Νέα 26/08/21: Ο Τηλελιμένας Plana της United Group έλαβε πλήρη πιστοποίηση βαθμίδας 4 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τηλελιμένων (WTA)     | |    06/08/21: Ερχεται το «Ultra-Fast Broadband 2» για γρήγορο internet σε όλη την Ελλάδα     | |    30/07/21: COSMOTE: Λύσεις για Internet χωρίς σταθερή γραμμή σε όλη την Ελλάδα     | |    28/07/21: COSMOTE: Λύσεις smart cities με τεχνολογία ΝΒ-ΙοΤ στα Χανιά και τη Μονεμβασιά     | |    27/07/21: Μνημόνιο συνεργασίας της Συμμετοχές 5G με την Nokia Hellas     | |    26/07/21: Η Logicom Solutions μετατρέπει την Πάφο σε «έξυπνη πόλη»     | |    23/07/21: Πώς το 5G θα αλλάξει την ιατρική και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία     | |    21/07/21: Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2020-2021     | |    20/07/21: Με την υποστήριξη του Δικτύου Νέας Γενιάς της WIND η αντιμετώπιση ατυχημάτων στις παραλίες     | |    19/07/21: Η Hewlett Packard Enterprise επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο 5G λύσεων με την αυτοματοποιημένη λύση διαχείρισης 5G     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας: Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι πάρα πολλοί έδω αναφέρονται οι σημαντικότεροι.

Ορισμός Καλών και Βέλτιστων Πρακτικών: Το επόμενο βήμα στοχεύει στην ποσοτικοποίηση των παραγόντων και τον καθορισμό δύο νέων δεικτών: τον δείκτη βέλτιστων πρακτικών και τον δείκτης καλών πρακτικών.

 • Κριτήρια: Το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας είναι η επιλογή των βασικών κριτηρίων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των δεικτών.
 • Πηγές: Για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων παρουσιάζονται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.
 • Δείκτες: Με βάση τα κριτήρια χρησιμοποιήθηκε μία εξίσωση για τον καθορισμό του Δείκτη Βέλτιστων Πρακτικών καθώς και του Δείκτη Καλών Πρακτικών.
 • Βάρη: Καθορίζονται τα βάρη των διάφορων παραμέτρων.
 • Ανάλυση Βέλτιστων Πρακτικών

  Βασιζόμενοι στις εξισώσεις (2), (4) και (5) υπολογίζουμε το σκορ (Score) για κάθε χώρα.
  Το μέσο score είναι 78 ενώ στην Εικόνα 3 παρουσιάζονται για κάθε χώρα τα ακόλουθα:
  -Οι κανονικοποιημένες τιμές για καθένα από τα κριτήρια [π.χ. (A), (Α), (Β), (C), (E), (F), (H), και (I)]
  -Το Score
  -Το αποτέλεσμα, (π.χ. "Βέλτιστη Πρακτική" ή "Καλή Πρακτική").


  Πίνακας 1: Αξιολόγηση Βέλτιστων Πρακτικών

  Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Εικόνα 3 οι χώρες που ακολούθσαν πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως βέλτιστες πρακτικές είναι οι ακόλουθες:
  -Δανία
  -ΗΠΑ
  -Ιαπωνία
  -Καναδάς
  -Κορέα
  -Σουηδία

  Επιπρόσθετα, οι πρακτικές της Μεγάλης Βρετανίας και της Ολλανδίας μπορούν να θεωρηθούν ως καλές πρακτικές. Το μεγαλύτερο Score επιτυγχάνει η Κορέα ενώ το χαμηλότερο η Ελλάδα.


  Εικόνα 2: Αποτελέσματα Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών

  Αξίζει να σημειωθεί πως η Νορβηγία, το Βέλγιο και η Φινλανδία δεν παρουσιάζονται ούτε ως βέλτιστες ούτε ως καλές πρακτικές παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα τους είναι υψηλότερο από το μέσο όρο (89, 82 και 82 αντίστοιχα).

  Εντούτοις, αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την τιμή των δεικτών D και του G για αυτές τις χώρες, οι οποίοι δείχνουν ότι παρουσίασαν μικρά ποσοστά αύξησης στην ευρυζωνική διείσδυση και τη διείσδυση του Διαδικτύουυ. Με άλλα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια ωρίμανση σχετικά με την ευρυζωνική αύξηση αυτών των χωρών. Επομένως, αυτές οι χώρες δεν θεωρούνται ως βέλτιστες πρακτικές.

  [1] C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos, Best Practices Worldwide for Broadband Growth, Broadband Europe 2006, Geneva, Switzerland, 11 - 14 December 2006
  [2] C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos, Identifying Best Practices for Supporting Broadbnad Growth: Methodology and Analysis, Journal of Network and Computer Applications, Elsevier Science, 2009, pp. 795 - 807