Νέα 06/12/19: Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει σχετικά με την πιλοτική λειτουργία δικτύων 5G στην Ελλάδα, καλώντας τους πολίτες να εμπιστεύονται του αρμόδιους Φορείς     | |    05/12/19: Ενώ οδεύουμε σε Ψηφιακές Ταυτότητες, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, υπέρ υψηλές ταχύτητες ίντερνετ στην Καλαμάτα πιστεύουν ότι το 5G στειρώνει! Μία ιστορία παρερμηνειών με μακρύ παρελθόν     | |    05/12/19: Η Μαδαγασκάρη υπογράφει συμφωνία εκσυγχρονισμού δικτύων τηλεπικοινωνιών με την Κίνα     | |    04/12/19: Το νέο δημοτικό συμβούλιο της Καλαμάτας δεν ανανεώνει για λόγους υγείας την σύμβαση με την WIND για το Δίκτυο 5G     | |    04/12/19: "Ναι μεν, αλλά" από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών της Ε.Ε για τα θέματα υποδομών του 5G και την Huawei     | |    03/12/19: Ελάδα: Η Vodafone αναπτύσσει 300.000 εγκαταστάσεις με δίκτυα οπτικών ινών     | |    03/12/19: Δανία: Το TDC ανανεώνει το σκέλος υποδομής ως TDC NET     | |    02/12/19: Τo Vodafone Giga Network σε νέα εμπειρία για τα νοικοκυριά μέσα από το Giga Home, με υπερυψηλές ταχύτητες fiber     | |    02/12/19: Η Thales συμβάλλει στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών υποδομών κβαντικής τεχνολογίας     | |    29/11/19: Ολλανδία: Η T-Mobile ανακοίνωσε ότι η Χάγη είναι έτοιμη για υπηρεσίες 5G     | |   

Στρατηγικές

Στρατηγική | Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης | Η πολίτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκφράζεται από την επίτροπο Viviane Reding | Στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ | Στρατηγικές Χωρών Παγκοσμίως | Ευρυζωνικά και τρέχουσα οικονομική κρίση | Κυβερνήσεις και επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές | Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών

Στρατηγικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κύπρος | Τσεχία | Δανία | Εσθονία | Φινλανδία | Γαλλία | Γερμανία | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ιρλανδία | Ιταλία | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ολλανδία | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Σλοβακία | Σλοβενία | Ισπανία | Σουηδία | Ηνωμένο Βασίλειο | Κροατία

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αύξηση της διείσδυσης της.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει για να δείτε συνοπτικά την στρατηγική της.Ουγγαρία

Τον Οκτώβριο του 2011, το υπουργείο δημοσίευσε ένα κείμενο διαβούλευσης για το πρόγραμμα Ψηφιακή Ουγγαρία, Digital Hungary Programme. Το πρόγραμμα είναι στενά συνδεδεμένο με την ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα σε θέματα περιεχομένου και στόχου, γεγονός που αντικατοπτρίζει τους ευρυζωνικούς στόχους που περιλαμβάνονται σ' αυτό που ήταν: 100% κάλυψη των ευρυζωνικών συνδέσεων με ταχύτητα τουλάχιστον 4 Mbps μέχρι το 2013 και 1 εκατομμύριο με πρόσβαση NGA με ταχύτητα τουλάχιστον 20 Mbps μέχρι το 2014
Ο στόχος της κυβέρνησης, όπως αυτός περιγράφεται στο Ψηφιακό Σχέδιο Κοινής Ωφέλειας, Digital Renewal Action Plan (Digitalis Megujulas Cselekvesi Terv) για την περίοδο 2010-2014 ήταν η επίτευξη της πλήρους ευρυζωνικής κάλυψης. Το κύριο κείμενο ευρυζωνικής πολιτικής είναι η Εθνική Ευρυζωνική Στρατηγική (Nemzeti Szelessavu Strategia), η οποία καλύπτει την περίοδο 2005-2013 και το οποίο έθεσε ως στόχο την αύξηση της ευρυζωνικής πρόσβασης με στόχο την ευρυζωνική κάλυψη του 90% των κατοικιών μέχρι το τέλος του 2008 και η πλήρης κάλυψη από το τέλος του 2010.
Η τρέχουσα ευρυζωνική στρατηγική που είναι ενεργή από τις αρχές του 2014 έως το 2019 και περιλαμβάνει την απευθείας ανάμειξη της κυβέρνησης στην κατασκευή και εποπτεία ενός εθνικού δικτύου κορμού με στόχο την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η στρατηγική έχει επίσης στόχο την ανάπτυξη, τόσο του οπτικού καλωδίου όσο και την εθνική ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη. Υψηλή προτεραιότητα δίνεται επίσης στην βελτίωση των ταχυτήτων σύνδεσης για τα κτίρια των θεσμικών οργάνων του κράτους. Οι λευκές και γκρίζες περιοχές είναι οι πιο σημαντικές από οικονομική άποψης και από την πλευρά της ανάπτυξης.
Ο γενικός στόχος της συγκεκριμένης στρατηγικής είναι η εξάλειψη οποιαδήποτε περίστασης που εμποδίζει την εξάπλωση ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω της συντονισμένης εφαρμογής των κανονιστικών μέτρων, τη δημόσια τάξη και υποστηρικτικά μέτρα και η προώθηση ταχύτερης ανάπτυξης στην πρόσβαση, το περιεχόμενο, τα κίνητρα, την εκπαίδευση και την ασφάλεια, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής


Χρήσιμες Πηγές
http://www.vus.sk/broadband/nbbs/hu_nbbs.pdf (στα αγγλικά)
http://nmhh.hu/dokumentum/161484/2013_broadband_services_tender_doc_draft_join_291122013_final.pdf