Νέα 07/08/20: Η TelOne δημιουργεί νέα σύνδεση οπτικών ινών στη βόρεια Ζιμπάμπουε     | |    06/08/20: Νέα Ζηλανδία: Το πρόγραμμα UFB επιτυγχάνει συνδέσεις σε ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις     | |    05/08/20: Ηνωμένο Βασίλειο: Η Virgin Media επεκτείνει τη συνδεσιμότητα gigabit σε τρεις ακόμη πόλεις     | |    04/08/20: Ουκρανία: Η Ukrtelecom εκδίδει προτάσεις για την επίτευξη του στόχου του υπουργείου για κάλυψη του 95% του αγροτικού πληθυσμού με ταχύτητα 100Mbps     | |    03/08/20: Η Telecom Namibia αναβαθμίζει το VSAT για να προσφέρει σύνδεση σε απομακρυσμένες περιοχές     | |    31/07/20: Μαλδίβες: Η Dhiraagu επεκτείνει την ευρυζωνική σύνδεση οπτικών ινών στο Maduwaree     | |    30/07/20: Η Vodafone Germany καλύπτει με υπηρεσίες gigabit 21 εκατομμύρια γερμανικά σπίτια     | |    29/07/20: Περού: Το Κογκρέσο προτείνει την αύξηση του ελάχιστου επιπέδου ταχύτητας διαδικτύου από 40% σε 90%     | |    28/07/20: Νέα Ζηλανδία: Η Επιτροπή Εμπορίου συζητά επιπλέον διαβουλεύσεις για την μεθοδολογία εισαγωγής για τη ρύθμιση των υπηρεσιών πρόσβασης σταθερής γραμμής οπτικών ινών     | |    24/07/20: Η ευρυζωνική σύνδεση οπτικών ινών της εταιρείας Dhiraagu φτάνει σε 60 νησιά στις Μαλδίβες     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές χωρών παγκοσμίως

Κορέα | Καναδάς | Ιαπωνία | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | Αυστραλία | Ελβετία | Ισλανδία | Νορβηγία | Σιγκαπούρη | Νέα Ζηλανδία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει διάφορα κράτη παγκοσμίως για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.Ελβετία

Η Στρατηγική της Ελβετίας για της ΤΠΕ αναπτύχθηκε το 2006 από την Federal Strategy Unit for IT (FSUIT) και αφορούσε την πενταετία 2006-2011. Στόχος της ήταν να δείξει πως πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ για την υποβοήθηση των λειτουργιών της Ομοσπονδιακής Διοίκησης μέχρι το 2011. Καθόριζε ένα πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει στρατηγικές κατευθύνσεις και στόχους καθώς και υπεύθυνες αρχές. Ο απώτερος στόχος της παραπάνω στρατηγικής ήταν να δράσει σαν εργαλείο εφαρμογής και υλοποίησης της στρατηγικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Η επένδυση της Swisscom σε υποδομές, η οποία είναι της τάξης των δις. Ευρώ, έχει επεκτείνει σημαντικά τις οπτικές ίνες της χώρας, όπως και τις δραστηριότητες των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν μετακινηθεί στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
Η FSUIT έχει αναλάβει νέα καθήκοντα από την αρχή του 2012 και έχει επίσης μετονομαστεί σε Federal IT Steering Unit (FITSU). Η μετονομασία πραγματοποιήθηκε μέσω του αναθεωρημένου ομοσπονδιακού διατάγματος Πληροφορικής στις 9 Δεκεμβρίου 2011.
Με το αναθεωρημένο ομοσπονδιακό διάταγμα, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έχει αναδιοργανώσει τμήματα του ομοσπονδιακού πλαισίου τεχνολογίας πληροφοριών: Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο αναλαμβάνει τώρα στρατηγική ευθύνη για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ομοσπονδιακή διοίκηση.
Αφού καθόρισε την οργάνωση στο διάταγμα, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο χρησιμοποιεί σήμερα η στρατηγική των ΤΠΕ για να καθορίσει το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό των ομοσπονδιακών ΤΠΕ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Στη στρατηγική του, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο καθορίζει τις ίδιες αρχές και προσδιορίζει έξι στρατηγικές κατευθύνσεις για την ανάληψη δράσης κατά προτεραιότητα. Η στρατηγική των ΤΠΕ είναι εναρμονισμένη με τη στρατηγική για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελβετία και με τη στρατηγική της Ελβετίας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που βασίζονται σε αυτό, και συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση αυτών των στρατηγικών στην ομοσπονδιακή διοίκηση.
Στη δημόσια διοίκηση επίσης, οι ΤΠΕ έχει γίνει απαραίτητες. Μαζί με τα οικονομικά Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας, οι ΤΠΕ αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της δραστηριότητας της διοίκησης. Ταυτόχρονα, οι ΤΠΕ είναι η κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και του εκσυγχρονισμού της διοίκησης και της σχέσης με τον πληθυσμό και τον ιδιωτικό τομέα.
Μέσω της στρατηγικής αυτής, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ορίζει τους τομείς δραστηριότητας όπου η δυναμική καινοτομία των ΤΠΕ μπορεί να έχει ιδιαίτερα μεγάλο αντίκτυπο. Ως βάση για μια βιώσιμη Κοινωνία της Πληροφορίας, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο προβλέπει υψηλή απόδοση και ανοικτά δίκτυα μεταφοράς. Για πρώτη φορά έχει συμπεριλάβει ως εκ τούτου το θέμα "Υποδομές" στη στρατηγική της. Επίσης, το θέμα "Ενέργεια και αποδοτικότητα των πόρων" έχει πλέον ενσωματωθεί, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη, φιλική προς το περιβάλλον χρήση των ΤΠΕ. Όλες οι άλλες περιοχές της δραστηριότητας έχουν ουσιαστικά επικαιροποιηθεί ώστε να ληφθούν νέες εξελίξεις υπόψη. Η στρατηγική του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελβετία είναι ζωτικής σημασίας για τη δραστηριότητα της ομοσπονδιακής διοίκησης και καθορίζει αντίστοιχα τις προτεραιότητες της Συνομοσπονδίας για την ανάληψη δράσης.

Χρήσιμες πηγές
http://www.isb.admin.ch/themen/strategien/00070/index.html?lang=en
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=en&msg-id=43694