οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα και για αυτό το λόγο έδωσε βαρύνουσα σημασία στα εξής:
      i) την προώθηση του ανταγωνισμού ανάμεσα σε όλα τα δίκτυα επικοινωνιών,
      ii) την προώθηση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και περιεχομένου,
      iii) την παρακίνηση της ζήτησης για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες,
      iv) τη συνέχιση και την ανάπτυξη ειδικών μέτρων υποστήριξης σε εκείνες τις περιοχές στις οποίες υπάρχει ανεπαρκής ζήτηση για την εμπορική προσφορά των ευρυζωνικών υποδομών

:: Τα μέτρα και οι πρωτοβουλίες που προωθήθηκαν είναι τεχνολογικά ουδέτερα και επιτρέπουν την παράλληλη ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών και αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

:: Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 όλα τα κυβερνητικά προγράμματα έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα στην Κοινωνίας της Πληροφορίας καθώς έβλεπαν πως αποτελεί μέσο για την προώθηση της ευημερίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της διαφάνειας, της υπευθυνότητας, της δημοκρατίας, της καλής διακυβέρνησης, καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

:: Από τον Φεβρουάριο του 2004 λειτουργεί ένα on line forum με τίτλο «Κοινωνία της γνώσης-Κοινωνία του μέλλοντος», του οποίου τα σχόλια και οι δημοσιεύσεις χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ενώ η ομάδα υπουργών και το φινλανδικό Συμβούλιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας ενημερώνεται για τις συζητήσεις που γίνονται σε αυτό.

:: Επίσης σημαντικό ρόλο έχουν και οι διάφορες περιφερειακές στρατηγικές και πρωτοβουλίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας μέσω των οποίων προωθείται η ανάπτυξη των ευρυζωνικών εφαρμογών. Αξίζει να σημειωθεί πως οι φινλανδικές πρωτοβουλίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογική σύγκλιση και τις δυνατότητες που παρέχουν οι πολλαπλές πλατφόρμες.

:: Η φινλανδική κυβέρνηση έλαβε μια απόφαση τον Μάρτιο του 2004 σύμφωνα με την οποία οι τηλεοπτικές μεταδόσεις θα πρέπει να μετακινηθούν προς την ψηφιακή πλατφόρμα μέχρι το τέλος του Αυγούστου του 2007. Η απόφαση αυτή συνέβαλε στην αύξηση της διαθεσιμότητα των ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω της διαλογικής τηλεόρασης και των κινητών συσκευών.