Νέα 03/08/20: Η Telecom Namibia αναβαθμίζει το VSAT για να προσφέρει σύνδεση σε απομακρυσμένες περιοχές     | |    31/07/20: Μαλδίβες: Η Dhiraagu επεκτείνει την ευρυζωνική σύνδεση οπτικών ινών στο Maduwaree     | |    30/07/20: Η Vodafone Germany καλύπτει με υπηρεσίες gigabit 21 εκατομμύρια γερμανικά σπίτια     | |    29/07/20: Περού: Το Κογκρέσο προτείνει την αύξηση του ελάχιστου επιπέδου ταχύτητας διαδικτύου από 40% σε 90%     | |    28/07/20: Νέα Ζηλανδία: Η Επιτροπή Εμπορίου συζητά επιπλέον διαβουλεύσεις για την μεθοδολογία εισαγωγής για τη ρύθμιση των υπηρεσιών πρόσβασης σταθερής γραμμής οπτικών ινών     | |    24/07/20: Η ευρυζωνική σύνδεση οπτικών ινών της εταιρείας Dhiraagu φτάνει σε 60 νησιά στις Μαλδίβες     | |    23/07/20: Ηνωμένο Βασίλειο: Το DCMS περιγράφει τις κανονιστικές αλλαγές που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τη διαθεσιμότητα gigabit και να βελτιώσουν την κάλυψη των κινητών δικτύων     | |    22/07/20: Δημιουργήθηκε το Australian Broadband Advisory Council     | |    21/07/20: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: Χρήσιμες συμβουλές για πιο γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση στο Internet σε ειδικές συνθήκες     | |    20/07/20: Γουινέα: Η Orange Guinea επιλέγει την Alepo για ψηφιοποίηση σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών     | |   

Βέλτιστες Πρακτικές

Βέλτιστες Πρακτικές | Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών | Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών | Στρατηγικές και Κυβερνητικές Δράσεις για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας: Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι πάρα πολλοί έδω αναφέρονται οι σημαντικότεροι.

Ορισμός Καλών και Βέλτιστων Πρακτικών: Το επόμενο βήμα στοχεύει στην ποσοτικοποίηση των παραγόντων και τον καθορισμό δύο νέων δεικτών: τον δείκτη βέλτιστων πρακτικών και τον δείκτης καλών πρακτικών.

 • Κριτήρια: Το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας είναι η επιλογή των βασικών κριτηρίων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των δεικτών.
 • Πηγές: Για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων παρουσιάζονται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.
 • Δείκτες: Με βάση τα κριτήρια χρησιμοποιήθηκε μία εξίσωση για τον καθορισμό του Δείκτη Βέλτιστων Πρακτικών καθώς και του Δείκτη Καλών Πρακτικών.
 • Βάρη: Καθορίζονται τα βάρη των διάφορων παραμέτρων.
 • Ανάλυση Βέλτιστων Πρακτικών

  Βασιζόμενοι στις εξισώσεις (2), (4) και (5) υπολογίζουμε το σκορ (Score) για κάθε χώρα.
  Το μέσο score είναι 78 ενώ στην Εικόνα 3 παρουσιάζονται για κάθε χώρα τα ακόλουθα:
  -Οι κανονικοποιημένες τιμές για καθένα από τα κριτήρια [π.χ. (A), (Α), (Β), (C), (E), (F), (H), και (I)]
  -Το Score
  -Το αποτέλεσμα, (π.χ. "Βέλτιστη Πρακτική" ή "Καλή Πρακτική").


  Πίνακας 1: Αξιολόγηση Βέλτιστων Πρακτικών

  Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Εικόνα 3 οι χώρες που ακολούθσαν πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως βέλτιστες πρακτικές είναι οι ακόλουθες:
  -Δανία
  -ΗΠΑ
  -Ιαπωνία
  -Καναδάς
  -Κορέα
  -Σουηδία

  Επιπρόσθετα, οι πρακτικές της Μεγάλης Βρετανίας και της Ολλανδίας μπορούν να θεωρηθούν ως καλές πρακτικές. Το μεγαλύτερο Score επιτυγχάνει η Κορέα ενώ το χαμηλότερο η Ελλάδα.


  Εικόνα 2: Αποτελέσματα Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών

  Αξίζει να σημειωθεί πως η Νορβηγία, το Βέλγιο και η Φινλανδία δεν παρουσιάζονται ούτε ως βέλτιστες ούτε ως καλές πρακτικές παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα τους είναι υψηλότερο από το μέσο όρο (89, 82 και 82 αντίστοιχα).

  Εντούτοις, αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την τιμή των δεικτών D και του G για αυτές τις χώρες, οι οποίοι δείχνουν ότι παρουσίασαν μικρά ποσοστά αύξησης στην ευρυζωνική διείσδυση και τη διείσδυση του Διαδικτύουυ. Με άλλα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια ωρίμανση σχετικά με την ευρυζωνική αύξηση αυτών των χωρών. Επομένως, αυτές οι χώρες δεν θεωρούνται ως βέλτιστες πρακτικές.

  [1] C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos, Best Practices Worldwide for Broadband Growth, Broadband Europe 2006, Geneva, Switzerland, 11 - 14 December 2006
  [2] C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos, Identifying Best Practices for Supporting Broadbnad Growth: Methodology and Analysis, Journal of Network and Computer Applications, Elsevier Science, 2009, pp. 795 - 807