Νέα 26/08/21: Ο Τηλελιμένας Plana της United Group έλαβε πλήρη πιστοποίηση βαθμίδας 4 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τηλελιμένων (WTA)     | |    06/08/21: Ερχεται το «Ultra-Fast Broadband 2» για γρήγορο internet σε όλη την Ελλάδα     | |    30/07/21: COSMOTE: Λύσεις για Internet χωρίς σταθερή γραμμή σε όλη την Ελλάδα     | |    28/07/21: COSMOTE: Λύσεις smart cities με τεχνολογία ΝΒ-ΙοΤ στα Χανιά και τη Μονεμβασιά     | |    27/07/21: Μνημόνιο συνεργασίας της Συμμετοχές 5G με την Nokia Hellas     | |    26/07/21: Η Logicom Solutions μετατρέπει την Πάφο σε «έξυπνη πόλη»     | |    23/07/21: Πώς το 5G θα αλλάξει την ιατρική και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία     | |    21/07/21: Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2020-2021     | |    20/07/21: Με την υποστήριξη του Δικτύου Νέας Γενιάς της WIND η αντιμετώπιση ατυχημάτων στις παραλίες     | |    19/07/21: Η Hewlett Packard Enterprise επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο 5G λύσεων με την αυτοματοποιημένη λύση διαχείρισης 5G     | |   

Σας προτείνουμε

Ενδιαφέροντα Αρθρα | Ενέργειες-Δράσεις για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας | Διεθνής εμπειρία από έργα ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών | Μάθημα "Ευρυζωνικές Τεχνολογίες", ΤΜΗΥΠ, Παν. Πατρών | Παραδοτέα Έργου "Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική, Βέλτιστες Πρακτικές" | Επενδυτικές στρατηγικές | Σχετικά έργα INTERREG | Παραδοτέα Έργου "Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος" | FTTH council | Οικονομικά θέματα με δίκτυα επόμενης γενιάς

Σχετικά έργα INTERREG

INTERREG IV

 • B3 Regions. Regions for Better Broadband connection.
  Το έργο B3 Regions στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ανάπτυξης τοπικών περιοχών στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, μέσω της βελτιστοποίησης καλών πρακτικών των αρμόδιων εταίρων (κυρίως μέσω του Διαρθρωτικού Σχεδίου Χρηματοδοτήσεων) που σχετίζονται με την υλοποίηση ευρυζωνικότητας σε μειονεκτικές περιοχές.
 • eCitizen II. Towards citizen-centred eGovernment in European.
  Το έργο eCitizen σχεδιάστηκε να υποστηρίξει Ευρωπαϊκές πόλεις και περιοχές στις συνδυασμένες προσπάθειες να επιταχύνουν την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση μέσω της εκμετάλλευσης υπαρχόντων δικτύων, κοινών εμπειριών και καλών πρακτικών ώστε να βελτιώσουν την επικοινωνία των πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες, αυξάνοντας τη συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές αποφάσεις, και συνεισφέροντας στην αλλαγή της νοοτροπίας και λειτουργικότητας στις δημόσιες διοικήσεις.
 • ENGAGE. Enhancing 'Next Generation Access' Growth in Europe.
  Το έργο ENGAGE σχεδιάστηκε να βοηθήσει τις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης στην καλύτερη αντίληψη και καλύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος «Πώς να χτίσετε ένα ευρυζωνικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας με ανεκτό κόστος σε αγροτικές περιοχές». Απώτερος στόχος του έργου είναι η εξασφάλιση όλων των προαπαιτούμενων για τη διατήρηση ή και ενίσχυση των τοπικών πληθυσμών και των οικονομικών δραστηριοτήτων.


SEE (South-East Europe)

 • PPP4Broadband. Tackling the "Broadband Gap" in SEE Rural areas through PPP model.
  Ο κύριος στόχος του έργου PPP4Broadband είναι η βελτίωση της ανάπτυξης της εικονικής προσβασιμότητας μέσω της ευρυζωνικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης χρησιμοποιώντας μοντέλο δημόσιων-ιδιωτικών συμπράξεων (PPP model). Η επίτευξη του στόχου περιλαμβάνει την ανάπτυξη διεθνών εργαλείων, μεθοδολογιών και κατευθυντήριων γραμμών, στοχεύοντας κυρίως δημόσιους εκπρόσωπους ως PPP φορέων.
 • SECOVIA. South East Europe jointly developed common advanced virtual accessibility solutions to support public services.
  Το έργο SECOVIA προωθεί κοινώς αναπτυγμένες, προηγμένες IT λύσεις που εκμεταλλεύονται τα οφέλη του υπολογιστικού νέφους (cloud computing), προωθώντας πρόσβαση σε διαμοιρασμένες ΙΤ υπηρεσίες, πηγές και υποδομές και να αντιμετωπίσει το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στις περιοχές της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης.
 • SEE Digi.TV. South-East European Digital Television.
  Το έργο SEE Digi.TV έχει στόχο να επιταχύνει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών broadcasting, και να αναζητήσει τις μεθόδους για μεγαλύτερη ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η συμμετοχή των μετόχων, ειδικά των broadcaster και της βιομηχανίας, είναι απαραίτητη και θα έχει θετική επιρροή στην ανάπτυξη επιχειρήσεων. Ο απώτερος στόχος του έργου είναι η εναρμόνιση των δραστηριοτήτων στην περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης σχετικά με την εισαγωγή των Ψηφιακών Broadcasting υπηρεσιών.
 • SEE TV-WEB. Tackling the 'Digital Divide' in SEE by using the capacity of DTT networks.
  Το έργο SEE TVWEB σχεδιάζει δραστηριότητες που θα καλλιεργήσουν την προσβασιμότητα και την διαθεσιμότητα των AVMS (Audio-Video and Media Services) κατ' απαίτηση (on demand) και της Κοινωνίας της Πληροφορίας, προσφέροντας τουλάχιστον τη στοιχειώδη εμπειρία διαδικτύου σε ευάλωτες ομάδες, όπως ηλικιωμένους, οικονομικά ανίσχυρους και όλους εκείνους που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες εξαιτίας της έλλειψης της πρόσβασης (π.χ. αγροτικές περιοχές), αλλά και λόγω τεχνολογικού αναλφαβητισμού.
 • SIVA. South East Europe improved virtual accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks
  Το έργο SIVA έχει στόχο να συνεισφέρει στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε περιοχές της ΝΑ Ευρώπης μέσω ευρυζωνικών υπηρεσιών, σαν υποκατάστατο αλλά και συμπλήρωμα της φυσικής προσβασιμότητας, και άρα να μειώσει το ψηφιακό χάσμα στην ΝΑ Ευρώπη. Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την ταυτοποίηση, εκτίμηση και ανάλυση των αναγκών σχετικά με την εικονική προσβασιμότητα, την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών, την ανάπτυξη, εξέταση και αξιολόγηση διεθνών μηχανισμών πάνω στην ποιότητα της εικονικής προσβασιμότητας, την προώθηση της υιοθέτησης κοινής τεχνικής προσέγγισης, υποβοηθούμενη από εργαλεία γεωχωρικής ανάλυσης (geospatial analysis), προσπάθειες μείωσης κόστους μέσω κοινών πολιτικών και προσεγγίσεων στην χαρτογράφηση υπαρχόντων υποδομών και αυξάνοντας τη διαθεσιμότητά τους σε άλλους παρόχους και την ανάλυση και ανταλλαγή καλών πρακτικών και επενδυτικών στρατηγικών.

ADRIATIC

 • PITAGORA. Platform for the Information Technology aimed at Getting Opportunities to reduce ICT gap in the Adriatic area.
  Το έργο PITAGORA δημιουργήθηκε σε μια προσπάθεια να απαντήσει στην ανάγκη της περιοχής της Αδριατικής, να επιταχύνει την διείσδυση ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών) και να ενισχύσει την επίγνωση μεταξύ των Δημόσιων Αρχών και των SME (μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) για τα πλεονεκτήματα των υπηρεσιών ΤΠΕ. Ξεκινώντας με γνωστά μοντέλα καλών πρακτικών, όπως τα έργα Plonegov, PEOPLE platforms (επαναχρησιμοποίηση λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) και WI-FE υποδομών, το PITAGORA στοχεύει στην υιοθέτηση των παραπάνω στα πλαίσια των εταίρων του έργου. Επιπλέον, οι διασυνοριακές δραστηριότητες θα καταστήσουν δυνατή την δημιουργία μιας πλατφόρμας ΤΠΕ στην Αδριατική, ως αποτέλεσμα των συμφωνημένων και ελεγμένων υπηρεσιών/μεθοδολογιών.