Νέα 03/08/20: Η Telecom Namibia αναβαθμίζει το VSAT για να προσφέρει σύνδεση σε απομακρυσμένες περιοχές     | |    31/07/20: Μαλδίβες: Η Dhiraagu επεκτείνει την ευρυζωνική σύνδεση οπτικών ινών στο Maduwaree     | |    30/07/20: Η Vodafone Germany καλύπτει με υπηρεσίες gigabit 21 εκατομμύρια γερμανικά σπίτια     | |    29/07/20: Περού: Το Κογκρέσο προτείνει την αύξηση του ελάχιστου επιπέδου ταχύτητας διαδικτύου από 40% σε 90%     | |    28/07/20: Νέα Ζηλανδία: Η Επιτροπή Εμπορίου συζητά επιπλέον διαβουλεύσεις για την μεθοδολογία εισαγωγής για τη ρύθμιση των υπηρεσιών πρόσβασης σταθερής γραμμής οπτικών ινών     | |    24/07/20: Η ευρυζωνική σύνδεση οπτικών ινών της εταιρείας Dhiraagu φτάνει σε 60 νησιά στις Μαλδίβες     | |    23/07/20: Ηνωμένο Βασίλειο: Το DCMS περιγράφει τις κανονιστικές αλλαγές που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τη διαθεσιμότητα gigabit και να βελτιώσουν την κάλυψη των κινητών δικτύων     | |    22/07/20: Δημιουργήθηκε το Australian Broadband Advisory Council     | |    21/07/20: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: Χρήσιμες συμβουλές για πιο γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση στο Internet σε ειδικές συνθήκες     | |    20/07/20: Γουινέα: Η Orange Guinea επιλέγει την Alepo για ψηφιοποίηση σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών     | |   

Ευρυζωνικότητα

Ευρυζωνικότητα | Λευκή Βίβλος | 9 Σημεία | Top 10 Δικτυακοί τόποι | eEurope 2005 | i2010 | Πως μπορώ να αποκτήσω | Η σημασία της Ευρυζωνικότητας διεθνώς | Η σημασία της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα | Πλεονεκτήματα Ευρυζωνικής Πρόσβασης | Παρουσιάσεις | Μελέτες | Ευρυζωνικές Τεχνολογίες

Ευρυζωνικές Τεχνολογίες | Οπτικές Ίνες και Δίκτυα Οπτικών Ινών | Τεχνολογίες xDSL | Wi-Fi | WiMAX | 3G/UMTS | Αμφίδρομο Δορυφορικό Internet | Site Μαθήματος "Ευρυζωνικές Τεχνολογίες"

Αμφίδρομο Δορυφορικό Internet

Η τεχνολογία DVB-RCS προσφέρει αμφίδρομες ευρυζωνικές υπηρεσίες μετάδοσης φωνής, δεδομένων, εικόνας και video μέσω του δορυφόρου. Το δίκτυο, το οποίο συνίσταται από το δορυφόρο, τον Κομβικό Σταθμό Εδάφους (HUB) και τα τερματικά των χρηστών (σταθερών και κινητών), διατάσσεται σε τοπολογία αστέρα και απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα:

Για τη μετάδοση της κίνησης υφίστανται δύο οδεύσεις οι οποίες είναι:

  • το προωστικό κανάλι (forward channel) από τον Κεντρικό Δορυφορικό Σταθμό Εδάφους στο δορυφόρο και στη συνέχεια προς το τερματικό
  • το κανάλι επιστροφής (return channel) από το τερματικό προς το δορυφόρο και ύστερα στον Κεντρικό Δορυφορικό Σταθμό Εδάφους

Το καινοτόμο σύστημα καναλιών επιστροφής διευκολύνει την αμφίδρομη επικοινωνία υψηλού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων και δίνει πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για τη γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο καθώς και για τις μεγάλες ανταλλαγές δεδομένων. Το σύστημα DVB-RCS το οποίο υποβλήθηκε στην τελική τυποποίηση από το ΕΤSI το 2000, περιλαμβάνει το σύστημα δεδομένων DVB/MPEG-2 για την προωστική σύνδεση καθώς και το πρωτόκολλο πολλαπλής πρόσβασης MF-TDMA για τη σύνδεση επιστροφής. Πιο συγκεκριμένα, το φέρον μετάδοσης στην προωστική όδευση χρησιμοποιεί τη διαμόρφωση QPSK καθώς και συνδεμένους συνελικτικούς κώδικες Reed Solomon. Επιπλέον, μηνύματα σηματοδοσίας μεταφέρονται στα επιμέρους τερματικά που αφορούν λάθη συχνότητας και συγχρονισμού καθώς και την κατανομή του εύρους ζώνης (θυρίδες χρόνου και συχνότητας). Αυτά τα μηνύματα μεταφέρονται μέσω ενός ή περισσοτέρων πολυπλεγμένων καναλιών ελέγχου του δικτύου. Επομένως, το κάθε δορυφορικό τερματικό για τη μετάδοσή του στο κανάλι επιστροφής δεν έχει σταθερή συχνότητα ούτε σταθερό εύρος φάσματος εκπομπής αλλά οι προαναφερθείσες παράμετροι καθορίζονται από τον Κεντρικό Δορυφορικό Σταθμό Εδάφους. Επομένως, τα τερματικά λαμβάνουν πίνακες με πληροφορίες για την εύρεση των καναλιών ελέγχου τους και είναι παρόμοιοι με τον πίνακα πληροφοριών δικτύου (ΝΙΤ), πίνακα περιγραφής υπηρεσιών (SDT), και τον πίνακα πληροφοριών γεγονότος (ΕΙΤ) στη μετάδοση DVB. Αναφορικά με την πορεία επιστροφής από τον επιμέρους χρήστη μέσω ενός δορυφορικού τερματικού, το τελευταίο λειτουργεί ως δρομολογητής-πολυπλέκτης για τις διάφορες πηγές δεδομένων, προς το διαδραστικό κεντρικό υπολογιστή στον Κεντρικό Δορυφορικό Σταθμό Εδάφους χρησιμοποιώντας ένα σχέδιο πολλαπλής πρόσβασης, MF-TDMA. Το MF-TDMA επιτρέπει σε μία ομάδα τερματικών να επικοινωνεί με τον κεντρικό κόμβο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες θυρίδες χρόνου/συχνότητας που απορρέουν από τη δυναμική ανάθεση εύρους ζώνης από τον κεντρικό σταθμό στα τερματικά με αποτέλεσμα το διαθέσιμο εύρος ζώνης να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά.

Δορυφορικό Τερματικό (SIT)

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τα άκρα του δικτύου περιγράφονται στην παράγραφο αυτή. Το δορυφορικό τερματικό αποτελείται τυπικά από τα παρακάτω στοιχεία

  • - Εξωτερική μονάδα (ODU)
  • - Εσωτερική μονάδα (IDU)

Η συνδεσμολογία του εξοπλισμού φαίνεται στο παρακάτω σχήμα

Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από μία κεραία που μπορεί να λειτουργεί στην Ku μπάντα συχνοτήτων. Τα μεγέθη που μπορεί να υποστηρίξει το προτεινόμενο μοντέλο εκτείνονται από 0.96m ως 1.8m. Οι συχνότητες λήψης βρίσκονται στην μπάντα μεταξύ 10.95 ως 12.75GHz. Η λήψη πραγματοποιείται με την χρήση ενός LNB που λειτουργεί επίσης στην ίδια μπάντα συχνοτήτων. Η μονάδα αυτή διαθέτει διεπαφή L-band η οποία συνδέεται απευθείας στην εσωτερική μονάδα μέσω ομοαξονικού καλωδίου. Η μετάδοση πραγματοποιείται με τη χρήση ενός High Power Block Up Converter που λειτουργεί επίσης στην Ku μπάντα συχνοτήτων. Στις περισσότερες των περιπτώσεων μετάδοσης χρησιμοποιείται ένας 2-Watt ενισχυτής. Οι συχνότητες μετάδοσης βρίσκονται στην μπάντα 14 ως 14.5 GHz. Παρομοίως με τη λήψη η έξοδος του συστήματος μετάδοσης μέσω ομοαξονικού καλωδίου συνδέεται με την εσωτερική μονάδα.

Σχετικοί δικτυακοί τόποι: