Νέα 26/08/21: Ο Τηλελιμένας Plana της United Group έλαβε πλήρη πιστοποίηση βαθμίδας 4 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τηλελιμένων (WTA)     | |    06/08/21: Ερχεται το «Ultra-Fast Broadband 2» για γρήγορο internet σε όλη την Ελλάδα     | |    30/07/21: COSMOTE: Λύσεις για Internet χωρίς σταθερή γραμμή σε όλη την Ελλάδα     | |    28/07/21: COSMOTE: Λύσεις smart cities με τεχνολογία ΝΒ-ΙοΤ στα Χανιά και τη Μονεμβασιά     | |    27/07/21: Μνημόνιο συνεργασίας της Συμμετοχές 5G με την Nokia Hellas     | |    26/07/21: Η Logicom Solutions μετατρέπει την Πάφο σε «έξυπνη πόλη»     | |    23/07/21: Πώς το 5G θα αλλάξει την ιατρική και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία     | |    21/07/21: Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2020-2021     | |    20/07/21: Με την υποστήριξη του Δικτύου Νέας Γενιάς της WIND η αντιμετώπιση ατυχημάτων στις παραλίες     | |    19/07/21: Η Hewlett Packard Enterprise επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο 5G λύσεων με την αυτοματοποιημένη λύση διαχείρισης 5G     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών

Μεγάλη Βρετανία

   :: Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Τα τελευταία χρόνια ο τομέας των τηλεπικοινωνιών της Βρετανίας χάρη στην ισχυρή αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και των φθηνών συνδέσεων αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς και μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Η ευρυζωνική διείσδυση βρίσκεται επάνω από το μέσο όρο. Η αγορά είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και το γεγονός αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην κυβερνητική πίεση για να ανοίξουν οι υποδομές στους εναλλακτικούς παρόχους. Η Μεγάλη Βρετανία κατέχει μια από τις κυρίαρχες θέσεις ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τα επίπεδα ευρυζωνικότητας, χάρη στην καλή εφαρμογή αρκετών κυβερνητικών καθώς και κοινοτικών πρωτοβουλιών.

Καθοριστικοί παράγοντες για την καλή κατάσταση στον τομέα της ευρυζωνικότητας στην Βρετανία είναι οι παρακάτω:

:: Η κυβέρνηση έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην χρήση και την υιοθέτηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και έθεσε συγκεκριμένους στόχους έτσι ώστε όλοι οι πολίτες της χώρας να ζουν και να εργάζονται σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, πιο συγκεκριμένα:
      i) Δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άνεση στη χρήση και στην πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο και κατ επέκταση στις νέες καινοτόμες και αναδυόμενες υπηρεσίες
      ii) Μείωση του ψηφιακού χάσματος και ενημέρωση ειδικών κοινωνικών ομάδων για τα οφέλη των ΤΠΕ και κυρίως των ευρυζωνικών εφαρμογών
      iii) Ανάδειξη της Μεγάλης Βρετανίας σε παγκόσμιο ηγέτη με ψηφιακή υπεροχή στις υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο τομέα, οι οποίες πρέπει να είναι πιο ευαισθητοποιημένες, εξατομικευμένες και αποδοτικές
      iv) Χρήση των ΤΠΕ για την ελαχιστοποίηση του κοινωνικού αποκλεισμού


:: Η Μεγάλη Βρετανία εφάρμοσε το πλαίσιο τηλεπικοινωνιών της ΕΕ αρκετά γρήγορα και αποδοτικά ενώ σε συνεργασία με την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή τηλεπικοινωνιών της χώρας, Ofcom, καινοτομεί σε ρυθμιστικά και απορυθμιστικά θέματα.

:: Η δημιουργία της BT Openreach, η οποία έχει ως βασικό στόχο να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στη βρετανική αγορά τηλεπικοινωνιών. Η Openreach είναι ένα καινούργιο τμήμα της British Telecom και έχει ως κύρια αρμοδιότητα την παροχή αποδεσμοποιημένης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο του δικτύου της BT υπό ίσους όρους για όλους τους παρόχους. Η δημιουργία της Openreach συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία νέων ευρυζωνικών γραμμών (για παράδειγμα, από 70,000 χιλιάδες που ήταν στα μέσα του 2005 έφτασαν τα 2.4 εκατομμύρια στα μέσα του 2007). Αξίζει να σημειωθεί πως η Βρετανία έχει μια από τις ανταγωνιστικότερες ευρυζωνικές αγορές στη ζώνη G7.

:: Η κυβέρνηση προωθεί σε συνεργασία με το βιομηχανικό τομέα μια τιμητική διάκριση που είναι γνωστή ως «Digital Challenge» η οποία απονέμεται στις τοπικές αρχές έτσι ώστε να ενισχυθεί η καθολική τοπική πρόσβαση στις προηγμένες δημόσιες υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής. Παράλληλα η κυβέρνηση συνεργάζεται με τις βιομηχανίες των ΤΠΕ για την ανάπτυξη όσον το δυνατόν ενός ασφαλέστερου online περιβάλλοντος όπως επίσης και με τις τράπεζες για να δημιουργηθούν καινοτόμες τραπεζικές online εφαρμογές.

:: Το Υπουργείο Εσωτερικών οργανώνει ένα εθνικό κέντρο ασφάλειας Διαδικτύου το οποίο υποστηρίζεται από την αστυνομία και το βιομηχανικό τομέα για να προστατέψει τις συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου. Επιπλέον το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας διερευνά σε συνεργασία με τη βιομηχανία βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση του ακατάλληλου υλικού.

:: Δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να έχουν πρόσβαση στις ΤΠΕ από το σπίτι τους. Στα πλαίσια αυτής της δράσης δημιουργήθηκαν κέντρα online σύνδεσης (UK Online centres) και κοινοτικά σημεία πρόσβασης που δίνουν στους ενήλικους μαθητές την υποστήριξη, τα κίνητρα και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν για να χρησιμοποιούν τις περισσότερες από τις ΤΠΕ. Επιπλέον εξασφαλίστηκε ότι οι ΤΠΕ θα ενσωματωθούν στην εκπαίδευση.

:: Η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να τροποποιηθούν όλοι οι κυβερνητικοί δικτυακοί τόποι και οι on-line υπηρεσίες, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες και χρησιμοποιήσιμες από πολίτες με ειδικές ανάγκες.

:: Εφαρμογή του προγράμματος τεχνολογίας του DTI (DTI Technology Programme), το οποίο παρέχει χρηματοδότηση για την ενίσχυση της καινοτομίας και της έρευνας στην ανάπτυξη ευρυζωνικού περιεχομένου.

:: Η συνεργασία της κυβέρνησης με τις υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης (Regional Development Agencies - RDAs) για την εφαρμογή πρωτοβουλιών με στόχο την προώθηση υψηλής ποιότητας περιεχομένου, που εστιάζει στα αποτελέσματα της πολιτικής για τις περιοχές και τα έθνη σε τέσσερις βασικούς τομείς: επιχειρήσεις, εκπαίδευση, δημόσιος τομέας και κοινωνία.